Pobierz prezentację

Report
Co nowego w klastrach
Windows Server 8
Grzegorz Tworek
Niezawodność Windows
•
•
•
•
Failover Clustering
Network Load Balancing
Klastry HPC
Inne rozwiązania
– AD
– DNS
– DHCP
–…
Windows 8 Server
•
•
•
•
•
Wersja Beta dostępna od 29.02.2012
Version 6.2.8250
Wyłącznie edycja Datacenter
Działa do 2013
Produkcyjny...?
Po co klastry
• Dostępność usług
– SQL
– Serwery plików
– Serwery DHCP
• Dostępność maszyn Hyper-V
– Quick Migration
– Live Migration
Jak zrobić klaster
•
•
•
•
•
•
Kilka podobnych komputerów (węzłów)
Edycja Enterprise lub Datacenter
Współdzielona pamięć masowa
Niezawodne połączenie sieciowe
Weryfikacja
Ustawienie quorum
Usługi w klastrze
• Access Point
– Adres IP
– Nazwa sieciowa
•
•
•
•
Pamięć masowa (dysk)
Usługa
Zależności
Parametry
Quorum
• Partycjonowanie klastra
– Rozdzielenie na kilka nie widzących się wzajemnie
części
– Świadomość tego jak działa reszta węzłów
• Sposób ustalenia faktów
– Większość węzłów
– Większość węzłów i dysku-świadka
– Sam dysk-świadek
Walidacja
Konfiguracja Quorum
Usługi w klastrze
DEMO
Co nowego w Server 8
•
•
•
•
Scale-out file servers
Cluster-Aware Updating (CAU)
Virtual machine application monitoring
iSCSI Software Target integration
Udoskonalenia
•
•
•
•
•
•
•
Skalowalność
Cluster Shared Volumes
Cluster validation tests
Active Directory Domain Services integration
Multisite support
Cluster upgrade and migration
Windows PowerShell support
Skalowalność
• 64 węzły (16 w 2008R2)
• 4000 maszyn wirtualnych (1000 w 2008R2)
• Lepsze wsparcie dla wielu usług
– Filtry
• Praca z maszynami wirtualnymi
– Priorytety i kolejkowanie
– Wsparcie NUMA
– Repliki
Cluster Shared Volumes
•
•
•
•
•
•
•
•
Backup&Restore
CSVFS
Direct I/O – wsparcie dla sparse files
Współpraca z SMB 2.2
Praca w podsieciach
BitLocker
Ograniczenia widoczności
Współpraca z pulami pamięci masowej
Scale-out file servers
•
•
•
•
Distributed Network Name (DNN)
Nowy typ zasobu
Współpraca z CSV
Integracja z File Services
Cluster Aware Updating
• Aktualizacje klastrów
• Opracowane w ścisłej współpracy
z administratorami
• UI+WUA+WSUS
• Rozszerzalna architektura (BIOS, HBA, aplikacje)
• Nadal wymaga rozsądku
Współpraca z AD
•
•
•
•
Wirtualne komputery w dedykowanych OU
Automatyczne odtwarzanie VCO
Poprawne działanie z RODC
Usunięcie zależności od AD podczas startu
– W pełni wirtualne środowiska
CAU
CSV
DEMO
SMB 2.2
•
•
•
•
•
Transparent Failover
SMB Multichannel
SMB Direct
SMB Encryption
SMB Directory Leasing
SMB 2.2 ?
DEMO
PowerShell
• Jedyne słuszne podejście
• Dokument „Mapping Cluster.exe Commands to
Windows PowerShell Cmdlets for Failover
Clusters”
• Odradzane
– Użycie cluster.exe
– Użycie Cluster Automation Server (MSClus)
PowerShell
DEMO
Podsumowanie
• Minor Release – 6.2
– Brak rewolucji
– Wyraźny rozwój
•
•
•
•
Większa dostępność usług
Lepsze wsparcie dla dużych środowisk
PowerShell
Warto spróbować!
Co nowego w klastrach
Windows Server 8
Grzegorz Tworek
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents