ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE II

Report
ZÁKLADNÍ ETICKÉ
KATEGORIE II
Společenskovědní seminář
Mgr. Milan Šimek
Svoboda a mravné jednání
• SVOBODA VNITŘNÍ – i ve vězení může
být člověk svobodný
• SVOBODA VNĚJŠÍ – omezení totalitou
Svoboda a mravné jednání
• Svoboda spočívá ve vůli, ve schopnosti se
rozhodnout
• Touha po svobodě je silou pozitivního
vývoje jedince i celé společnosti
Svědomí
• Schopnost člověka posoudit jednání z více
zorných úhlů
• Svědomí je vytvořeno na základě
zkušenosti jako výčitka.
• Funguje jako kompas orientující nás k
mravnímu dobru
Cvičení
• Když nemáme čisté svědomí, jaké
nejčastější výmluvy snášíme?
• Může lovec v lese vystřelit, když se
domnívá, že v křoví je zvěř, ale neví to
jistě?
Mravní zákon
• Nejobecnější a neměnné etické normy
• Mravní zásady společné všem lidem
Mravní zásady
•
•
•
•
•
Čiň dobro, varuj se zla!
Jednej podle svědomí!
Jednej s ostatními jako se sobě rovnými!
Co chceš, aby ti činili druzí, čiň ty jim.
Úcta k lidské osobě a uznání lidské
důstojnosti, silnější pomáhá slabšímu
Cvičení
• Co si myslíte o zavedení euthanasie

similar documents