Plnovýznamové slovesá

Report
zvratné
(česať sa/si)
S
L
O
V
E
S
Á
nezvratné
(česať)
činnostné - letieť, písať
plnovýznamové
stavové -
červenať sa
neplnovýznamové – začať, prestať, chcieť...
(pomocné)
Plnovýznamové slovesá
ČINNOSTNÉ
 podmet dej vykonáva
STAVOVÉ
 podmet je dejom zasiahnutý
Dieťa rastie.
Ruža kvitne.
Sneh sa roztápa.
Chlapci hrajú futbal.
Vo vete označ podmet, podčiarkni sloveso a
označ, či je stavové alebo činnostné .
 Mama mi kúpila zmrzlinu.
 činnostné
 Ovocie dozrieva.
 stavové
 Mačka pije mlieko.
 činnostné
 Oheň páli.
 stavové
Plnovýznamové slovesá

slovesá, ktoré vyjadrujú dej
(činnosť alebo stav)
rúbať, rozmýšľať, hrať, spievať, blednúť.....
K obrázkom utvor vety.
Neplnovýznamové slovesá
 slovesá, ktoré nemajú úplný význam
Musím ......
Chcem .........
Zajtra začnem ..........
Neplnovýznamové slovesá sú:
 môcť, musieť, smieť, chcieť, mať
 začať, začínať, prestať, prestávať, zostať,
ostať
 byť (bol, bude, je, sme, sú ....), bývať, stať sa
Rozdeľ slovesá podľa významu na
plnovýznamové a neplnovýznamové.
čítať, chcieť, spievať,
tancovať, môcť,
musieť, brechať,
nemusieť, venovať sa,
objať, ostávať
Sloveso mať
plnovýznamové
 vlastniť niečo
neplnovýznamové
 mať povinnosť
 v spojení s neurčitkom
Mám k vám prísť?
Mám nové auto.
Otec má chatu v Priepasnom. Máme dokončiť úlohu.
Sloveso byť
plnovýznamové
neplnovýznamové
 existovať (nachádzať sa)
Na konci Prietrže je priehrada.
Jurko je už doma.
 v spojení s mennou
časťou prísudku
Dom je vysoký.
Mama je lekárka.
Cvičenia
Doplň i/í, y/ý:
1. Veľa chvál_ škodí.
2. Dobr_ žiak sa sám nechvál_ .
3. Aké farb_ má, takými farb_ .
4. Hlas trúb_ bol prenikav_ .
5. Pastier trúb_ .
Vyber z možností sloveso, ktoré nepatrí do
radu.
a)
čítať, písať, starnúť, spievať, tancovať
b) blednúť, šedivieť, mladnúť, zabudnúť
c) umývať, chatovať, nakresliť, zostať
d) prestávať, smieť, bol, sme, začať, usmiať
Zdroje:
http://img.ephoto.sk/data/users/18760/photos/1d906be7b35eecdba32e03815049bb933
bb718c6.jpg
http://img.cas.sk/img/11/article/425621_beh-behanie-sport-crop.jpg
http://img.najmama.sk/stories/Deti/Skolaci/poruchy_ucenia_4.jpg
http://files.vitaminy-ren.com/200004859-8b5f48c599/spanok%20(1).jpg
http://files.mudresovicky.webnode.sk/200000002-4ce8a53a4f/sova.png

similar documents