TEDAR*K Z*NC*R* YÖNET*M*

Report
TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
DENETİMLERİ
Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?
 Tedarik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm
şirketlerin uzun vadeli performanslarını arttırmak
amacıyla, söz konusu şirketlere ait işletme
fonksiyonları ve planlarının, zincirdeki tüm şirketleri
kapsayacak şekilde, sistematik ve stratejik
koordinasyonudur.
 Özetle; Tedarikçi kalite ve performansını yönetip,
kalite maliyetini aşağıya çekmektir..
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Havacılık ve Savunma Sanayi
Price WaterHouseCoopers, Havacılık ve Savunma sanayi
için hazırladığı, Ocak 2012 raporunda:
“Son 20 yılda havacılık ve savunma sektörünü 4 ana trend
tekrar şekillendirdi” demekte ve aşağıdaki şekilde
tanımlamaktadır;
1. %20 Ana sanayi imalatçıları- %80 Dış Kaynak
Kullanımı
2. Dış pazarlarda büyüme stratejisi
3. Direk tedarikçilerin azaltılması
4. Maliyet ve Sorumlulukların alt sistem
entegrasyoncularına, diğer tedarikçilere kaydırılması
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarik Zinciri Yönetimi Örnekleri
Shell’s Global Supply Excellence Program
Excellence Through Supplier Quality
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarik Zinciri Yönetimi
SCM+
Supply Chain Management
Plus program
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarikçi
Onayı
Kalite
Planlaması
Optimizasyon
Teslimat
Performansı
Tedarikçi Değerlendirme Süreci
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Risk Temelli Tedarikçi Kalite
Yönetimi
 Risk temelli Tedarikçi Kalite Yönetimi; Tedarikçilerin
risk seviyesine göre klaslandırılması ve yönetilmesini
esas almaktadır. Risk klaslandırması;




Proje riski
Ürün kalite riski
Ürün performans ve güvenliği
Termin süresi riski gibi…
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme
 Tedarikçi değerlendirme sistemleri ;
İşletmenin üretim faaliyeti için ihtiyaç duyduğu girdileri temin
ettiği tedarikçilerini belirlenmiş kriterler çerçevesinde
performansını ölçme ve izleme imkanı buldukları bir
değerlendirme sistemidir.
 Elde edilen değerleme sonuçları;
 Tedarikçi seçimi,
 Tedarikçi performans takibi
 Tedarikçi geliştirme
gibi tedarikçi yönetimi fonksiyonlarının yerine getirilmesinde
kullanılır.
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme
 Tedarikçi Değerlendirme aşağıdaki unsurlar
çerçevesinde kurgulanmalıdır;
• Sevk edilen ürünü kalitesi
• Zamanında teslimat
• Teknik Kapasitesi
• Üretim Kapasitesi
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Süreci
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Süreci
 Tetikleyiciler;
•Onaylı Tedarikçi listesine yeni bir tedarikçinin girmek
istemesi
•Tedarikçi Periyodik Kontrolleri
•Tedarikçi kaynaklı temel/ana değişikliklerin olması
•Tedarikçi Performans durumları
•Endüstriyel/Sektörel/Proje bazlı kalite, teknik ve
güvenlik konuları söz konusu olduğunda.
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Süreci
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Denetimi
 Planlama ;
•Aday firma veya veri tabanındaki firma ile irtibata
geçilmesi
•Firmanın bilgilendirilmesi
•Denetim Programının bildirilmesi
•Ön denetim formlarının firma tarafından doldurulması
•Gerekiyor ise denetim ekibinin toplanması
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Denetimi
 Tedarikçi Değerlendirme Denetimi Genel hatları ;
•Açılış toplantısı
•Denetim ve Saha ziyaretleri
•Kapanış Toplantısı
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Denetimi
 Tedarikçi Değerlendirme Denetimi kurgulanma ana
unsurları;
•Kalite Yönetim Sistemi uygunluğu ve uygulamalarının
doğrulanması
•Teknik Kapasitenin Kayıt altına alınması
•Üretim Kapasitesinin Kayıt altına alınması
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Denetimi
 Genel Organisazyon Yapısı, Ekipmanlar, Tesisler, İnsan
Kaynağı;
•Şartname şartlarını karşılamak için gerekli altyapı, çalışma yeri,
kalifikasyon ve mühendislik-tasarım yeterliliğinin
denetlenmesi, kayıt altına alınması
•Çalışan kalifikasyonları
•Özel proses ekipman ve kalifikasyonları
•Üretim kapasitesinin kayıt altına alınması
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Denetimi
 Kalite Yönetim Sistemi Ürün Geçekleştirme ve Kalite
Şartları
• Uygun kalitede ürün tesliminin güvence altına alınması için sistem
uygunluğunun ve uygulamalarının denetimi
• İzlenebilirliğin sağlanmasının denetimi
• Şartname şartlarını sağlayacak dokümantasyon yönetiminin yeterliliğinin
denetlenmesi
•Uygun kalitede ürünü sağlamak için malzeme temini ve malzeme
yönetimi uygunluğunun ve uygulamalarının denetimi
•Proses ve Kalite kontrol noktalarının denetimi
•Kalibrasyon ekipman yazılım ve cihazlarının bakımı, periyodu ve yönetimi
süreçlerinin denetimi
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Denetimi
 Uygunsuzluk ve Sürekli İyileştirme
• Uygunsuzluk tespiti, aksiyonu, faaliyeti , takibi ve analizi
noktalarının güvence altına alınması için sistem
uygunluğunun ve uygulamalarının denetimi
• Müşteri şikayetleri ve geri dönüşleri takibi, faaliyeti ve analizi
çalışmalarının denetimi
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Denetimi
 Örnek Rapor özeti formatı ve soru listeleri
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Süreci
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
Tedarikçi Değerlendirme Süreci
 Değerlendirme;
•Denetim sonuç raporunun değerlendirilmesi ve onaylanması
•Firma altyapı kayıtların veri sistemine aktarılması
•Risklerin analizi ve aksiyon planlarına hazırlık
•Tedarikçi Performans durumunun belirlenmesi
•Onaylı Tedarikçi olarak Firmanın kabulü veya çalışmaya
devam edilmesi veya Firmanın onaylı Tedarikçi listesinden
çıkarılması
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı
TEŞEKKÜRLER
H.GOKHAN GOKSU
[email protected]
Güvenilir Hizmet
Uzman Kadro
Tarafsız Yapı

similar documents