Jankowski

Report
Przygotowanie układów mikroprzepływowych
– fabrykacja i modyfikacja powierzchni
(Zad. 16)
Piotr Garstecki, Paweł Jankowski, Jacek Michalski, Tomek Szymborski, Adam Samborski
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Układy
mikroprzepływowe
wykonane z
poliwęglanu
Sklejanie
Modyfikacje
powierzchni
Powierzchnie
hydrofobowe
Powierzchnie
hydrofilowe
Zabezpieczenie
powierzchni PC
przed działaniem
rozpuszczalników
Immobilizacja
enzymów na
powierzchni
kanałów
Układy do
tworzenia emulsji
wielokrotnych
2
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Emulsje podwójne: w/o/w i o/w/o
w/o
powierzchnia hydrofobowa
w/o
o/w/o
powierzchnia hydrofilowa
w/o/w
w/o/w
powierzchnia hydrofilowa
3
w/o/w
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
powierzchnia hydrofobowa
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Emulsje podwójne: w/o/w
w/o
DDA / EtOH
w/o/w
1. PAH
2. PSS
Powierzchnia silnie
Hydrofobowa
KZ (woda) > 120o
4
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
SnCl2 x 2H2O / EtOH
Powierzchnia silnie
hydrofilowa
KZ (woda) < 15o
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
SnCl2 / EtOH
83o
15o
PC
woda
54o
155o
heksadekan
5
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Emulsje podwójne: w/o/w
C12H25NH2 . SnCl2
Dodecyloamina/EtOH
Dodecyloamina/EtOH
EtOH
[C12H25NH2]2 . SnCl2
Część hydrofobowa
6
EtOH2 . 2H2O/EtOH
SnCl
Część hydrofilowa
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Emulsje podwójne: w/o/w
olej
woda
woda
Część hydrofobowa
7
David A. Weitz et al., Lab Chip,
2010, 10, 1774–1776
Część hydrofilowa
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Zabezpieczenie powierzchni PC
Will damage polycarbonate



















8
Alkali bleaches such as sodium
hypochlorite
Acetone
Acrylonitrile
Ammonia
Benzene
Bromine
Ethyl acetate
Sodium hydroxide
Chloroform
Dichloromethane
Concentrated hydrochloric acid
Concentrated hydrofluoric acid
Iodine
Methyl ethyl ketone
Styrene
Tetrachloroethylene
Toluene
Concentrated sulfuric acid
Tetrahydrofurane
Require caution










Cyclohexanone
Diesel oil
Formic acid
Gasoline
Glycerine
Heating oil
Jet fuel
Concentrated perchloric acid
Sulfur dioxide
Turpentine
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Considered safe


















Acetic acid
Ammonium chloride
Borax in H2O
Butane
Calcium chloride
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Citric acid 10%
Copper(II) sulfate
Ethyl alcohol, i.e. ethanol 95%
Ethylene glycol
Formaldehyde 10%
Hydrochloric acid 20%
Hydrofluoric acid 5%
Isopropyl alcohol
Methane
Oxygen
Water
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Zabezpieczenie powierzchni PC
Toluen
9
Chlorek
metylenu
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
NH2
Zabezpieczenie powierzchni PC
HN
NH2
H
N
N
N
N
N
n
H
N
H 2N
NH2
N
HH
O
H
H
O
H
H
O
GA – glutaric aldehyde
NNH 2
O
H
N
NH2
HN
H
N
N
N
N
N
n
H
H 2N
PEI – polyethylene imine
N
NH2
O
O
CH3
O
CH3
10
O
CH3
O
HO
CH3
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
O
m
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Zabezpieczenie powierzchni PC
N
N
N
N
N
PEI
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
GA
N
N
N
N
N
PEI
NH
NH
NH
O
NH
O
O
O
NH
NH
O
NH
O
O
NH
O
O
O
11
O
NH
O
O
O
NH
O
O
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
O
O
O
O
PC
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Zabezpieczenie powierzchni PC
toluen
4 minuty
woda
Modyfikacja
12
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
2 godziny 30 minut
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
Podsumowanie
- Opracowano metodę sklejania mikroukładów wykonanych z PC.


„Bonding of microfluidic devices fabricated in polycarbonate” D. Ogończyk, J. Węgrzyn,
P. Jankowski, B. Dąbrowski and P. Garstecki, Lab Chip, 2010, 10, 1324
Zgłoszenie patentowe numer P- 389750 - „Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z
zachowaniem ich mikrostruktury powierzchniowej oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu.”
- Otrzymano hydrofobowe powierzchnie PC.


„Hydrophobic modification of polycarbonate for reproducible and stable formation of biocompatible microparticles” P. Jankowski, D. Ogonczyk, A. Kosinski, W. Lisowski and P. Garstecki. (Lab on a Chip DOI:
10.1039/C0LC00360C)
Zgłoszenie patentowe numer P-392411 - "Sposób modyfikacji powierzchni mikrokanałów wykonanych w
obiekcie poliwęglanowym i obiekt poliwęglanowy zawierający mikrokanał zmodyfikowany tym
sposobem" (2010-09-16).
- Otrzymano hydrofilowe powierzchnie PC.
 „Hydrophilic polycarbonate for generation of oil in water emulsions in microfluidic devices” L. Derzsi, P.
Jankowski W. Lisowski and P. Garstecki (Lab on a Chip, w druku)
 Zgłoszenie patentowe numer P-392467 - "Sposób modyfikacji powierzchni poliwęglanu i powierzchnia
poliwęglanu zmodyfikowana tym sposobem” (2010-09-22).
- Przygotowano układ do wytwarzania emulsji podwójnych: w/o/w i o/w/o.
- Opracowano metodę zabezpieczenia powierzchni PC (praca z rozpuszczalnikami organicznymi).
13
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.
15
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie
Warszawa, dnia 27.01.2011 r.

similar documents