Seminar-5-dan-z-prijmu-fyzickych-osob-priklad-12

Report
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
12. listopadu 2014
Výše hrubé mzdy poplatníka v roce 2013:
312.000,- Kč
Zaměstnavatelem sražené zálohy na daň:
11.172,- Kč
Poplatníkem zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění:
34.320,- Kč
Příjmy z nájmu nemovité věci:
100.000,- Kč
Příjmy za přednášku v USA přijaté dne 14. března 2013:
$ 10.000
Daň sražená v USA
$ 2.000
V roce 2013 poplatník prodal byt, ve kterém neměl bydliště, za cenu
2.000.000,- Kč. Byt zakoupil v roce 2011 za cenu 1.700.000,- Kč.
S poplatníkem žily ve společné domácnosti dvě nezletilé děti.
Poplatník zaplatil příspěvky na doplňkové penzijní spoření ve výši 7.200,- Kč.
Poplatník zaplatil úroky z hypotéčního úvěru na koupi chaty ve výši 20.000,Kč.
Manželka poplatníka měla za rok 2013 příjmy ve výši 15.000,- Kč.
Poplatník jako bezpříspěvkový dárce třikrát v roce 2013 daroval krev.
2
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
3

similar documents