PR training_how to select target groups checked.ppt

Report
Мэдээлэл харилцааны бэлтгэл ажил
Хэвлэл мэдээллийн зах зээл ба зорилтот
бүлэгт мэдээллээ оновчтой хүргэх нь
Хэвлэлийн Хүрээлэн, МСА-ны дарга
Г.Гүнжидмаа
Утас: 70113475
Email: [email protected]
Мэдээлэл харилцааны үйл явц
Мэдээлэл харилцаа (Communication)
= утга агуулга солилцох харилцан үйлдэл
= нийгмийн шинжтэй,
= тодорхой зорилготой:
1. ойлголцох
2. сонирхол/ хэрэгцээ шаардлагыг
хэрэгжүүлэх
Мэдээлэл харилцааны үйл явц
Мэдээлэл харилцааны бүрэлдэхүүн:
1. Мэдээлэл дамжуулж буй субьект
2. Мэдээлэл /агуулга/
3. Дамжуулагч
хэрэгсэл
4. Мэдээллийг хүлээн авагч
Дамжуулагч хэрэгсэл:
Хэвлэл мэдээллийн зах зээл /2006-2010 онд
430
430
420
410
398
400
392
396
387
390
380
370
360
2006 он
2007 он
2008 он
2009 он
2010 он
Иргэдийн мэдээлэл хүлээн авдаг хамгийн
чухал сувгууд
Харьцуулсан дүн
1988
1.Радио
2.Сонин
3.Телевиз
1997
1.Сонин
2.Телевиз
3.Радио
1999
1.Телевиз
2.Радио
3.Сонин
2002
1.Телевиз
2.Сонин
3.Радио
2004
1.Телевиз
2.Сонин
3.Бусдын
яриа
4.Радио
2009
1.Телевиз
2.Бусдын
яриа
3.Сонин
4.Интернэт
2011
1.
2.
3.
4.
Телевиз
Бусдын
яриа
Интернэт
Сонин
Иргэдийн мэдээлэл авдаг хамгийн чухал эх сурвалжид телевиз,
радио, сонин багтдаг байсан бол сүүлийн жилээс ам дамжсан
мэдээлэл болон интернет телевизийн дараа болжээ.
Сонины зах зээл / уншигчид
2007 оноос сонины нэр төрөл буурахын хэрээр
борлуулалт багасах хандлагатай байна
Сонины тоо нэр төрлөөр
2006-2010 онд
200
150
169
168
100
131
121
130
2008 он
2009 он
2010 он
50
0
2006 он
2007 он
Сонины жилийн борлуулалтын өөрчлөлт /дунджаар
28,677,943
27,567,466
24,495,959
19,218,316
2006
2007
2008
2009
19,831,900
2010
Сард хоёроос цөөн дугаар гаргадаг сонины зах
зээл хумигдаж байна
10-14 хоног тутмын
сонины тоо
Өдөр тутмын сонины тоо
15
15
15
15
12
70
10
58
10
50
45
50
2008
2009
2010
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2006
7 хоног тутмын сонины тоо
2007
Сар тутмын сонины тоо
27
50
38
24
24
2006
2007
2008
24
24
2009
2010
2006
2007
24
22
2008
2009
27
2010
Сонины зах зээлийн 70 орчим хувийг өдөр
тутмын 15 сонин эзэлсэн хэвээр байна
Сонины зах зээлд өдөр тутмын сонины эзлэх хувь
2006-2010 онд
69%
55%
2006
67%
70%
52%
2007
2008
2009
2010
Өдөр тутмын сонинууд шинэ хэрэглэгч татах
бус, байгаа зах зээлээ хуваалцаж байна
Огноо
Ө/т сонины
тоо
Борлуулалтын тоо
ширхэг
1999
5
12,5 сая ширхэг
2010
15
13,9 сая ширхэг
Өөрчлөлтийн хувь
Өдөр тутмын сонины тоо 10
жилийн хугацаанд 33
хувиар өссөн боловч
борлуулалтын хувь 10
хүрэхгүй хувиар нэмэгджээ.
Орон нутгийн сонины тоо 31 болж, зах
зээл нь тэлжээ
Сонины зах зээлд хөдөө орон нутгийн сонины эзлэх
хувь
3.8%
2.6%
2.7%
2.4%
2%
2006
2007
2008
2009
2010
Борлуулалтаараа тэргүүлж буй сонинууд
/2010 онд
Хамгийн хүртээмжтэй сонинууд
/2011 оны 5 сард
Орон нутагт хамгийн
хүртээмжтэй
5 сонин
Өнөөдөр
Улаанбаатарт хамгийн
хүртээмжтэй
5 сонин
Өнөөдөр
Өдрийн сонин
Өдрийн сонин
Хvмvvс
Зууны мэдээ
Зууны мэдээ
Сэрүүлэг
Сэрvvлэг
Үндэсний шуудан
Эрүүл ахуй, гэр бүлийн болон мэргэжлийн
салбарын хэвлэлүүд нэмэгджээ.
Сонин /сэтгүүлийн
төрөл анги
Сонин
Сэтгүүл
1999
2010
1999
2010
Эмэгтэйчүүдийн
4
1
4
7
Хүүхэд залуучуудын
24
7
9
8
Спортын
6
2
5
2
Бизнес, зар
сурталчилгааны
12
4
2
4
Мэргэжлийн
/салбарын
18
23
15
40
Эрүүл ахуй, гэр
бүлийн
5
8
3
10
Телевизийн зах зээл / үзэгчид
Сүүлийн таван жилд телевизийн тоо хоёр
дахин өсөж 126 болов.
55
60
49
50
40
27
30
27
26
31
14
20
6
10
0
Үндэсний
хэмжээнд
Улаанбаатарт
2009
Орон нутагт
Кабелийн
2010
Нийт 126 телевиз тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд
тал орчим хувь нь орон нутгийн телевиз байна. 2010 онд 6
телевиз орон нутагт шинээр нэмэгджээ.
Телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц
52.9
Мэдээ, мэдээллийн чанартай нэвтрүүлэг
6.9
12.3
Цэнгээнт, хөгжмийн нэвтрүүлэг
Спортын нэвтрүүлэг
25.3
1999 он
2009 он
1.3
13.5
Кино, жүжиг, уран зохиолын нэвтрүүлэг
33.5
54.3
10 жилийн хугацаанд мэдээ, мэдээллийн чанартай нэвтрүүлгийн эзлэх
хувь 8 дахин багасч, цэнгээнт болон хөгжмийн, кино жүжиг зэрэг уран
сайхны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь 2 дахин нэмэгдсэн. Мөн спортын
нэвтрүүлгийн цаг 10 дахин өссөн.
Телевизүүд төрөлжих хандлага ажиглагдаж байна
Тухайлбал:
Боловсрол суваг телевиз-Боловсролын чиглэлээр
ITV – Худалдаа хийх
Ийгл, Шууд ТВ- шуурхай мэдээллийн
Dream: хүүхдэд хандсан гм
Телевизүүдийн хүртээмж /Улаанбаатарт болон
орон нутагт /2011 оны 5 сард
Өдрийн хүртээмж*
7 хоногийн хүртээмж**
Улаанбаатарт
Орон нутагт
Улаанбаатарт
Орон нутагт
МҮОНТ
72%
78%
86%
91%
МН25-р суваг
52%
57%
74%
78%
ТВ5
49%
58%
71%
81%
ТВ9
53%
63%
76%
87%
UBS
62%
64%
80%
86%
-
34%
-
47%
Орон нутгийн
телевиз
Үзэгчдийн тогтмол үздэг нэвтрүүлгүүд / 2011
оны 5 сард
Орон нутагт
№
ТВ-ийн
нэр
МҮОНТ
UBS
МҮОНТ
EDU
TV9
TV9
МҮОНТ
EDU
MN25
МҮОНТ
MN25
TV9
TV5
EDU
МҮОНТ
Нэвтрүүлгийн нэр
"Цагийн хүрд"
"Universe best songs"
"Hey hey"
"Монголын саятан"
"Гэгээн алсын одод"
"АХА"
"1 минут, 1 сая"
"Эрдмийн цаг"
"Танайд хоноё"
"Аяллын цаг"
"Дуусдаггүй яриа"
"Энэ өдөр" мэдээ
"Цаг хөтөлбөр" мэдээ
"Score news" мэдээ
"ACK"
Үндэсний бөхийн
16 TV9
барилдаан
17 МҮОНТ "Залуу зохион бүтээгч"
18 UBS
"Мөрөөдөл биелдэг юм"
19 MN25
"Их хотын үдэш
20 TV5
"Амьтны ертөнц"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Улаанбаатарт
20.0
15.5
7.2
4.7
4.3
4.2
4.0
3.6
3.2
2.0
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4
ТВ-ийн
нэр
UBS
МҮОНТ
МҮОНТ
TV9
EDU
TV9
МҮОНТ
MN25
TV8
МҮОНТ
NTV
TV9
SBN
NTV
Eagle
1.3
MN25
1.3
1.3
1.1
0.9
EDU
МҮОНТ
МҮОНТ
BTV
Хувь
Нэвтрүүлгийн нэр
Хувь
"Universe best songs"
"Цагийн хүрд"
"Hеу неу"
"АХА"
"Монголын саятан"
"Гэгээн алсын одод"
"1 мин 1 сая"
"Танайд хоноё"
"Толь" мэдээ
"Залуу зохион бүтээгч"
"Нандиагийн ток шоу"
"Энэ өдөр" мэдээ
"Автобус шоу"
"Зөн билгийн тулаан"
"Ийглийн мэдээ"
"Миний муу сайн
найзууд"
"Сенсаци"
"АСК"
"Тунгаамал"
"Гэр бүлийн мөрдлөг"
12.7
8.2
7.4
6.2
6.2
4.2
4.1
3.8
3.8
2.9
2.6
2.0
1.7
1.7
1.4
1.4
1.4
1.2
1.2
1.0
Интернэтийн хэрэглээ
УБ-т 5 өрх тутмын нэг интернэтэд
холбогджээ.
21 аймгийн 15 нь, 305 сумын 100
орчим нь интернэттэй.
Аймгийн төвд интернэт хэрэглээ
39 хувь, суманд 9 хувьтай байна.
Хамгийн хүртээмжтэй сайтууд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Улаанбаатарт хамгийн
хүртээмжтэй 15 вэб сайт
Вэб сайт
Хувь
www.olloo.mn
22.2
www.gogo.mn
10.8
www.zaluu.com
10.2
www.news.mn
9.8
www.shuud.mn
8.5
www.xopom.com
6.4
www.caak.mn
4.6
www.setge.mn
3.0
www.goolingoo.mn
2.9
www.banjig.net
2.4
www.top.mn
2.2
www.mass.mn
1.7
www.asuu.mn
1.4
www.tsahim.net
1.4
www.ehlel.com
1.0
Орон нутагт хамгийн
хүртээмжтэй 15 вэб сайт
Вэб сайт
Хувь
www.zaluu.com
18.3
www.olloo.mn
16.3
www.gogo.mn
14.6
www.news.mn
8.1
www.caak.mn
6.1
www.setge.mn
4.1
www.shuud.mn
4.1
www.xopom.com
4.1
www.ehlel.com
2.4
www.banjig.net
2.0
www.mongolduu.com
2.0
www.amjilt.com
1.6
www.be4u.mn
1.6
www.dandaa.mn
1.2
www.sonin.mn
1.2
Мэдээлэл сурталчилгааны бэлтгэл ажил:
Зорилтот бүлгээ сонгоход анхаарах зүйл
- Бидний хандах бүлэг хэн бэ?
- Тэд юу үзэж, сонсож, уншиж байна вэ?
- Тэдний дуртай мэдээ, нэвтрүүлэг юу вэ?
- Тэд хэнтэй амьдарч, хэн тэдний шийдэрт нөлөөлдөг
вэ?
- Тэд юуг эрхэмлэдэг вэ?
- Тэдний үнэт зүйл юу вэ?
Хэрэглэгчийн зан
төлөвийн загвар
Зах зээлийн
хэсэгчлэл
Зорилтот зах зээл
Зорилтот хүлээн
авагчид
Нийгэм, соёлын
хүчин зүйл
• Соёл
• Гэр бүл
• Бүлгүүд
• Нийгмийн анги,
давхарга
Хувь хүний
шинжтэй х.з
• Хүйс
• Нас
• Боловсрол
• Орлого
• Ажил мэргэжил
• Гэр бүлийн гишүүд
Сэтгэл зүйн
• Хүсэл, хэрэгцээ
• Сэдэлжүүлэлт
• Хандлага, үнэ
цэнэ
• Сонирхол
• Амьдралын хэв
шинж
Дэлхийн хүмүүсийн хамгийн үнэ цэнэт
зүйлс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Гэр бүл
47%
Итгэл
38
Эрүүл мэнд
31
Өөрийгөө хүндлэх 28
Өөртөө итгэх
27
Шударга
27
Эрх чөлөө
27
Найзын холбоо
26
Мэдлэг
26
Суралцах
25
“Advertising” Awer Bown 2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Мэдлэг
Амьдралын баясгалан
Зугаа цэнгэл
Дулаан харилцаа
Өөртөө хангалуун
Бусдыг хүндэтгэх
Амжилтын мэдрэмж
Аюулгүй байдал
Өөрийгөө хүндэтгэх
“Advertising” Well/Moriarty/Burnett 2006
Хэвлэл мэдээллээр дамжуулж зорилтот
бүлэгтээ оновчтой хүрэхийн тулд:
• Ижил мэдээлэл өгөх үү? Эсвэл ялгаатай юу?
• Хамгийн бага зардлаар хамгийн үр ашигтай мэдээлэл хүргэх
• Хэн хэзээ мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж байна? /оргил цаг зөв
сонголт мөн үү?
• Сонирхдог сэдэв, төрөл жанр
• Цацалтын хүрээ /нийслэл, орон нутаг/
• Давтамж /радиод 5, ТВ-д 3 удаа гм/
• Хэвлэл мэдээллийг хослуулах /радио, телевиз/
• Турших, тест хийх /сайжруулах/
• Мэдээлэл сурталчилгааны үр дүнг тогтмол үнэлэх
Хэвлэл мэдээлэл төлөвлөлт чухал!!!
Зорилтот хэрэглэгчид аль мэдээллийн сувгийг
илүү ашигладаг вэ?
12-19
нас
20-29
нас
30-39
нас
40-49
нас
50-аас
дээш
Гэр бүлийн хүмүүс
6.5
9.8
10.3
6.6
15.4
Сонин
2.7
6.6
7.6
9.6
11.5
Найз нөхөд
14.6
12.7
9.4
5.9
5.8
Сэтгүүл
5.4
5.1
7.2
4.4
3.8
Ажлын хамт олон
1.6
4.7
5.4
8.8
2.9
Интернет
20.5
18.8
14.8
14.0
6.7
Радио
5.9
5.5
8.5
10.3
9.6
Телевиз
28.1
25.3
21.5
25.0
34.6
Зарын самбарууд
3.2
3.3
4.5
3.7
2.9
4-н оронтой лавлах
утас
0.0
1.1
3.1
1.5
0.0
Тараах материал
3.8
1.6
1.3
1.5
1.9
Гар утас
6.5
5.1
5.8
8.1
3.8
Бусад
1.1
0.4
0.4
0.7
1.0
Нийт
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

similar documents