برند

Report
‫ایجاد‪ ،‬نگهداری و ارتقای برند‬
‫مهندس اصغر خانمحمدی‬
‫•کارشناس ارشد مهندس ی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)‬
‫•سر ممیز رسمی استاندارد های سیستمی ‪ Nimbus‬انگلستان و ‪BRS‬‬
‫آمریکا‬
‫•عضو انجمن متخصصین ایران‬
‫•عضو انجمن بهره وری ایران‬
‫•عضو انجمن بازاریابی و فروش آمریکا‬
‫برند چیست؟‬
‫‪ ‬نشانه و نماد سازمان که در ارتباط بیرونی با مشتریان آن قرار گرفته و‬
‫نشانگر اهداف‪ ،‬برنامه ها و خط مش ی های سازمان است‪.‬‬
‫‪ ‬برند تمامی فعالیت های سازمان را در تمامی سطوح در بر می گیرد و‬
‫نهایتا در قالب یک مارک تجاری عرضه می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬همه آنچه که در ذهن مدیران سازمان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬شرکا و در نهایت مشتریان‬
‫شکل می گیرد‪ ،‬در تعامل با یکدیگر تشکیل دهنده برند سازمان بوده و در ذهن‬
‫و ضمیر مشتریان جای می گیرد‪.‬‬
‫نمونه هایی از برند‬
‫تفاوت میان برند و خدمات شرکت‬
‫‪ ‬خدمات شرکت‪:‬‬
‫‪ ‬آن چیزی است که در شرکت طراحی و نهایتا توسط پرسنل آن ارایه می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬برند‪:‬‬
‫‪ ‬آن چیزی است که مشتری اقدام به خرید و پرداخت بهای آن می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬امکان پرداخت هزینه های باالتری از ارزش واقعی خدمات در قبال دریافت‬
‫احساس بهتر از طریق در اختیار داشتن برندی معتبر تر توسط مشتری‬
‫‪ ‬برند ما به التفاوت قیمت واقعی سرویس ارایه شده به مشتری و قیمت پرداختی‬
‫از سوی وی است‪.‬‬
‫برند و ضرروت ایجاد آن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افزایش میزان وفاداری مشتریان به شرکت از طریق ایجاد برند‬
‫یاری رساندن برند قوی به موفقیت پروسه های بازاریابی شرکت‬
‫افزایش مضاعف اعتبار سازمان‬
‫تولید ثروت و درآمد بیشتر‬
‫مهم ترین دلیل انتخاب شرکت در ذهن مشتریان‬
‫جلب اعتماد مشتریان و تبدیل شرکت به انتخاب اول ایشان‬
‫نگهداری از شرکت در تنگناهای اقتصادی و فنی‬
‫هدف بخشیدن برند قدرتمند به توسعه فعالیت های شرکت و الهام بخش‬
‫بودن برای کارکنان سازمان‬
‫نوآوری و برند‬
‫‪ ‬در شرایط اشباع بازارها‪ ،‬نوآوری می تواند تنها راه رشد کسب و کار باشد‪.‬‬
‫‪ ‬برند های قدرتمند به نوآوری در سازمان ها هدف می بخشند‪.‬‬
‫‪ ‬روح و جان کارآفرینی‪ ،‬نوآوری و خالقیت است‪.‬‬
‫ارزش برند‬
‫‪ ‬مشتریان اغلب به آرم شرکتها توجه زیادی نشان میدهند‪.‬‬
‫‪ ‬برند بر "ارزش" محصوالت و خدمات میافزایند‪.‬‬
‫‪ ‬این "ارزش" به مهمترین عامل تحریک کننده مشتریان برای خرید و‬
‫استفاده از محصوالت و خدمات‪ ،‬تبدیل میشود‪.‬‬
‫‪ ‬مشتریان عاشق تبلیغات هستند‪ ،‬بنابراین آرم ها را نیز دوست دارند‪.‬‬
‫اهمیت نقش کارکنان شركت های خدماتی در ارتباط با برند‬
‫‪ ‬کارکنان در واقع واسط و ارایه دهنده خدمات به مشتریان می باشند‬
‫‪ ‬دیدگاه کارکنان و باور آن ها نسبت به کیفیت و مرغوبیت خدمات و نام و‬
‫جایگاه برند سازمان‪ ،‬بسیار مهم و حیاتی است‬
‫اجزای برند‬
‫هویت برند‬
‫برند‬
‫تصویر برند‬
‫شخصیت برند‬
‫ویژگی های یک برند تجاری‬
‫‪ ‬رسانا بودن چیزی درباره فواید و ویژگی های کاال‬
‫‪ ‬آسان بودن تلفظ و به خاطر سپردن نام تجاری‬
‫‪ ‬شاخص و برجسته‬
‫‪ ‬آسان بودن ترجمه نام تجاری به زبان های بیگانه‬
‫‪ ‬قابلیت ثبت و حمایت قانونی‬
‫مدیریت برند تجاری‬
‫‪ ‬مدیریت برند‪ :‬کاربرد تکنیک های بازاریابی برای یک محصول ویژه ‪ ،‬خطوط‬
‫تولید یا عالمت تجاری‬
‫‪ ‬شروع و به پایان رساندن مدیریت کل شرکت از طریق عالمت تجاری‬
‫‪ ‬مدیریت عالمت تجاری با فهم معنی دقیق عالمت تجاری شروع می شود‪.‬‬
‫‪ ‬ایجاد یک تعهد به معنای تعریف یک عالمت تجاری و حفظ تعهد به‬
‫معنای مدیریت قابلیت های آن می باشد‪.‬‬
‫قیمت گذاری برند‬
‫تعیین قیمت برند‬
‫ارزشگذاری‬
‫نشان تجاری‬
‫تخمین ارزش برند‬
‫ارزشگذاری‬
‫نام تجاری‬
‫ساختار برند در شركتهاي مختلف‬
‫‪ ‬مارك گذاري ساده‬
‫‪ ‬برندها به خود متكي بوده و به ندرت به نام حمايتي توليد كننده نياز دارند‪.‬‬
‫‪ ‬مارك گذاري حمايتي‬
‫‪ ‬برندها به وسيله يك هويت بزرگتر حمايت ميشوند‪.‬‬
‫‪ ‬مارك گذاري يكپارچه‬
‫‪ ‬برند مادر مجازي بوده و از نام آن در تمامي محصوالت شركت استفاده ميشود‪.‬‬
‫روش های ارزیابی برند‬
‫ارزيابي برند برحسب هزينهها‬
‫ارزيابي برند بر اساس بازار‬
‫ارزيابي برند بر پايه درآمد‬
‫مدل رتبهبندي ‪BRANDZ‬‬
‫برند‬
‫مدلهاي ارزيابي با‬
‫معيارهاي چندگانه‬
‫ارزيابي برند طبق هزينههاي جايگزيني‬
‫ارزش برند يا ارزش مالي برند را مجموع درآمدهايي دانست كه انتظار ميرود برند براي سازمان به وجود‬
‫آورد‬
‫معيارهاي تاثیرگذار بر برند‬
‫روند تغيیرات سهم بازار برند‬
‫روند تغيیرات سهم برند در درآمدهاي نامشهود شركت‬
‫وسعت منطقه جغرافيايي كه برند در آن فعاليت ميكند‬
‫هزينههاي ايجاد و توسعه برند‬
‫میزان استحكام و قوت برند‬
‫معیار های‬
‫تأثیر گذار‬
‫فرصت مناسب كسب و كار جهاني‬
‫‪ ‬ايجاد همكاريهاي مشترك با برندهاي معتبر جهاني‪ ،‬بايد حساب شده و‬
‫همراه با دقت الزم در انتخاب شريك تجاري معتبر و شرايط بازار هدف‬
‫باشد‪.‬‬
‫سه رویکرد رایج در طراحی برند‬
‫تمایز‪ ،‬عاملی برای جلوه بیش تر است‪.‬‬
‫ارزشهای مربوط به آرم و سایر مفاهیم مورد نظر‬
‫را به اسم‪ ،‬نشانه و همچنین موضوعات مربوط‬
‫به رویکرد قبلی اضافه می کند‪.‬‬
‫تبلیغات با هویت انسانی و شخصیت پردازی‬
‫همراه است‪.‬‬
‫مراحل انتخاب و طراحی برند‬
‫‪ ۱۰ ‬روش مختلف طراحی موفق یا ناکارآمد برای کسب درآمد‪:‬‬
‫‪ .1‬ارتباط طراحی آرم با سود دهی مستقیم‬
‫‪ .2‬طراحی متنی با تأثیر روانی‬
‫‪ .3‬کسب تجربه‬
‫‪ .4‬طراحی آرمهایی که خود معرف خود باشند‬
‫‪ .5‬ایجاد وسیله ای برای انتقال پیام‬
‫مراحل انتخاب و طراحی برند‬
‫‪ .6‬ایجاد یک جایگاه اجتماعی‪ /‬فرهنگی‬
‫‪ .7‬در نظر داشتن اهداف متعالی‬
‫‪ .8‬زندگی در دنیای خیال‬
‫‪ .9‬ایجاد یک ژیمناستیک عاطفی‬
‫‪ .10‬امکان خیال پردازی‬
‫اصغر خانمحمدی‬

similar documents