Uddared Fiber ekonomisk förening

Report
Informationsmöte 27 november 2013
Dagordning
Blir det någon fiber?
2. Lägesrapport
3. Vilka steg måste vi genomföra?
4. Frågestund
1.
Interimsstyrelsen
 Ulrik Lindgren, UI – Ordförande
 Bengt Ögren, UIII – Sekreterare
 Anders Kihlström, UII
 Svenning Svenningsson, UIII
 Andreas Öberg, UII
 Mikael Löfvenius, UI – Suppleant
 Karl-Gunnar Larsson, UI – Suppleant
 Peter Öste, UII - Suppleant
Blir det någon fiber?
Moment 22:
 Inget besked om investering eller månadskostnad
 versus
 För litet antal medlemmar som delar på investeringen
Viktigt att notera:
1.
2.
3.
Grävning/fräsning gäller för alla lösningar
Kostnad ungefär samma oavsett antal anslutna fastigheter:
Viktigt att vi är många som ansluter oss!
Fibernätverk är i praktiken endast möjligt via föreningen.
Blir det någon fiber?
1. Projektdetaljer tas fram > 70% före 31/12 2013
2. Förhandling med vald leverantör > 80% 31/1 2014
Lägesrapport?
Kostnadsnivå idag
Operatörsägt nät
Föreningsägt nät + KO
10.875 – 16.800 kr
16.500 – 25.000 kr
334 – 550 kr/mån
269 – 272 kr/mån
Konkurrensutsatt: NEJ
Konkurrensutsatt: JA
Tjänsteavtal: 7-10 år
Tjänsteavtal: 5 år
Lantmäterikostnad ca 1000:tillkommer
Lantmäterikostnad ca 1000:tillkommer
Lägesrapport?
Vad tjänar jag på detta?
Exempel med hjälp av vår kalkylmodell (enkel PayOff-kalkyl)
Vilka steg måste vi genomföra?
Info
möte
Utvärdering
Beslut samf.
Avtal installatör
Avtal fastighet
Lantmäteriförättning
juni
Installation
Inbetalning
Driftsättning
Medlemsmöte
Projekt start
Beslut
>70% >80%
2013
2014
Uddared Fiber - Betalningsströmmar

similar documents