Jak si* zmieni*o, Zmienia i b*dzie zmienia*o nasze miasto

Report
SZCZECIN
JAK ZMIENIA SIĘ NASZE MIASTO
W drodze do szkoły, do pracy, na różne zajęcia, przemieszczamy
się ulicami Szczecina. Często nie zauważamy jak zmienia się
nasze otoczenie, jak powstają nowe obiekty, ulice, place,
miejsca wypoczynku. Nasza praca ma na celu pokazanie skali
zmian w przestrzeni miasta jakie dokonują się na naszych
oczach. W tej szczególnej wycieczce po Szczecinie pomogą nam
rozmówcy, których poprosiliśmy o krótkie wywiady.
PLECIUGA I JEJ OKOLICE
Wywiad z dyrektorem Teatru Lalek Pleciuga – panem Zbigniewem Niecikowskim
Jak Pana zdaniem zmienia się Szczecin?
Zbigniew Niecikowski:
Mieszkam w Szczecinie dopiero od roku 1980,
czyli czasu protestów, kiedy to ludzie chcieli w
końcu wziąć władzę w swoje ręce. Od tego czasu
wiele się zmieniło. Ja najlepiej mogę to ocenić z
punktu widzenia dziedziny, którą się zajmuję, czyli
kultury. Pracę w Pleciudze zacząłem jako aktor w
roku 1980, a w 1993 zostałem jej dyrektorem.
Sama Pleciuga w ciągu tych 60 lat, bo za chwilę
będziemy odchodzić jej 60-lecie, bardzo się
zmieniła. Nie tylko pod względem artystycznym, ale
także pod względem miejsca, w którym się
znajdowała.
Gdzie Pleciuga była wcześniej?
-
Zbigniew Niecikowski:
Najpierw siedziba teatru była w budynku na
Placu Orła Białego. Obecnie znajduje się tam
bank PKO. Wtedy jeszcze nazywała się
„Rusałka”. Potem, po 1953 roku została
przeniesiona na Plac Szarych Szeregów, gdzie
obecnie mieści się Szczecińska Agencja
Artystyczna. Następnie do 2009 roku teatr
znajdował się w nieistniejącym już budynku
przy ulicy Kaszubskiej. Dziś jest tam galeria
handlowa. Teraz jak widzicie mamy nowy
budynek, po raz pierwszy zbudowany
specjalnie dla Pleciugi. Znajduje się na
miejscu starego boiska, a fontanna zaraz
obok,
na
miejscu
starego
basenu
przeciwpożarowego.
Czy jeszcze coś nowego pojawi się w pobliżu
Pleciugi?
Zbigniew Niecikowski:
Aktualnie w planach mamy budowę pasażu
spacerowego na ulicy Niegolewskiego. Projekt
został już złożony do Urzędu Miasta. Będzie on
udostępniany artystom. To znaczy i artystom
zawodowym i początkującym do pokazywania
swoich prac. Na terenie od strony pływalni,
gdzie w tej chwili znajduje się plac zabaw, mamy
zamiar zbudować skatepark oraz
mały,
kameralny amfiteatr. Część tego terenu jest
także przeznaczona pod plac zabaw z
prawdziwego zdarzenia, czyli ze specjalną
wykładziną i nowymi zabawkami.
NOWA FILHARMONIA
Wywiad z dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta – panią Agatą Stankiewicz
Dla każdego dużego miasta bardzo ważne
są obiekty kultury. Co w tym zakresie
zmienia się w Szczecinie?
Agata Stankiewicz:
W Szczecinie przez wiele lat nie powstawały
ważne obiekty kultury. Pierwszym po wojnie
całkowicie nowym
jest Pleciuga. Ale
najważniejszym dla Szczecina będzie
oczywiście gmach nowej Filharmonii, który
jest w trakcie budowy. To piękny, szklany
budynek zaprojektowany przez architektów
z Barcelony. Duża sala koncertowa pomieści
tam prawie 1000 osób. Będą tam
organizowane nie tylko koncerty muzyki
poważnej, ale również inne wydarzenia
ważne dla miasta.
MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI
Filharmonia to głównie muzyka poważna. A gdzie
można połączyć wiedzę historyczną z ciekawymi
doświadczeniami?
Agata Stankiewicz:
Temu celowi z całą pewnością służy Muzeum
Techniki
i
Komunikacji
przy
ulicy
Niemierzyńskiej. Zostało ono oddane do
użytku w 2010 r. Znajduje się tam bardzo
wiele ciekawych eksponatów – głównie
samochodów, motocykli i tramwajów – które
tworzą historię polskiej i światowej
motoryzacji. Warto też odwiedzić stworzoną
tam wystawę „Eureka”, która na podstawie
prostych doświadczeń tłumaczy spotykane
na co dzień zjawiska z zakresu fizyki.
BIUROWCE W SZCZECINIE
Wywiad z Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecina - panem Dariuszem Wąsem
W Szczecinie buduje się wiele biurowców, kilka jest już gotowych. Po co są potrzebne miastu?
Dariusz Wąs:
Rzeczywiście, mamy już kilka biurowców, które są wynajmowane i działają od dłuższego
czasu. Przykłady to Oxygen i Maris. W tym roku uzyskamy kolejne 40 000 m2 powierzchni
biurowej w kolejnych obiektach. Biurowce to przestrzeń do pracy dla wyspecjalizowanych firm
informatycznych, finansowych czy innych usługowych, które często mają charakter
ogólnoświatowy. Pracują tam głównie absolwenci szczecińskich wyższych uczelni. Każde
nowe miejsce pracy w tych obiektach to oprócz wynagrodzeń także podatki dla miasta, które
możemy przeznaczyć na różne cele w mieście.
Czy nowe biurowce dają miastu coś jeszcze?
Dariusz Wąs:
Nowe obiekty to oprócz siedzib firm i nowych miejsc pracy wspaniała nowoczesna
architektura zmieniająca Szczecin. Jako przykład warto podać Bramę Portową, kiedyś
straszyła swoim wyglądem, dziś staje się wizytówką miasta.
Oxygen
Inwestor
Echo
Investment
Rok
ukończenia
budowy
2010
Pow.
biurowa
(m2)
13 125
Maris
Rok
ukończenia
budowy
2004
Pow.
biurowa
(m2)
5 000
Brama Portowa I
Inwestor
Swede
Center
Rok
ukończenia
budowy
2012
Pow.
biurowa
(m2)
3 600
Brama Portowa II
Inwestor
Swede
Center
Rok
ukończenia
budowy
2012
Pow.
biurowa
(m2)
6 100
Baltic Business Park
Inwestor
Koncepta
Rok
ukończenia
budowy
2012
Pow.
biurowa
(m2)
37 000
Hanza Tower
Inwestor
J.W.
Construction
Rok
ukończenia
budowy
2014
Pow. biurowa
(m2)
20 900
Lastadia Office
Inwestor
SGI
Rok
ukończenia
budowy
2012
Pow.
biurowa
(m2)
11 530
Piastów Office Centre
Inwestor
RealKapital
Rok
ukończenia
budowy
2012
Pow.
biurowa (m2)
22 000
GALERIA KASKADA
Co jeszcze oprócz biurowców jest
zbudowane w ostatnim czasie w centrum
Szczecina?
Dariusz Wąs:
Z całą pewnością wizytówką Szczecina jest
również Galeria Kaskada. Powstała w
miejscu
od
lat
brzydkim
i
niezagospodarowanym. Mieszczą się w niej
sklepy wielu znanych marek oraz potężny
parking na ponad 1000 samochodów.
Swoją
architekturą
nawiązuje
do
historycznej Kaskady, znanej przed laty
jako obiekt gastronomiczny, a która została
zniszczona na skutek tragicznego pożaru
na początku lat 80-tych.
ARKONKA
Wywiad z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych – panem Andrzejem Sumisławskim
Co mógłby pan powiedzieć nam o Arkonce ?
Kiedy powstanie ? Jaka jest wartość tej
inwestycji?
Andrzej Sumisławski:
Obiekt Arkonki zostanie ukończony do
listopada 2012 r. Tak przewiduje umowa.
Nie mniej jednak jako atrakcja turystyczna i
rekreacyjna zostanie udostępniony w
czerwcu 2013 r. Całkowita wartość
przebudowy to około 24 miliony złotych.
Oprócz tego, że
będzie tam kąpielisko chcemy, aby obiekt służył dłużej niż tylko w sezonie letnim. Z tego powodu
znajdzie się tam skatepark, lodowisko w okresie zimowym, dwa korty tenisowe całoroczne z
oświetleniem. Przewidujemy trzy boiska do piłki plażowej i szereg takiej infrastruktury, która
będzie pozwalała na to, żeby usiąść i poczytać sobie książkę, gazetę.
Co to da Szczecinowi ?
Andrzej Sumisławski:
Każde duże miasto, poza posiadaniem
filharmonii, teatrów, szkół, musi dysponować
terenami rekreacyjnymi po to by mieszkańcy
Szczecina mogli po pracy, czy w wakacje
odpoczywać czynnie. Będzie to kolejne
miejsce po Parku Kasprowicza, gdzie wiele
osób aktywnie spędzi czas.
PŁYWALNIA OLIMPIJSKA
Wywiad z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji – panem
Waldemarem Gilem
W Szczecinie powstają nowe obiekty sportowe. Które z
nich są pana zdaniem najważniejsze?
Waldemar Gil:
Pierwszym od wielu lat od podstaw wybudowanym
obiektem sportowym międzynarodowego formatu jest
nasza olimpijska pływalnia, która powstała w miejscu
starego odkrytego baseny SDS-u. To właśnie na niej
odbyły się w zeszłym roku pierwsze w historii Polski
Mistrzostwa Europy seniorów w pływaniu. Dzięki tej
imprezie Szczecin stał się znany w całym środowisku
pływackim Europy. Na pływalni nie tylko organizujemy
duże zawody sportowe, ale każdego dnia mogą z niej
korzystać mieszkańcy Szczecina.
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
Szczecinianie od lat czekają na nową halę sportową.
Kiedy te marzenia się spełnią?
Waldemar Gil:
Po wielu latach oczekiwań taka hala powstaje na
osiedlu Zawadzkiego. To profesjonalny obiekt w
którym wydarzenia sportowe i artystyczne może
oglądać nawet 7300 widzów. Dzięki niej do Szczecina
trafią znane sportowe imprezy rangi europejskiej i
światowej. Będą tam grały również swoje mecze
najlepsze drużyny halowe naszego miasta. Obiekt
zostanie zakończony na koniec 2013 r. i będzie
kosztował ponad 140 mln zł.
ULICA STRUGA
Wywiad z dyrektorem Biura Strategii Miasta – panem Michałem Przepierą
Czy Pana zdaniem w Szczecinie dużo się
dzieje?
Michał Przepiera:
W Szczecinie dzieje się od kilku lat bardzo
dużo. Powodem tego jest oczywiście ambicja
tych, którzy zarządzają miastem, rady miasta i
oczekiwania społeczne oraz wspomagające w
bardzo dużym stopniu różne inwestycje środki
unijne.
Pod jakim względem Szczecin zmienia się w
największym stopniu?
Michał Przepiera:
W tej chwili budowane jest w Szczecinie wiele
dróg. Między innymi ul. Struga, czyli wjazd do
miasta. Ulica Łukasińskiego kiedyś zrobiona
była z kostki brukowej, teraz będzie wspaniałą
asfaltową arterią, podobnie jak ulica Arkońska
i Niemierzyńska.
Co jeszcze zmieni się w Szczecinie w
najbliższej przyszłości?
Michał Przepiera:
W planach jest odbudowa nabrzeża Odry.
Powstaną tam bulwary, po których będzie
można
się
przejść
i
podziwiać
zacumowane przy nich statki. Oprócz tego
w budowie jest Aleja Kwiatowa, czyli Plac
Żołnierza. Powstanie tam ciąg pieszy z
ławkami i zegarem słonecznym. W nocy
będzie on oświetlony, żeby też pokazywał
godzinę. Jak zapewne zauważyliście w
mieście powstaje wiele fontann. Na
przykład fontanna na Wałach Chrobrego,
przy Pleciudze, na Placu Szczerskiej, czy
też na Placu Zwycięstwa.
KONIEC
Dziękujemy wszystkim za obejrzenie naszej prezentacji.
Osoby zaangażowane w tworzenie projektu:
Łukasz Jakubowski
Przemysław Koźlarek
Tomasz Krzystek
Krzysztof Staniszewski
* Zaprezentowane zdjęcia pochodzą ze stron internetowych Miasta Szczecin i podległych mu instytucji.

similar documents