Slide 1

Report
»ZMANJŠEVANJE TVEGANIH RAVNANJ
ZAPOSLENIH«
Projekt “Zmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenih” je na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014
finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Željka Kutija, Impol, 11.02.2014
CILJI PROJEKTA
Cilj projekta je prepoznati najbolj pogosta
tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnostih,
ki jih pokriva SKEI Slovenije (dejavnost kovinskih
materialov in livarn, dejavnost elektroindustrije in
kovinska industrija) na podlagi analize poškodb na
delovnem mestu in incidentov ter na podlagi
ugotovitev napraviti plakate z opozorili zaposlenim
na to, da naj se vzdržijo tveganjih ravnanj in
prikazom možnih posledic.
Namen projekta
V okviru projekta bo opravljena analiza poškodb
na delovnem mestu in incidentov v vsaj 10
podjetjih, ki delujejo v dejavnostih, ki jih pokriva
SKEI Slovenije (dejavnost kovinskih materialov in
livarn, dejavnost elektroindustrije in kovinska
industrija), in sicer v vsaki izmed dejavnosti vsaj v
treh podjetjih.
Namen projekta
•
Namen analize bo ugotoviti najpogostejša tvegana
ravnanja zaposlenih v omenjenih dejavnostih. Na
podlagi opravljene analize bodo pripravljeni plakati, na
katerih bodo opozorila zaposlenim naj se vzdržijo
tveganjih ravnanj, na katerih bodo hkrati prikazane tudi
možne posledice v primeru tveganih ravnanj.
•
Izdelali bomo 9 različnih plakatov, za vsako izmed
dejavnosti 3, glede na prepoznana najpogostejša
tvegana ravnanja zaposlenih v posamezni dejavnosti.
•
Plakati bodo dostopni tudi na spletnih straneh
vlagateljev.
Delovne naloge
•
•
•
Analiza poškodb na delovnem mestu
Analiza incidentov na delovnem mestu
Ocena tveganja
Časovni okvir projekta
Aktivnost
Predstavitev projekta Komisiji za varnost in zdravje
pri delu (seja KVD)
Poiskati vsaj 10 družb, ki bi bile pripravljene
sodelovati v projektu:
- vsaj 3 v dejavnosti kovinskih materialov in livarn,
- vsaj 3 v dejavnosti elektroindustrije,
- vsaj 3 v kovinski industriji.
Rok
11. 10. 2013
Odgovorna oseba
Željka Kutija
18. 10. 2013
Željka Kutija
Komisija za varnost in zdravje pri
delu
Pridobiti podatke od podjetij za analizo z namenom
identificiranja najpogostejših tveganih ravnanj
zaposlenih (podatki o vzrokih nezgod in incidentov,
tveganja iz ocene tveganja) in podatkov o številu dni
bolniške odsotnosti
15. 11. 2013
Željka Kutija
Komisija za varnost in zdravje pri
delu
Analiza podatkov posredovanih podatkov z namenom 31. 12. 2013
identificiranja najpogostejših tveganih ravnanj
zaposlenih; po opravljeni analizi bodo rezultati
poslani članom Komisije za varnost in zdravje pri delu,
da bodo podali svoje ideje za oblikovanje vsebine za
plakate
Željka Kutija
Rebeka Tramšek
Oblikovanje besedil za plakate na podlagi opravljene
analize (seja KVD)
Željka Kutija
Komisija za varnost in zdravje pri
delu
Rebeka Tramšek
Urša Zidanšek
Urša Zidanšek
Urša Zidanšek
Željka Kutija
Komisija za varnost in zdravje pri
delu
Željka Kutija
Komisija za varnost in zdravje pri
delu
28. 2. 2014
Oblikovanje plakatov
15. 4. 2014
Tisk plakatov
30. 4. 2014
Organizacija razdeljevanja s sodelujočimi v projektu in 15. 5. 2014
ostalimi podjetji iz dejavnosti (seja KVD)
Promocija in razdeljevanje plakatov v tiskani obliki ter 30. 6. 2014
objava plakatov na spletnih straneh vlagateljev
EVALVACIJSKI MODEL
Uspešnost projekta bomo preverili:
• s primerjanjem dni bolniške odsotnosti in dni dolgotrajne
bolniške odsotnosti (nad 30 dni) v letih pred izvedbo
projekta (2012, 2013) ter v dveh letih po izvedbi projekta
(2014, 2015);
• S primerjanjem negativnih kazalnikov iz naslova delovnih
nezgod (št., %BS, IO, IF, R) v letih pred izvedbo projekta
(2012, 2013) ter v dveh letih po izvedbi projekta (2014,
2015).
Kazalniki-izračun kazalnikov
Vir:IVZ [http://www.ivz.si/]
Podjetja, ki so sodelovala pri projektu
Dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Zap.št.
1.
PODJETJE
SPLETNA STRAN PODJETJA
BVD –RAVNE d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 ravne na Koroške
(zunanji izvajalec)
http://www.bvd-ravne.si/
Metal Ravne d.d.
http://www.metalravne.com/
2.
MPI Reciklaža d.o.o.
http://www.rm-mpi.si/
3.
TALUM d.d.
http://www.talum.si/
4.
RONDAL D.O.O.
KONTAKTNE OSEBE
http://www.rondal.si/
Mirko Vošner, univ. dipl. var. Inž.
G: 041/741-998
Slavko Ferk, var. Inž.
G: 040/836-361
Darja Jeseničnik, dipl. ekon.
g: 040/836-360
Stanko Lipovnik
e: [email protected]
t: 02 87 00 453
g: 041 318 953
Iztok Trafela
e: [email protected]
t: (02) 799 51 00
g:041937447
Tadej Pliberšek
e: [email protected]
t: (02) 8055 610
g: 041 371 858
Podjetja, ki so sodelovala pri projektu
Dejavnost kovinske industrije Slovenije
Zap.št.
5.
PODJETJE
SPLETNA STRAN PODJETJA
UNIOR d.d.
http://www.unior.si/
6.
PALFINGER d.o.o.
http://www.itis.si/PALFINGER
7.
http://www.titusplus.com/si/podjetj
e/about/default.html
STAMPAL d.o.o.
9.
SISTEMSKA TEHNIKA,
D.O.O.
Vili Močenik
t: + 386 (0)3 75 78 123
f: + 386 (0)3 57 62 572
g: + 386 (0) 41 673 342
e: [email protected]
Everist Muzlovič (zunanji izvajalec, podjetje
Testing d.o.o.)
e: [email protected]
t: 031 872 529
http://www.testing-mb.si/
Vlado Vlašič
LAMA d.d.
8.
KONTAKTNE OSEBE
http://www.stampal-sb.si/
http://www.st-ravne.si/
Lama d.d. Dekani
Dekani 5
SI-6271 Dekani
Tel. +386 5 6690 101
Peter Mlakar
e: [email protected]
t: (02) 8055 446
g: 031 587 558
Martin Domej, dipl.var.inž.
BVD-Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Podjetja, ki so sodelovala pri projektu
Dejavnost elektroindustrije Slovenije
Zap.št.
10.
PODJETJE
SPLETNA STRAN PODJETJA
LETRIKA d.d.
http://www.letrika.com/sl/
11.
ETI Elektroelement d.d.
http://www.eti.si/
12.
HELLA Saturnus d.o.o.
http://www.hella.com/hellasi/index.html?rdeLocaleAttr=sl
KONTAKTNE OSEBE
Simon Šibelja
Tel: 05 339 389 98
e: [email protected]
Lado Jerin
tel. 03 56 57 421
e-naslov: [email protected]
g. Perne - varnostni inženir :
t: 01 520 3135
g. Marolt - varnostni inženir:
t: 01 543 9205
ga. Jenko - vodja kadrovsko - pravne
službe:
t: 01 520 3215
Skupine tveganih ravnanj zaposlenih
1
a
b
c
d
Neuporaba osebne varovalne opreme
Neuporaba osebne varovalne opreme
neustrezna osebna varovalna oprema
neustrezna uporaba osebne varovalne opreme
neprimerna kategorija osebne varovalne opreme
2
Človeški faktor
a
nepazljivost s strani poškodovanca (udarec ob predmet, nepazljivost pri transportu z
ročnim vozičkom-navozil sebe, udaril drugega, nenadno stopil na transportno pot, spotik ob
vilice viličarja, padec predmeta iz rok, vreznina na ostrem robu, stisnina pri transportu
materiala na vozičku, itd).
b
c
d
slaba komunikacija med zaposlenimi (upravljavec stisnil komando pomika-stisnilo
sodelavca, nalet viličarja, itd.)
sestop (z lestve, podesta, viličarja, stopnic itd.)
udarec s kladivom oz drugo ročno orodje
Skupine tveganih ravnanj zaposlenih
3
Neupoštevanje postopkov dela
a
neupoštevanje navodil za varno delo, navodil za delo
b
neustrezen način prenosa, potiskanja, vlečenja bremena (pretežka bremena, težko prijemljiva
bremena, mastna površina, ostri robovi itd.)
c
poseganje z deli telesa v nevarno območje stroja med obratovanjem (žagin list, sveder vrtalnega
stroja, ročna brusilka itd.)
d
neustrezni postopek dela, ročno odstranjevanje zagozdenega materiala (človeška sila, sila
prijema, sila potiska itd.)
4
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
a
incidentna situacija-nepričakovana okvara delovne opreme,neustrezno varovana delovna
oprema
b
lom delovne opreme (lom svedra pri vrtanju, lom rezalne plošče, itd.)
c
odletavanje materiala pri izbijanju (lom kladiva, dleta, obdelovanca)
d
neustrezen pregled delovne opreme pred uporabo (odstranjena varnostna zaščita, odstranjene
spojke, zlomljena varovala itd.)
Skupine tveganih ravnanj zaposlenih
5
Neustrezno vzdževano delovno okolje
a
neustrezno čiščenje delovnih prostorov-na podestih, žerjavnih progah itd (tuki v zraku, prah, itd.)
b
spolzke, mokre pohodne površine
c
neustrezno odlaganje materiala-neurejeno delovno okolje (prislonjeno na zid, odložena paleta na
tla, itd.)
d
neustrezno vzdrževana pohodna površina- manjka tlak, poškodovan pokrov pohodnega jaška itd.
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti
kovinskih materialov in livarn
TVEGANA RAVNANJA ZAPOSLENIH
50.00%
49.20%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
29.89%
25.00%
Št. primerov
20.00%
15.00%
10.00%
6.44%
8.51%
5.00%
5.98%
0.00%
Neuporaba osebne
varovalne opreme
Človeški faktor
Neupoštevanje
postopkov dela
Neustrezno
vzdrževana delovna
oprema
Neustrezno
vzdževano delovno
okolje
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti
kovinskih materialov in livarn
5.98%
100%
8.51%
90%
80%
29.89%
Neustrezno vzdževano delovno okolje
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
70%
Neupoštevanje postopkov dela
60%
Človeški faktor
Neuporaba osebne varovalne opreme
50%
40%
49.20%
30%
20%
10%
0%
6.44%
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti
kovinskih materialov in livarn
1
a
b
c
d
2
a
b
c
d
3
a
b
Neuporaba osebne varovalne opreme
Neuporaba osebne varovalne opreme
neustrezna osebna varovalna oprema
neustrezna uporaba osebne varovalne opreme
neprimerna kategorija osebne varovalne opreme
Človeški faktor
nepazljivost s strani poškodovanca, udarec ob predmet
slaba komunikacija med zaposlenimi
sestop (z lestvije, podesta, viličarja itd.)
udarec s kladivom oz drugo ročno orodje
Neupoštevanje postopkov dela
neupoštevanje navodil za varno delo, navodil za delo
neustrezen način prenosa, potiskanja, vlečenja bremena
28
9
6
10
3
214
122
7
57
28
130
74
35
6,44%
2,07%
1,38%
2,30%
0,69%
49,20%
28,05%
1,61%
13,10%
6,44%
29,89%
17,01%
8,05%
c
d
4
a
b
c
d
5
poseganje z deli telesa v nevarno območje stroja med obratovanjem
ročno ostranjevanje zagozdenega materiala
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
incidentna situacija-nepričakovana okvara delovne opreme
lom svedra pri vrtanju
odletavanje materiala pri izbijanju
neustrezen pregled delovne opreme pred uporabo
Neustrezno vzdževano delovno okolje
9
12
37
16
3
6
11
26
2,07%
2,76%
8,51%
3,68%
0,69%
1,38%
2,53%
5,98%
a
b
c
neustrezno čiščenje delovnih prostorov-na podestih, žerjavnih progah itd 5
spolske, mokre pohodne površine
4
neustrezno odlaganje materila-neurejeno delovno okolje
7
1,15%
0,92%
1,61%
d
neustrezno vzdrževana pohodna površina- manjka tlak, poškodovan
pokrov pohodnega jaška itd.
2,30%
10
Tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti kovinskih materialov
in livarn
2
Človeški faktor
214
49,20%
a
nepazljivost s strani poškodovanca, udarec ob predmet
122
28,05%
 Z deli telesa udaril ob predmet (zasuk, sestop z delovne opreme, zadel ob parkiran
viličar itd.);
 Padec predmeta iz rok-prsti noge;
 Nameščanje materiala-stisnina-prsti roka);
 Nivojske razlike
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v
dejavnosti kovinske industrije
Tvegana ravnanja zaposlenih
43.21%
45.00%
40.00%
35.00%
30.64%
30.00%
25.00%
št.primerov
20.00%
14.70%
15.00%
10.00%
5.84%
5.61%
5.00%
0.00%
Neuporaba osebne
varovalne opreme
Človeški faktor
Neupoštevanje
postopkov dela
Neustrezno
vzdrževana delovna
oprema
Neustrezno
vzdževano delovno
okolje
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti
kovinske industrije
Tvegana ravnanja zaposlenih
100.00%
5.84%
14.70%
80.00%
Neustrezno vzdževano delovno okolje
30.64%
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
Neupoštevanje postopkov dela
60.00%
Človeški faktor
Neuporaba osebne varovalne opreme
40.00%
43.21%
20.00%
5.61%
0.00%
kovinska industrija
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti
kovinske industrije
1
Neuporaba osebne varovalne opreme
50
5,61%
a
Neuporaba osebne varovalne opreme
25
2,81%
b
neustrezna osebna varovalna oprema
4
0,45%
c
neustrezna uporaba osebne varovalne opreme
14
1,57%
d
neprimerna kategorija osebne varovalne opreme
7
2
Človeški faktor
385
43,21%
a
nepazljivost s strani poškodovanca, udarec ob predmet
269
30,19%
b
slaba komunikacija med zaposlenimi
35
3,93%
c
sestop (z lestvije, podesta, viličarja itd.)
49
5,50%
d
udarec s kladivom oz drugo ročno orodje
32
3,59%
3
Neupoštevanje postopkov dela
273
30,64%
a
neupoštevanje navodil za varno delo, navodil za delo
198
22,22%
b
neustrezen način prenosa, potiskanja, vlečenja bremena
22
2,47%
c
poseganje z deli telesa v nevarno območje stroja med
obratovanjem
32
3,59%
d
ročno ostranjevanje zagozdenega materiala
21
2,36%
4
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
131
14,70%
0,79%
a
incidentna situacija-nepričakovana okvara delovne opreme
30
3,37%
b
lom svedra pri vrtanju
13
1,46%
c
odletavanje materiala pri izbijanju
41
4,60%
d
neustrezen pregled delovne opreme pred uporabo
69
7,74%
5
Neustrezno vzdževano delovno okolje
52
5,84%
a
neustrezno čiščenje delovnih prostorov-na podestih, žerjavnih
progah itd
16
1,80%
b
spolske, mokre pohodne površine
17
1,91%
c
neustrezno odlaganje materila-neurejeno delovno okolje,
utesnjnost
19
2,13%
d
neustrezno vzdrževana pohodna površina- manjka tlak,
poškodovan pokrov pohodnega jaška itd.
12
1,35%
Tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti kovinske industrije
2
Človeški faktor
385
43,21%
a
nepazljivost s strani poškodovanca, udarec ob predmet
269
30,19%
 Z deli telesa udaril ob predmet (zasuk, sestop z delovne opreme, zadel ob parkiran
viličar itd.);
 Padec predmeta iz rok-prsti noge;
 Nameščanje materiala-stisnina-prsti roka);
 Pri transportu zaboja se je udaril ob zaboj
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v
dejavnosti elektroindustrije
Tvegana ravnanja zaposlenih
74.15%
80.00%
70.00%
61.90%
60.00%
50.00%
40.00%
št. primerov
30.00%
15.65%
20.00%
10.20%
12.24%
10.00%
0.00%
Neuporaba osebne
varovalne opreme
Človeški faktor
Neupoštevanje
postopkov dela
Neustrezno
vzdrževana delovna
oprema
Neustrezno
vzdževano delovno
okolje
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v
dejavnosti elektroindustrije
Nevarna tvegana ravnanja zaposlenih
100%
6.60%
7.86%
Neustrezno vzdževano delovno okolje
80%
32.08%
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
Neupoštevanje postopkov dela
60%
Človeški faktor
Neuporaba osebne varovalne opreme
40%
47.17%
20%
6.29%
0%
elektro-industrija
Rezultati raziskave-tvegana ravnanja zaposlenih v
dejavnosti elektroindustrije
1
a
b
Neuporaba osebne varovalne opreme
Neuporaba osebne varovalne opreme
neustrezna osebna varovalna oprema
15
9
4
10,20%
6,12%
2,72%
c
neustrezna uporaba osebne varovalne opreme
2
1,36%
d
2
neprimerna kategorija osebne varovalne opreme
Človeški faktor
0
109
0,00%
74,15%
a
b
c
nepazljivost s strani poškodovanca, udarec ob predmet
slaba komunikacija med zaposlenimi
sestop (z lestvije, podesta, viličarja itd.)
53
15
21
36,05%
10,20%
14,29%
d
3
a
udarec s kladivom oz drugo ročno orodje, vreznina z nozm
Neupoštevanje postopkov dela
neupoštevanje navodil za varno delo, navodil za delo
13
91
41
8,84%
61,90%
27,89%
b
neustrezen način prenosa, potiskanja, vlečenja bremena
24
16,33%
c
d
4
poseganje z deli telesa v nevarno območje stroja med
obratovanjem
ročno ostranjevanje zagozdenega materiala
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
21
5
23
14,29%
3,40%
15,65%
a
b
c
incidentna situacija-nepričakovana okvara delovne
opreme,neustrezno varovana delovna oprema
lom svedra pri vrtanju
odletavanje materiala pri izbijanju
11
2
2
7,48%
1,36%
1,36%
d
5
neustrezen pregled delovne opreme pred uporabo
Neustrezno vzdževano delovno okolje
8
18
5,44%
12,24%
a
b
neustrezno čiščenje delovnih prostorov-na podestih, žerjavnih
progah itd
2
spolske, mokre pohodne površine
3
1,36%
2,04%
c
neustrezno odlaganje materila-neurejeno delovno okolje
8
5,44%
d
neustrezno vzdrževana pohodna površina- manjka tlak,
poškodovan pokrov pohodnega jaška itd.
5
3,40%
Tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti elektroindustrije




2
Človeški faktor
109
a
nepazljivost s strani poškodovanca, udarec ob predmet
53
74,15%
36,05%
Nepazljivost pri vožnji ročnega vozička-sam sebe navozil;
Pri menjavi orodja-Padec predmeta iz rok-prsti noge;
Vreznina -olfa nož;
Pri transportu zaboja se je udaril ob zaboj, oz stisnila prst pri praznjenju, zapiranju,
odlaganju itd.
Tvegana ravnanja zaposlenih
Tvegana ravnanja zaposlenih
100%
5.98%
90%
8.51%
5.91%
15.56%
6.60%
7.86%
80%
70%
29.89%
32.08%
Neustrezno vzdževano delovno okolje
31.60%
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
60%
Neupoštevanje postopkov dela
50%
Človeški faktor
Neuporaba osebne varovalne opreme
40%
30%
49.20%
47.17%
41.50%
20%
10%
6.44%
5.43%
6.29%
0%
kovinski mat. in livarne
kovinski mat. in livarne
elekt. Ind.
PRIMERJAVA
SKEI -SLO
Kov.m.in l.
Kov.ind.
Elek.
1
Neuporaba osebne varovalne opreme
6,44%
5,61%
10,20%
a
Neuporaba osebne varovalne opreme
2,07%
2,81%
6,12%
b
neustrezna osebna varovalna oprema
1,38%
0,45%
2,72%
c
neustrezna uporaba osebne varovalne opreme
2,30%
1,57%
1,36%
d
neprimerna kategorija osebne varovalne opreme
0,69%
0,79%
0,00%
2
Človeški faktor
49,20%
43,21%
74,15%
a
nepazljivost s strani poškodovanca, udarec ob predmet
28,05%
30,19%
36,05%
b
slaba komunikacija med zaposlenimi
1,61%
3,93%
10,20%
c
sestop (z lestvije, podesta, viličarja itd.)
13,10%
5,50%
14,29%
d
udarec s kladivom oz drugo ročno orodje
6,44%
3,59%
8,84%
3
Neupoštevanje postopkov dela
29,89%
30,64%
61,90%
a
neupoštevanje navodil za varno delo, navodil za delo
17,01%
22,22%
27,89%
b
neustrezen način prenosa, potiskanja, vlečenja bremena
8,05%
2,47%
16,33%
c
poseganje z deli telesa v nevarno območje stroja med obratovanjem
2,07%
3,59%
14,29%
d
ročno ostranjevanje zagozdenega materiala
2,76%
2,36%
3,40%
4
Neustrezno vzdrževana delovna oprema
8,51%
14,70%
15,65%
a
incidentna situacija-nepričakovana okvara delovne opreme
3,68%
3,37%
7,48%
b
lom svedra pri vrtanju
0,69%
1,46%
1,36%
c
odletavanje materiala pri izbijanju
1,38%
4,60%
1,36%
d
neustrezen pregled delovne opreme pred uporabo
2,53%
7,74%
5,44%
5
Neustrezno vzdževano delovno okolje
5,98%
5,84%
12,24%
a
neustrezno čiščenje delovnih prostorov-na podestih, žerjavnih
progah itd
1,15%
1,80%
1,36%
b
spolske, mokre pohodne površine
0,92%
1,91%
2,04%
c
neustrezno odlaganje materila-neurejeno delovno okolje
1,61%
2,13%
5,44%
d
neustrezno vzdrževana pohodna površina- manjka tlak, poškodovan
pokrov pohodnega jaška itd.
2,30%
1,35%
3,40%
Primeri plakatov
Primeri plakatov
Hvala za pozornost!
Vprašanja!

similar documents