Porównanie systemów operacyjnych Windows i Linux

Report
Porównanie systemów
operacyjnych Windows i Linux
Systemy operacyjne
• System Unix 1970
Braian W. KERNIGAN, DENNIS M.RITCHE
A
B
C
D
C++
Obecnie C/C++
Początki systemu operacyjnego Unix w ośrodku Bell Labs
Na samym początku system operacyjny Unix został utworzony i był rozwijany w
środowisku społecznym. Jego powstanie nie było zdeterminowane potrzebami
rynkowymi, ale chęcią pokonania przeszkód w trakcie tworzenia oprogramowania.
Jednak firma AT&T, która posiadała prawa autorskie do znaku firmowego Unix,
uczyniła z niego produkt komercyjny.
Początkowo AT&T nie zastanawiała się nad komercyjnością systemu, ponieważ każdy
kto chciał mieć telefon w USA musiał się udać do AT&T. Sytuacja zmieniła się po fiasku
projektu Mulics w roku 1969. Ośrodek Bell Labs zatrudnił Kena Thompsona oraz
Dennisa Ritchiego do zaprojektowania systemu operacyjnego do tworzenia
oprogramowania. W tych latach większość programów była tworzona na kartach
perforowany w języku FORTRAN lub COBOL.
Prostota i siła projektu polegała na ustanowieniu kilku kluczowych elementów.
-System plików Uniksa, utworzenie struktury wielopoziomowej plików i katalogów (
drzewo mające jeden korzeń – root ). Umożliwia to uporządkowanie plików i katalogów
w sposób logiczny. Co więcej upraszcza to skomplikowane metody dostępu do
urządzeń zewnętrznych jak dyski twarde , monitory, drukarki i inne urządzenia
peryferyjne. Zastosowano koncepcję przedstawiania tych urządzeń jako
poszczególnych plików, do których można uzyskać dostęp tak samo jak elementów
katalogu.
- Przekierowania wejścia - wyjścia , używając strzałki w prawo ( > ) użytkownik
może z poziomu wiersza poleceń przekierować dane wyjściowe do pliku.
Następnie dodano koncepcję potoku ( | ), w którym dane wyjściowe jednego
polecenia mogą stać się danymi wejściowymi kolejnego polecenia np.
$ cat plik1 plik2 | sort | lpr
Polecenie cat łączy pliki i przekazuje je do polecenia sortującego wiersze
alfabetycznie i wydruk na drukarkę. Modularność przedstawionego rozwiązania
umożliwia tworzenie dużej ilości kodu źródłowego przez dużą grup samodzielnie
pracujących osób.
- Przenoszalność, większość prac prowadzonych nad systemem Unix doprowadziła
do możliwości łatwego przenoszenia i możliwości na różnych komputerach.
Posiadając sterowniki urządzeń ( przechowywane przez pliki w drzewie systemu
plików ), Unix mógł zaproponować interfejs w taki sposób, że działające programy
nie musiały znać szczegółów wykorzystywanego sprzętu. W konsekwencji
przeniesienie aplikacji Uniksa do innego systemu operacyjnego wymaga wymiany
sterowników. Aplikacje nie muszą być zmieniane w celu uruchomienia ich na
innym sprzęcie. Podczas wykładu w roku 1980 Richie powiedział:
Na chwilę obecną jedynym ważnym programem systemu Unix napisanym w
asemblerze jest sam asembler. Na dobrą sprawę wszystkie programy narzędziowe
są napisane w języku C, podobnie jak większość aplikacji.
BSD
W roku 1975 systemu Unix V6 stał się pierwszą wersją Uniksa, która była szeroko
dostępna poza ośrodkiem badawczym Bell Labs. Na podstawie tego
początkowego kodu źródłowego Uniksa Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley
zbudował pierwszą wersję systemu Unix. Jego nazwa brzmiała Berkely Software
Distribiution (BSD). Po wymuszeniu podziału AT&T w roku 1984 firma była
gotowa do rozpoczęcia sprzedaży systemu operacyjnego Unix.
Komercjalizacja Unix’a.
Ośrodek Unix Laboratory był uważany za najbardziej nowoczesny Instytut. W
rzeczywistości nie przynosił zysków. Po kilku zmianach nazwy i podziałów
dokonanych w AT&T jako ostatnia pozostanie : Unix System Laboratories ( USL).
Kod źródłowy pochodzący z USL , który był uważany za własność Santa Cruz
Operations ( SCO ), był wykorzystany jako podstawa procesu wytoczonego
głównym producentom systemu Linux ( takim jak IBM oraz Red Hat, Inc. ) przez
SCO. Oczywisty sukces Linuksa został zlekceważony przez producentów USL.
Gnu is not Unix
Richard M. Stallman w 1984 roku zapoczątkował projekt GNU w ramach
projektu Free Software Foundation ( FSF )w celu wytworzenia bezpłatnie
rozpowszechnianego sytemu operacyjnego Unix. W tym celu utworzył
Publiczną licencję GNU typu open source. GPL jest jedną z najbardziej
znanych licencji oprogramowania i jedną z tych, na której udostępniane jest
jądro Linux’a.
-Prawa autorskie pozostają prawami danego oprogramowania.
-Bezpłatne rozpowszechnianie, użytkownicy mogą wykorzystywać w swoich
programach oprogramowanie na licencji GPL, zmieniać je oraz
rozpowszechniać. Warunkiem jest jednak dołączanie kodu źródłowego (
bądź też udostępnianie go w inny sposób ).
-Zachowanie praw autorskich – nawet jeśli oprogramowanie zostanie
zmienione i ponownie rozpowszechnione, to licencja GPL musi zostać
zachowana dla danego oprogramowania. Oznacza to, że kolejni użytkownicy
również mają możliwość dokonywania zmian oprogramowania.
Oprogramowanie oparte na licencji GNU nie posiada gwarancji. Jeżeli wystąpią więc
trudności, programista danej aplikacji nie jest zobowiązany do usuwania błędów. Istnieją
jednak organizacje świadczące odpłatną pomoc techniczną.
Brakujący element Linux
Linus Torvalds będąc studentem uniwersytetu w Helsinkach w roku 1991 rozpoczyna
prace nad jądrem systemu podobnego do Uniksa. Celem jest stworzenie systemu
domowego, używanego powszechnie i bezpłatnie. Od tego czasu system Linux zaczyna
być rozwiany na całym świecie i staje się jednym z najpopularniejszych systemów
operacyjnych ogólnodostępnych.
Atuty Linux.
-Brak nieustannego ponownego uruchamiania komputera, po instalacji użytkownik
może w większości przypadków instalować i uruchamiać oprogramowanie bez
konieczności restartu systemu. Większość serwerów pracuje pod systemem operacyjnym
Linux.
-Uruchamianie i zatrzymywanie usług nie wpływa na inne operacje, użytkownik
dysponuje możliwością uruchamiania i zatrzymywania usług ( takich jak WWW, plików lub
poczty bez uruchamiania komputera i przerywania pracy innych użytkowników.
Przenośne oprogramowanie, użytkownik może zmieniać używany system Linux, Unix lub
BSD, ale wciąż będzie miał dostęp do tego samego oprogramowania. Termin przenośne
oznacza takie zmodyfikowanie aplikacji lub sterownika, aby możliwe było działanie na
komputerze o innej architekturze.
Możliwość pobrania aplikacji, jeżeli wymagane jest używanie aplikacji nie dostarczonej z
wersją systemu Linux, wtedy najczęściej można pobrać je z Internetu i zainstalować je za
pomocą pojedynczego polecenia.
Brak ukrytych ustawień w kodzie bądź rejestrze, większość opcji konfiguracyjnych jest
zapisana w zwykłych plikach tekstowych, które można zmodyfikować. Ponieważ idea
Linuksa polega na otwartości, tak więc przed użytkownikiem nie jest nic ukryte.
Dopracowany pulpit, system X Window jest lepiej zaprojektowany niż system okien
Windows. Graficzny interfejs KDE i GNOME może rywalizować z opracowaniami
Microsoft.
Wolność, w swojej najprostszej postaci Linux nie posiada oczekiwanego terminarza lub
oczekiwanego wyniku finansowego. Instalacje systemu Linux znajdują zastosowanie
począwszy od superkomputerów do zwykłych telefonów.
Czy można zostać oskarżonym za użycie systemu Linux?
Czy można zostać oskarżonym za użycie systemu Linux?
Zdarzały się przypadki dobrze opłacanych procesów przeciwko dostawcom
dystrybucji Linuksa. Te procesy sądowe przeciwko Linuksowi były skierowane
głównie przeciwko dużym firmom, takim jak IBM, Novell oraz Red Hat, Inc.
Dokładna własność SCO nie została jasno określona, ponieważ firma Novell
wciąż wysuwa prawa do kodu źródłowego Uniksa sprzedanego SCO. W
rzeczywistości SCO nie posiada nawet praw autorskich do znaku firmowego
Unix, który został przekazany przez firmę Novell grupie Open Group przed
sprzedażą kodu źródłowego. W roku 2004 firma SCO podejmowała próby
zastrzeżenia nazwy Unix System Laboratories.
W Polsce przy braku zakupu przez firmę systemu operacyjnego Urząd Skarbowy
może wymierzyć karę, gdyż zgodnie z prawem komputer powinien posiadać
system operacyjny. Nielegalne używanie oprogramowania też podlega karze.

similar documents