Badum Tsss

Report
DOSKA ONLINE
Zadanie č. 1:
BANNER
Prvá fáza
•
v prvej fáze sme vytvorili interaktívny banner, ktorý zaspáva nad rôznymi
televíznymi reláciami (Modré z neba, Farma, atď), pričom úplne nezaspí nikdy.
•
Človeka tak neustále vyrušuje a snaží sa na stránke zaujať, nie však príliš nápadne,
skôr svojím správaním sa a neustálym žmurkaním nad známymi tvárami
showbiznisu.
•
Keď užívateľ nabehne na banner kurzorom, vyskočí záverečné posolstvo a call to
action button ( so slovom facebook - veríme, že má zmysel túto sociálnu sieť
spomenúť aj na banneri - malo by to byť efektívnejšie:))
Druhá fáza
• V druhej fáze sme sa zamerali na fakt, ako odlíšiť správneho TV
gurua - pomocou presedených hodín na gauči a hlavne zjedeného
množstva pukancov pred telkou
• Ak užívateľ príde na stránku, vidí banner, z ktorého pretekajú
pukance.
• Po nábehu myškou sa zjavia inštrukcie ako zjesť všetky pukance a
dostať sa až k hlasovaniu.
• počas hrania hry a jedenia pukancov sa v pozadí ukazuje televízia s
nominovanými osobnosťami, ktoré by ho mohli viac motivovať k
hlasovaniu - pukance stále pribúdajú.
• Mechanika jedenia pukancov spočíva v tom, že je treba ich všetky
chytiť miškou a dostať mimo banneru.
• Keď už užívateľ vyprázdni misku, nasleduje screen, v ktorom
uznávame jeho TV guruing a button s call to action.
Ďakujeme

similar documents