CVI*ENIA Z LEXIKOLÓGIE A FRAZEOLÓGIE

Report
CVIČENIA Z LEXIKOLÓGIE A
FRAZEOLÓGIE
Mgr. Michal Dindeš
Nasledujúce slová rozdeľte podľa toho, či
patria do vašej aktívnej/pasívnej slovnej
zásoby alebo vôbec nepatria do vašej
individuálnej slovnej zásoby, t. j. nepoznáte
ich:








substrát
koláž
patriciát
enfant terrible
luna
krumple
klasák
žertva







papať
geleta
hetrik
kamufláž
kolektivizácia
lajblík
konsenzus



fraktúra
prézle
chrabrý
Ak niektoré slová nepoznáte, vyhľadajte jeho
význam vo vhodnom slovníku a zapíšte si ho
do zošita.
Tieto slová potom použite vo vetách.








substrát
koláž
patriciát
enfant terrible
luna
krumple
klasák
žertva







papať
geleta
hetrik
kamufláž
kolektivizácia
lajblík
konsenzus



fraktúra
prézle
chrabrý
Namiesto tvarov slovesa liezť použite v
každej vete vždy iné vhodné sloveso tak, aby
sa nezmenil základný význam jednotlivých
viet:











Had lezie z diery von.
Pavol lezie na strom.
Lezie do tých šiat už pomaly hodinu.
Mráz mi lezie za nechty.
Čo stále za mnou lezieš?
Asi na mňa lezie chrípka.
Teplota vzduchu konečne lezie hore.
Prečo mi lezieš do skrine?
Lezieš mi na nervy!
Rozmysli si, do čoho lezieš!
Lezie to z teba ako z chlpatej deky.
Zaraďte nasledujúce slová do skupín
podľa štylistického hľadiska (môžete si
pomôcť zošitom s poznámkami):

analógia, trapas, groš, soľ, trigonometria, matúra,
exportovať, drúk, pečiarka poľná, producent, ret,
hajdúch, video, jasnačka, referendum, korheľ, fráza, rajbať,
dizajn, byrokracia, potok, bacha, dzeci, krumple, foter,
jednotkár, kyselina chlorovodíková, vesna, šesť,
merkantilizmus, lampáš, tranzistor, apatia, genocída,
internet, komunikácia, luna, prachy, nakecať, register
trestov, dyslexia, ancijáša..
Preskúšajte svoju slovnú zásobu napísaním
krátkeho rozprávania. Podmienkou je, aby
sa v ňom všetky slová začínali na rovnaké
písmeno.
Rozdeľte sa na skupiny (2). Vašou úlohou bude
určiť nakreslený frazeologizmus na tabuli. Kresby
nesmú byť verbálne komentované. Jeden zo
skupiny kreslí obrázok, úlohou ostatných členov
skupiny je uhádnuť frazeologizmus do jednej
minúty...








Mať mlieko na brade.
Ťahať medové motúzy popod nos.
Chodiť spať so sliepkami.
Vyskočiť z kože.
Kúpiť niečo za babku.
Brať nohy na plecia.
Byť z tvrdého dreva.
Brať rozum do hrsti,
Ku každému z nasledujúcich frazeologizmov
uveďte vhodné prídavné meno označujúce
rovnakú ľudskú vlastnosť, akú obrazne
pomenúva frazeologizmus. K týmto
prídavným menám potom vytvorte tri
synonymá a jedno antonymum.







Byť ako zmoknuté kura.
Byť v niečom po krk.
Byť všetkými masťami mazaný.
Byť sto rokov za opicami.
Byť tŕňom v oku.
Čítať v ňom ako v knihe.
Horúca hlava.
Priraďte k jednotlivým latinským
výrokom ich správne preklady. Pomôžte
si slovami, ktoré poznáte aj z iných
cudzích jazykov.












Nihil novi sub sole.
In vino veritas.
Homo homini lupus.
Persona non grata.
Historia magistra vitae.
Repetition est mater studiorum.
Divide et impera.
Errare humanum est.
Mens sana in corpore sano.
In medias res.
Inter arma silent musae.
Curriculum vitae.












Mýliť sa je ľudské.
K jadru veci.
V zdravom tele zdravý duch.
Nič nové pod slnkom.
Vo víne je pravda.
Rozdeľuj a panuj.
Človek človeku vlkom.
Medzi zbraňami mlčia múzy.
Životopis.
Opakovanie je matkou štúdia.
História je učiteľkou života.
Osoba nevítaná, neželaná.












Nihil novi sub sole.
In vino veritas.
Homo homini lupus.
Persona non grata.
Historia magistra vitae.
Repetition est mater studiorum.
Divide et impera.
Errare humanum est.
Mens sana in corpore sano.
In medias res.
Inter arma silent musae.
Curriculum vitae.












Nič nové pod slnkom.
Vo víne je pravda.
Človek človeku vlkom.
Osoba nevítaná, neželaná.
História je učiteľkou života.
Opakovanie je matkou štúdia.
Rozdeľuj a panuj.
Mýliť sa je ľudské.
V zdravom tele zdravý duch.
K jadru veci.
Medzi zbraňami mlčia múzy.
Životopis.

similar documents