Document

Report
Die KGA as
vennoot
van die Vrystaat Sinode
ondersteun
die werk van
Missie Japan.
Christ’s love compels us
Die liefde van Christus dring ons
Missie Japan:
’n Sendingvennootskap van die NG
Kerkfamilie
Vir meer as 40 jaar
werk ons reeds
saam met die
Reformed Church in
Japan
• Van die 127 miljoen mense in Japan, is
minder as 1% Christene.
• Die Reformed Church in Japan is ’n
klein, lewenskragtige kerk wat versoek:
“kom help ons asseblief!”
Ons sendelinge:
Stéphan en Carina van der Watt, Cornelius,
Lodewyk, Annli en klein Stéphan
Stephan begin
binnekort werk as
professor by die
Kobe Theological
Seminary, waar
leraars vir Japan
opgelei word. Dit
bied ’n wonderlike
geleentheid!
Gys en Linda Olivier, met klein Linie, werk as
onderwysers by ’n Christenskool op Shikoku
Eiland. Hulle werk word waardeer.
Ons vertrou dat Karen Strydom binnekort
ook as Jeugwerker in die Reformed
Church in Japan sal kan gaan werk .
Daar is hartlike verhoudinge en
samewerking op vele terreine.
Missie Japan
• Is ’n geloofsonderneming
• Is afhanklik van vrywillige, finansiële bydraes
• Het u gebedsondersteuning vir die
sendelinge, die werk in Japan en die mense
van Japan baie nodig.
• Is dankbaar teenoor al die medewerkers.
• Kyk by: www.missiejapan.co.za
• Of skakel:
– Missie Japan
– 051 406 6729
Missie Japan
• Is ’n geloofsonderneming
• Is afhanklik van vrywillige, finansiële bydraes
• Het u gebedsondersteuning vir die
sendelinge, die werk in Japan en die mense
van Japan baie nodig.
• Is dankbaar teenoor al die medewerkers.
• Kyk by: www.missiejapan.co.za
• Of skakel:
– Missie Japan
– 051 406 6729
Lees meer by op ons webwerf by www.kga.org.za
Word deel van ons facebook en ’like’ ons by
www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie

similar documents