PowerPoint-presentatie

Report
eDiViDe:
een leerplatform op afstand voor digitaal ontwerp
Nele Mentens
Jochen Vandorpe
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Context
Probleem
Oplossing
eDiViDe
eDiViDe+
Demo
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
Context
• Digitalisering van de maatschappij
• Overal elektronica
• Belang van elektronica-onderwijs
• Verschillende soorten digitale elektronische componenten
• Ons project focust op FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) of
programmeerbare chips
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
Probleem
• Didactisch materiaal voor het programmeren van digitale chips:
– ontwerp- en simulatietools,
– kleine, goedkope hardware platformen.
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
Probleem (vervolg)
• Het aanbieden van relevante, up-to-date opstellingen
vraagt om:
– tijd,
– geld,
– specifieke expertise.
• Om studenten te motiveren zijn verschillende relevante
opstellingen in verschillende toepassingsdomeinen
nodig.
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
Oplossing
• Ideale situatie: practica uitrusten met een waaier aan
relevante, up-to-date, elektronische opstellingen.
• Realistische situatie: oplossing zoeken voor de
benodigde brede expertise en de kostprijs.
• Oplossing: 2 parallelle projecten:
– eDiViDe
– eDiViDe+
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – algemeen
•
•
•
•
eDiViDe: European Digital Virtual Design lab
Looptijd: 01/10/2011 – 30/09/2014
Subsidie: Lifelong Learning Program (LLP), Erasmus
Partners:
–
–
–
–
België: KU Leuven campus Diepenbeek (projectleider),
Duitsland: Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences,
Slovakije: Technical University of Kosice,
Noorwegen: University of Oslo.
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – platform
• Elektronica-practica in vier verschillende landen
– Elk land voorziet 2 eenvoudige en 2 geavanceerde opstellingen.
– Voor elke opstelling worden oefeningen en opdrachten
aangeboden aan de studenten.
– De oefeningen zijn opgebouwd van makkelijk naar moeilijk.
• Toegankelijk over het internet via www.edivide.eu
• Doorsturen van programmacode door studenten over het
internet naar digitale programmeerbare chips die
elektronische componenten/toestellen aansturen
• Observeren van het resultaat a.d.h.v. video en/of audio
feedback via webcam en/of microfoon
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – platform (vervolg)
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – voorbeeld
LED-matrix
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – voorbeeld (vervolg)
• Eenvoudige opstelling
van H-BRS: LED-matrix
• Opdrachten voor
studenten:
– Al dan niet bewegende
patronen tonen (zonder
interactie van de student
na configuratie)
– Spelletjes (eventueel
met interactie van de
student na configuratie)
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – voorbeeld (vervolg)
…
programmeerbare
chip
(FPGA)
configuratie
lokale
server
programmacode
over het internet
aansturing zonder interactie
eDiViDe – voorbeeld (vervolg)
…
programmeerbare
chip
(FPGA)
configuratie
lokale
server
programmacode
over het internet
aansturing zonder interactie
eDiViDe – voorbeeld (vervolg)
…
programmeerbare
chip
(FPGA)
configuratie
lokale
server
programmacode
over het internet
aansturing met interactie
eDiViDe – voorbeeld (vervolg)
Game of Life
(zonder interactie van de student na configuratie)
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – doelstellingen
• Bundeling van expertise in Europa
• Relevante, up-to-date elektronische opstellingen
– motivatie van de studenten
– betere afstemming op het werkveld en het onderzoek
• Toegankelijkheid van de elektronica-practica
– overal (ook buiten de schoolmuren)
– altijd (continu beschikbaar)
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe – doelstellingen (vervolg)
• Thematische link van de opstellingen aan de
deelnemende onderzoeksgroepen
– visibiliteit van het onderzoek
– integratie van onderzoek in onderwijs
• Gebruik van eDiViDe door andere Europese instellingen
• Uitbreiding van eDiViDe met opstellingen vanuit andere
Europese instellingen
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe+ – algemeen
• eDiViDe+: integratie van eDiViDe in de associatie
KU Leuven
• Looptijd: 01/10/2012 – 30/09/2014
• Subside: Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF)
• Partners:
– KU Leuven campus Diepenbeek (projectleider)
– KU Leuven campus Geel
– KU Leuven campus De Nayer
OOF
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
eDiViDe+ – doelstellingen
• Inbedding van eDiViDe in Toledo
• Ontwikkeling van leer- en toetsmodules voor studenten
en docenten in de associatie
• Ontwikkeling van een handleiding voor het toevoegen
van elektronische opstellingen aan het eDiViDe-platform
door associatiepartners
• Toevoeging van elektronische opstellingen door de
associatiepartners
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
Hands-on workshop
• Datum: 31 january 2014
• Locatie:
KHLim Onderzoekscentrum
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek
• Deelname is gratis
• Registratie is verplicht op http://goo.gl/Dg7YW5
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013
Demo
www.edivide.eu
Dag van het Onderwijs – 28 november 2013

similar documents