EVALUACIJA - WUS Austria

Report
EVALUACIJA
Evaluacija je...

završni čin, faza procesa nastave i
učenja. Njome se vrednuju rezultati
učenja u odnosu na postavljene ciljeve
i zadatke s aspekta učenikova
postignuća i razvoja, ali i s aspekta
nastavnikova rada i uvjeta u kojima se
odvijao proces učenja.
Evaluacija zašto?

treba biti dio nastave

studenti su informirani o rezultatima
koje su postigli u procesu učenja

Predavač zna kako mora donositi,
mijenjati i prilagođivati obrazovne
ciljeve i poučavanje prema predznanju
studenta
Proces evaluacije

1.faza: planiranje, organizacija

2.faza: provođenje programa

3.faza: analiza ishoda

vremenski okvir ?
Pitanja

Imate li Vi iskustvo s evaluiranjem?

Jesu li Vas već evaluirali?

Kakav smisao ima evaluacija?

Tko evaluira?
Kvalitet nastave

Koji je cilj nastave

Koji su indikatori kvalitativne nastave?

Koji su kriteriji za vrednovanje?

Što je kvalitativna nastava?
Nema nastave, koja je dobra
sama po sebi.
jasno strukturiranje nastave (ciljevi,
rituali, dogovori, sadržaji, uloge,...)
 visok udio stvarnog vremena učenja
 pozitivno ozračje na studenta
 jasnoća sadržaja (zadaće, vježbe,
prezentacija)
 komunikacija (dnevnik učenja,
diskusije,...)


raznolikost metoda

individualno poticanje (posebno za
rizične grupe)

inteligentno vježbanje

jasnoća očekivanih postignuća

okolina (oprema, red,...)
Metode reflektiranja
1) Evaluacijska meta (i za studente)
2) Dnevna refleksija
datum:______ predmet:________
 Što je danas bilo dobro
 Gdje nismo stigli do nastavnog cilja?
 Je li bilo neočekivanih efekata?
 Gdje je bilo problema?
 Kako se rješio problem?
 Što može biti uzrokom problema?
 Zašto se problem nije mogao rješiti?
 Koje su zadaće ostale za idući sat?

3) dnevnik
4) anketa
 broj pitanja
 razumljivost pitanja
 ljestvica za procjenu
Problemi: studenti ne dolaze redovito,
dio nastave je i rad kod kuće, velik
broj studenata, relevantnost sadržaja,
okolica,...
1. Što pamtim kao jako negativno?
 2. Što pamtim kao jako pozitivno?
 3. Što je toliko dobro, da to mogu
koristiti i drugi put?
 4. Što moram obavezno promijeniti i
preraditi?
 5. Kakve probleme imam u učionici?
Kakve probleme imam sa studentima?
(odgovor=jedna riječ)
 6. Kako pokušavam sačuvati red i
disciplinu na nastavi?

5) anketa za studente (prilog)
6) supervizija
 a) nedirektivna orijentacija –
pretpostavka da su nastavnici sami u
stanju
 poboljšati svoj rad
 b) suradnička orijentacija – uvođenje
treće strane
 c) direktivna orijentacija- visok stupanj
kontrole
tehnike bilježenja
- protokol pismenog snimanja
- protokol trajanja
- protokol slijeda radnih operacija
- ljestvica mišljenja
- video-analiza
7) team – teaching
8) okrugli stol

Koja su pitanja
neophodna/važna/zanimljiva?

Želite li evaluirati Vašu nastavu?

Kako Vi evaluirate Vašu nastavu?

Supervizija – imate li iskustvo s tim?

Kako bi mogla izgledati anketa za Vaš
Univerzitet?

similar documents