Identify

Report
Dystopia
I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast
totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin)
An imaginary place where people live dehumanized
and often fearful lives. (Encyclopedia Britannica)
Läsecirkel samt PM
Inspiration via
film och
diskussion
Bokpresentation.
Börja läsa
dystopiboken
Sök vetenskapligt
Hitta 2 vetenskapliga artiklar
Funderar på frågeställningar
Får hjälp av andra elever
via Pair share protocol.
Fundera på
ämnesomr
åden?
Inquiry
journal
promts
Sök valfritt
Introduktion i informationssökning
Relax, read, reflect.
Samla ämnesord
med hjälp av Inqury log
/
FRÅGESTÄLLNIN
G
Du har just börjat läsa på universitetet. Den
första uppgiften din lärare ger dig är att
skriva ett pm på temat Vändpunkter i
mediehistorien.

Det innebär att du med utgångspunkt i en
frågeställning ska sammanställa fakta och
åsikter från olika källor, analysera dessa samt
dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt
pm för att få information och intressanta idéer
om temat, och din lärare kommer att bedöma
det.
Infosök… handlar mycket om känslor.
(känna att man har kontroll…)
Informationssök processen
Få en uppgift
Osäkerhet
Välja ämne
Utforskar ämnet
Problemformulering
Optimism
Osäker, tvivlar igen
Diskuterar
personligt intresse
Läser in sig på ämnet
krav som ställs
söker info
tid till förfogande
Samlar info
Optimism
Säkerhet
Avslutning
Lättnad / tillfreds
Vad vill jag belysa
hittat sökbara ämnesord
Har jag fått svar?
Antecknar termer, idéer
Fokusera – kring vad?
Söker böcker, artiklar
Förbisett ngt?
Skriver ner referenser
Gör en djupdykning
intervjuar
Förbereder presentation
Skriver ner referenser
Osäker
Läs mycket
=
Komma vidare
Säker!


1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar
söka
2. Bestäm bra sökord…
Sökord
Nyckelord
Ämnesord
Vad vill jag berätta om?
Åsa berättar
Micke antecknar
Berätta om dina
artiklar.
Vad tycker du är
intressant i dem.
Hur hittade du dem?
Hur hänger de ihop
med dystopin du läst.
Vad har du för
planer att skriva om.
Anteckna stördord och
intressanta idéer
Byt papper med varandra och få
kompisens anteckningar om ditt
ämne.
Titta vad kompisen skrivit om ditt ämne,
fundera på tre frågor du skulle vilja besvara.
Åsa pratar = får nya ideér
Micke skriver anteckningar
och ger tillbaka dem till Åsa
Inledning: Kort om varför du valde ditt ämne.
Skriv din frågeställning.
Textdel: Besvara frågeställningen med hjälp
av dina artiklar.
Diskussion: Här skall du ta med dina egna
tankar om ämnet.
Slutsats
Infosök… handlar mycket om känslor.
(känna att man har kontroll…)
Informationssök processen
Få en uppgift
Osäkerhet
Välja ämne
Utforskar ämnet
Problemformulering
Optimism
Osäker, tvivlar igen
Diskuterar
personligt intresse
Läser in sig på ämnet
krav som ställs
söker info
tid till förfogande
Optimism
Samlar info
Säkerhet
Avslutning
Lättnad / tillfreds
Vad vill jag belysa
hittat sökbara ämnesord
Har jag fått svar?
Antecknar termer, idéer
Fokusera – kring vad?
Söker böcker, artiklar
Förbisett ngt?
Skriver ner referenser
Gör en djupdykning
intervjuar
Förbereder presentation
Skriver ner referenser
Osäker
Läs mycket
=
Komma vidare
Säker!






Medicinsk forskning
Miljöförstöring
Makt och övervakning/Big brother ser dig
Tekniken har gått för långt
Kroppsideal
Kombinationer

similar documents