اسهال ویروسی گاوان-گنجی

Report
‫بیماری اسهال ویروسی گاوان‪ -‬بیماری مخاطی(‪(BVD-MD‬‬
‫دانشجو‪ :‬فاروق گنجی‬
‫بهار‪91‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عامل بیماری اسهال ویروسی گاوان (‪RNA،)BVD‬ویروس پوشش داری از‬
‫جنس پستی ویروس می باشد که در تمامی نقاط جهان یافت شده و انتشار جهانی‬
‫دارد‪.‬‬
‫ویروس ‪ BVD‬دارای دو ژنوتیپ ‪ 1BVD-‬و ‪ 2BVD-‬می باشد ‪.‬‬
‫تیپ ‪ 1‬ویروس از لحاظ تولید واکسن اهمیت داشته و شدت نشانه های بیماری در‬
‫تیپ ‪ 2‬بیشتر است‪.‬‬
‫ویروس این بیماری از لحاظ ضایعات در کشت سلولی به دو گروه‪NCP‬و‪CP‬‬
‫(‪) Cytopathic‬تقسیم می گردد‪.‬‬
‫تیپ ‪ NCP‬شایع تر بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و فقط این تیپ‬
‫توانائی عبور از جفت را داردکـــه در این حالت جنین را مورد هجوم قرار داده و‬
‫سبب ایجــاد عفونت پایــــــدار ( ‪ PI(Persistently Infected‬می گردد‪.‬‬
‫گوساله های ‪ PI‬متولد شده از نقطه نظر انتشار عامل بیماری در گله از اهمیت‬
‫ویژه ای برخوردار می باشند‪ .‬گاوهای ‪ PI‬نقش کلیدی در دائمی نمودن عفونت‬
‫‪ BVD‬در جمعیت های گاوی ایفاء می کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انتقال ‪ BVD‬معموالً از طریق تماس با دام های ‪ PI‬صورت می‬
‫پذیرد‪.‬‬
‫مهم ترین راه های انتقال بیماری عبارتند از ‪ :‬راه های استنشاقی‪،‬‬
‫خوراکی‪ ،‬تماس با ترشحات بینی‪ -‬چشمی‪ -‬ادرار‪ -‬مدفوع‪-‬دستگاه‬
‫تناسلی – خون‪ -‬شیر‪ .‬اسپرم و جنین های آلوده می باشدوانتقال‬
‫غیرمستقیم از طریق سرسوزن های آلوده استریل نشده ‪ ،‬دستکش‬
‫های مامائی و واکسن های تخفیف حدت یافته آلوده صورت می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آلودگی دام های دارای صالحیت ایمنی‪،‬سرم منفی و غیر آبستن به ویروس به عفونت تحت‬
‫درمانگاهی می انجامد که پس از یک دوره کمون ‪ 5-7‬روزه و با تب خفیف‪ ،‬لکوپنی و‬
‫ویرمی زودگذر مشخص می شود‪ ،‬گاهی نیز ضعف‪ ،‬سستی و بی حالی شدید‪ ،‬بی اشتهایی‪،‬‬
‫ریزش مختصر از بینی و چشم‪ ،‬اروزیون های خفیف در دهان‪ ،‬اسهال وکاهش زودگذر‬
‫شیروجود دارد‪.‬‬
‫آلودگی گاوهای دارای صالحیت ایمنی‪ ،‬سرم منفی و آبستن به ویروس سبب انتقال ویروس‬
‫از راه جفت به جنین می شود‪.‬‬
‫تغییر یافتن واکسن زنده تجویز شده در خالل آبستنی نیز ممکن است به آلودگی جنین‬
‫بیانجامد‪.‬‬
‫سرانجام آلودگی جنین بیشتر به مرحله آبستنی بستگی دارد‪ .‬جدی ترین پیامد هنگامی رخ‬
‫میدهد که ویروس در خالل ‪ 4‬ماه اول آبستنی از سد جفت عبور کند‪ ،‬دراین حالت ممکن‬
‫است سبب پیدایش طیف گسترده ای از آثار تراتوژنیک در جنین شود مانند میکروانسفالی‪،‬‬
‫هیدروسفالی‪ ،‬دیسپالزی و هایپوپالزی مخچه‪ ،‬میلین دارشدن ناقص نخاع و ضایعات‬
‫چشمی دربرگیرنده میکروفتالمی‪ ،‬کاتاراکت‪ ،‬دژنرسانس شبکیه‪ ،‬اتروفی ودیسپالزی چشم‬
‫و التهاب عصب بینایی‪.‬و همچنین جذب شدن جنین‪ ،‬مومیایی شدن‪ ،‬سقط جنین و تولد‬
‫گوساله ای دارای عفونت پایدار یا ‪PI‬بیانجامد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسته به شکل حاد یا مزمن بودن بیماری بسیار متغیر است ‪.‬‬
‫دلمه ها ‪ ،‬اروزیون ها و زخم های سطحی و کم عمق روی پوزه و منخرین‪،‬‬
‫کناره فوقانی لب پایین و محل اتصال به پوست واروزیون های بسیار‬
‫مشخصی روی کام‪ ،‬نوک پاپیالها و روی لثه‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬
‫زبان‪ ،‬همیشه درگیر نیست ولی موقعی که مبتال باشد‪ ،‬ضایعات در همه‬
‫سطوح مشاهده می شود روی نیمه قدامی پشتی زبان‪ ،‬ممکن است زخم ها یا‬
‫شکاف های نامنظم عمیقی دیده شود‪.‬‬
‫در برخی موارد زخم هایی روی بالشتک های دندانی‪ ،‬کام‪ ،‬سطوح شکمی و‬
‫جانبی زبان ‪ ،‬لثه ها ‪ ،‬درون گونه ها و حلق دیده می شود‪.‬‬
‫اروزیون های سطحی و نامنظمی در یک سوم باالیی مری و در محل اتصال شکمبه‬
‫به نگاری و در شیردان یافت می شود ولی ناودان یا شیار مری گرفتار نمی شود‪.‬‬
‫در شیردان زخم هایی تا قطر ‪ 1cm‬در دو سوی چین ها رخ می دهد‪.‬‬
‫مخاط روده کوچک طبیعی است‪ .‬گاهی مواد موکوسی همراه با پرخونی و در موارد‬
‫نادری قالب های فیبرینی در درون مجرای گوارشی دیده می شود‪.‬‬
‫در موارد حاد‪ ،‬خون لخته شده و فیبرین روی پالکهای پی یر‪ ،‬وجود دارد و سطح‬
‫مخاط‪ ،‬زخمی شده است‪ .‬پالک های پی یر ‪ ،‬به صورت نواحی بیضی شکل قرمز‬
‫مایل به سیاه به طول ‪ 10-12‬سانتی متر از روی سروز دیده می شود‪.‬‬
‫عقده های لنفاوی مزانتریک‪ ،‬ممکن است طبیعی بوده یا مقداری بزرگ شده باشند‪.‬‬
‫ضایعات در روده بزرگ متغیر است‪ .‬مخاط‪ ،‬ممکن است پرخون و دارای الگوی‬
‫خطوط گورخری باشد‪.‬‬
‫در موارد حاد‪ ،‬التهاب فیبرینی هموراژیک سکوم و کولون و در موارد مزمن‬
‫ضایعات فیبرینی نکروتیک و زخم های کانونی یا گسترده‪ ،‬به ویژه در سکوم و‬
‫رکتوم‪ ،‬مشاهده می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬حذف ویروس ‪ BVD‬از گله از طریق شناسایی به روش الیزای تسخیری و‬
‫حذف دام های‪ - PI‬نگهداری کلیه دام ها در شرایط عاری از عفونت با اجرای‬
‫برنامه های بیوسکوریتی سخت گیرانه و تست کلیه دامهایی که به گله وارد می شوند‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬بکار گیری واکسن تخفیف حدت یافته و یا کشته به منظور ایجاد ایمنی در دام با‬
‫در نظر گرفتن کلیه جوانب‪.‬‬
‫به امید بهترین آرزوها برای شما‬
‫موفق باشید‬

similar documents