Công cụ rửa tay

Report
Công cụ nhằm thực hiện phân tích về triển khai thực hiện vệ sinh tay
và đánh giá thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám chữa bệnh
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
 Các chuyên gia phụ trách thực hiện chiến lựợc vệ
sinh tay nhiều cấp độ:
• Bộ y tế
• Sở y tế
• Bệnh viện
 Nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các CSYT
 Phổ biến toàn cầu
CẤU TRÚC BẢNG ĐÁNH GIÁ
 Chia thành 5 phần và 27 chỉ số
 Đánh giá dựa trên 4 mức độ
• Yếu: Công tác thực hành và xúc tiên vệ sinh bàn tay còn khiếm khuyết.
Cần Cải thiện nhiều hơn.
• Cơ bản: đã có một sô biện pháp nhưng chưa đạt tiêu chuẩn. Cân cải
thiện nhiêu hơn.
• Tương đối: đã có chiến lược xúc tiến vệ sinh bàn tay thích hợp và thực
hành vệ sinh bàn tay đã được cải thiện. Việc quan trọng lúc này là xây
dựng các kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao công tác
cải thiện.
• Tiên tiến: công tác xúc tiến vệ sinh bàn tay và thực hành vệ sinh bàn tay
tôi ưu đã được duy trì và/hoặc cải thiện, giúp xây dựng văn hóa an toàn
trong môi trường chăm sóc y tế.
Đánh giá và phản hồi
ĐỊNH NGHĨA YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ
Các bước
tiếp theo


TOÀN THỂ NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG BỆNH VIỆN
ĐỒNG HÀNH VỚI CHIẾN DỊCH VỆ SINH BÀN TAY TOÀN CẦU
Hãy nói với mỗi người :
Bàn tay sạch:
Ngăn ngừa mọi bệnh tật
Đảm bảo cuộc sống an toàn và hạnh phúc
CHĂM SÓC SẠCH LÀ CHĂM SÓC AN TOÀN
HÃY RỬA TAY
Printed by Johnson Johnson Medical S.A.Inc Việt Nam

similar documents