Mall för poster

Report
Titel på ditt arbete
- undertitel, vad handlar det mer specifikt om?
Upphovsman Ett, Upphovsman Två
Introduktion
Här bör man skriva en kortfattad
introduktion till sitt arbete, eller en
sammanfattning. Detta blir oftast bäst
som en kortfattad flytande text med ett
språk som gör att läsaren blir
intresserad och vill fortsätta läsa. 1-2
stycken.
Frågeställningar eller liknande får gärna
skrivas i numrerad form eller i punkter.
•
Fråga nummer 1
•
Fråga nummer 2
Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat
relevant. Behåll den svarta ramen.
Metod/Tillvägagångssätt
Här beskrivs tillvägagångssättet för arbetet.
Detta bör också vara kortfattat och gärna
uppställt i listor eller visat genom figurer
eller bilder. Byt ut namnet på rubriken vid
behov. Var mycket tydlig och skriv inte mer
än vad som behövs.
Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat
relevant. Behåll den svarta ramen.
Resultat
Under denna rubrik beskrivs de
huvudsakliga resultaten. Detta bör visas
genom bilder, figurer, tabeller eller
grafer. Eftersom fokus bör ligga på
denna del, är det viktigt att det blir
tydligt och bra. Här bör posterns största
bild ligga.
EN UNDERRUBRIK
Använd underrubriker om det är
nödvändigt.
Slutsatser
Här presenteras slutsatserna av arbetet.
Gör gärna detta med en punktlista, figur
eller tabell och framhäv det viktiga med
en färgad tonplatta bakom texten om det
behövs.
•
•
•
•
•
Referenser
Brödtexten kan fortsätta här nedtill om
det skulle behövas.
EN UNDERRUBRIK
Använd underrubriker om det är
nödvändigt.
Om ni vill ha med referenser eller lägga till
någonting annat som är relevant för er
studie finns det här plats för det. Byt ut
rubriken vid behov.
Den första slutsatsen kan
presenteras här.
Och så den andra
Nummer tre
Ännu en slutsats
Och så vidare
Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat
relevant. Behåll den svarta ramen.
Kontaktuppgifter kan lämnas här.
Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat
relevant. Behåll den svarta ramen.
Bildruta. Ersätt med bild/figur/tabell eller annat
relevant. Behåll den svarta ramen.

similar documents