Odrzuć stereotypy

Report
ODRZUĆ STEREOTYPY - IT'S UP TO YOU!
Katarzyna Ponikowska – Cichoń
Uniwersytet Śląski
STEREOTYPY
uproszczone umysłowe obrazy
rzeczywistości – bardzo
niedokładne, odporne na zmiany,
wytwarzane i przekazywane
przez społeczeństwo
źródło: W. Lippmann, Public Opinion, 1922
Cechy stereotypu wg Lippmanna:
zdolność do mechanicznej, seryjnej
powtarzalności i odradzania się
 duża trwałość
 absurdalność, niedorzeczność,
emocje nad rozumem
=> samospełniające się proroctwo
STEREOTYPY
UPRZEDZENIA
DYSKRYMINACJA
Konstytucja RP Rozdz. II Art. 32
Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny.
źródło: www.w-spodnicy.pl
źródło: www.reniferu.pl
PŁEĆ BIOLOGICZNA I PŁEĆ
KULTUROWA
SEX = płeć biologiczna (kobieta/mężczyzna):
anatomiczne i fizjologiczne wyposażenie każdego organizmu,
determinujące różnice między kobietami i mężczyznami,
 biologiczne atrybuty kobiecości i męskości (budowa ciała,
hormony itp.).
GENDER = płeć kulturowa,
(kobiecość/męskość):
płeć
społeczna
psychologiczne, społeczne, kulturowe różnice między
kobietami i mężczyznami,
opiera się na przyjętych w danej kulturze stereotypach
kobiecości i męskości.
Kiedy Chuck Norris spogląda w niebo, chmury pocą
się ze strachu. Nazywamy to deszczem.
Wielki Mur Chiński powstał, by powstrzymać Chucka
Norrisa. Nie udało mu się.
Drażni mnie ta reklama... Facet powinien
być facetem, zajmować się
bezpieczeństwem rodziny, zadbać o byt.
A nie znać się idealnie na proszkach do
prania i rodzajach warkoczy... Gdzieś
zaginął model samca i samicy w
rodzinie, faceci zmiękli,prędzej kobieta
przywali napastnikowi niż mąż ;/
Reklama porażka...
jesuuu, jak juz chcecie pokazać że faceci
na równi zkobieta mogą zajmować się
domem, to chociaż dajcie do reklamy
prawdziwego faceta! Przecież ten facet
jest tak zniewieściały ze nie wiadomo
czy to on czy ona...
http://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_detailpage&v=6-W20Lckt94
?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osoby na kierowniczych
stanowiskach są stosunkowo mało
zainteresowane przewodzeniem,
niezależnością i samorealizacją
Wiara w decyzje grupowe
Słabsza motywacja do odnoszenia
sukcesu
Sukcesy definiowane w kategoriach
kontaktów międzyludzkich i
środowiska życia
Praca nie najważniejsza w życiu
człowieka
Mniejszy stres związany z pracą
Mniejszy sceptycyzm co do
czynników powodujących wysuwanie
się na czoło
Osoby na kierowniczych
stanowiskach bardziej dążą do
sprawowania funkcji służebnej
Mniejsza różnica lub brak różnic w
wartościach uznawanych przez
mężczyzn i kobiety wykonujących tę
samą pracę
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osoby na kierowniczych
stanowiskach dążą do
przywództwa, niezależności i
samorealizacji
Wiara w indywidualne
podejmowanie decyzji
Silniejsza motywacja do
odnoszenia sukcesu
Sukcesy definiowane w
kategoriach uznania i bogactwa
Praca w centrum życia człowieka
Większy stres związany z pracą
Sceptycyzm co do czynników
powodujących wysuwanie się na
czoło
Osoby na kierowniczych
stanowiskach mniej
zainteresowane sprawowaniem
funkcji służebnej
Większe różnice w wartościach
uznawanych przez mężczyzn i
kobiety wykonujących tę samą
pracę
źródło: Hofstede, Kultury i organizacje
EFEKT MARGARET THATCHER
• przystosowanie do męskiego stylu
EFEKT MARGARET
THATCHER:
komunikowania
• przystosowanie do męskiego stylu
• komunikowania,
stłumienie cech kobiecych
• stłumienie cech kobiecych,
staje
się „lepszym
człowiekiem”,
• kobieta•• kobieta
staje
się
„lepszym
człowiekiem”
postawa problemowa dla pozostałych
kobiet,problemowa
które nie identyfikujądla
się pozostałych
z taką
• postawa
kobiecością,
bo kobiety
kobiet,• problem
które dla
niemężczyzn,
identyfikują
się z taką
odrzucają przypisane im role.
kobiecością
• problem dla mężczyzn, bo kobiety
odrzucają przypisane im role
ANN HOPKINS vs PRICE WATERHOUSE
„jej silny charakter niezależność i uczciwość
znalazły powszechne uznanie klientów i
współpracowników”
„zbyt macho, zbyt oschła i zbyt agresywna;
potrzebny jej kurs w szkole wdzięku;
gdyby poruszała się, mówiła, ubierała się bardziej
kobieco, nosiła makijaż chodziła do fryzjera i
nosiła biżuterię miałaby większe szanse”
źródło: Kobiety, mężczyźni i płeć, red. M.R. Walsh
CO ROBIĆ?
źródło: www.rowniwpracy.gov.pl
źródło: www.istronki.pl
Lewa półkula
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkcje logiczne
Sekwencyjne
Liniowe
Analityczne
Praktyczne
Konkretne
Językowe
Racjonalne
Prawa półkula
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkcje emocjonalne
Całościowe
Przestrzenne
Syntezy
Abstrakcyjne
Zabawowe
Wizualne
Intuicyjne
Artystyczne
źródło: E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet
i mężczyzn w społeczeństwie
pracodawcy zatrudniający kobiety na stanowiska
informatyczne cenią ich:
skrupulatność,
dokładność,
niezawodność,
odpowiedzialność,
umiejętności interpersonalne !
Źródło: InfoStaff
Fundacja WageIndicator przeprowadziła badania w:
Argentynie, Belgii, Brazylii, Czechach, Finlandii,
Niemczech, Holandii, Polsce, Rosji, Słowacji, RPA i
Hiszpanii.
Panie będące informatyczkami zarabiają średnio:
Belgia
Niemcy
Finlandia
o 14% więcej niż mężczyźni
o 9% więcej niż mężczyźni
o 7% więcej niż mężczyźni
Brazylia
Polska
o 39% mniej niż mężczyźni
o 18% mniej niż mężczyźni
źródło: WageIndicator
Pod względem równości wynagrodzeń
Polska zajęła 43. miejsce na 134 kraje,
które zostały uwzględnione w raporcie
Światowego Forum Ekonomicznego.
• Szklany sufit - niewidoczne bariery, które ograniczają
możliwości w zakresie awansu zawodowego, takie jak
uprzedzenia, siła zwyczajów, brak sieci kontaktów.
• Szklane ruchome schody – niewidzialna siła, która
wynosi na szczyty osoby będące w mniejszości w danym
miejscu pracy
• Tokenizm – zjawisko polegające na zatrudnianiu
przedstawicieli grup dyskryminowanych tylko po to, by
pokazać, że dany pracodawca nie dyskryminuje
przedstawicieli tych grup.
• Szklana podłoga – sytuacja, w której mężczyźni
poddawani są takiej presji społecznej, która nie pozwala
im na niższe zarobki bądź rezygnację z prestiżowych
stanowisk
Konstytucja RP Rozdz. II Art. 33
Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej
mają równe prawa w życiu rodzinnym,
politycznym, społecznym i gospodarczym.
Kobieta i mężczyzna mają w szczególności
równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i
awansów, do jednakowego wynagradzania za
pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia
społecznego oraz do zajmowania stanowisk,
pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności
publicznych i odznaczeń.
źrodło: www.genderindex.pl
Ada Lovelace
Konstytucja RP Rozdz. II Art. 32
Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny.
Każdy organizm ma jedną jedyna
naczelna potrzebę –
realizację własnego potencjału.
Rollo May
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
[email protected]

similar documents