Gymnasiearbetet

Report
Gymnasiearbetet
Tekniker och resurser för
informationssökning
2013-08-27
Bilder har tagits bort av upphovsrättsliga skäl.
Innan du väljer ämne:
• Välj ett ämne du är intresserad av!
• Kontrollera att det finns tillräckligt med
information om ämnet
När du ska söka information om ett
ämne är det viktigt att du:
• Formulerar och begränsar ditt ämne
• Räknar med att informationssökning tar tid
• Funderar över vilka källor som kan innehålla
information om ditt ämne. Är det lönt att söka
efter tryckta källor? Finns det någon person
att intervjua?
Därefter:
• Läs in dig på ditt ämne – det ger en överblick
och gör det lättare att formulera frågor
• Formulera en tydlig frågeställning (eller flera)
• Tänk ut bra sökbegrepp/sökord
Alltså: Dela upp sökningen i två steg
• Steg 1: Ofokuserad
Du har valt ämne men inte fokus
• Steg 2: Fokuserat
Du har hittat det som verkar extra intressant
och formulerat en frågeställning
Hur hittar du bra sökord?
Lättillgänglig och kortfattad information ger en
överblick:
• Uppslagsverk – NE, Wikipedia, Encyclopedia
Britannica…
• Artiklar från tidningar och tidskrifter
Leta upp återkommande begrepp, termer, årtal
och kanske platser.
Tänk ut bra sökord
Utifrån ditt ämne och dina frågor
• Ämnesord
• Synonymer
• Platser
• Personer
• Organisationer
Börja söka! Olika typer av källor:
• Tryckta källor: Fackböcker, uppslagsverk,
tidskrifts- och tidningsartiklar
• Elektroniska källor: Databaser, webbsidor, eböcker, artiklar
• Muntliga källor: Intervjupersoner som är
kunniga i ämnet
Att söka på Internet – det räcker inte
med att googla
Den största söktjänsten (Google) hittar ca 20 % av
allt på Internet. Resten kallas den dolda webben,
den består av:
• Olänkade sidor
• Sidor/tjänster som kräver inloggning
• Undersidor som inte lästs in av söktjänster
• Dynamiska webbsidor, t.ex. referensdatabaser.
Det går alltså inte att googla fram artiklar ur NE.se.
Sök smartare på Internet!
Hittar du för mycket?
• Använd smala sökord: mops istället för hund
• Använd fler sökord: mops, näring, motion
• Gör frassökningar med citationstecken: ”Inte utan
min dotter”
• Använd minustecken för att utesluta ord: hund –
katt
• Begränsa i inställningarna – avancerad sökning
Sök smartare på internet!
Hittar du för lite? Får du för få träffar kan du:
• Söka på fler språk
• Byt ut ditt/dina sökord mot en bredare term eller
ett vanligare ord – katt istället för angorakatt
• Använda färre sökord
• Testa en annan söktjänst, t.ex. Google, Yahoo,
Bing, DuckDuckGo eller Clusty – de kan ge olika
sökresultat!
Ha ALLTID med dig:
• Tänk källkritiskt! Värdera informationen och
jämför resultat och fakta från olika källor
(böcker är inte automatiskt trovärdiga källor
bara för att de är tryckta).
• Källförteckning! Du måste redovisa alla dina
källor, anteckna noggrant under arbetet. Skriv
ner sökord och datum för källor på Internet.
Repetition:
•
•
•
•
•
•
•
Välj ett intressant ämne
Hitta ett fokus
Hitta sökord
Sök fokuserat
Sök i olika sorters källor
Var källkritisk
Skriv ner alla källhänvisningar

similar documents