2. Pridelava in trženje zelenjadarske proizvodnje v KZ Ptuj – Valerija

Report
PRIDELAVA IN TRŽENJE ZELENJAVE
V KMETIJSKI ZADRUGI PTUJ Z.O.O.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA PRIDELAVE ZELENJAVE
 V KZ Ptuj z.o.o. organiziramo pridelavo in trženje zelenjave,
ki je pridelana na širšem območju Dravskega polja, Ptujskega
polja in z lanskim letom tudi na območju Ormoža.
 Poslovno sodelujemo z več
kot 40 pridelovalci zelenjave.
 Letno odkupimo okrog
2.600 ton zelenjave.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA PRIDELAVE ZELENJAVE
Odkupujemo blizu 30 različnih vrst zelenjave, med katerimi so najpomembnejše:
• KROMPIR
• RDEČA PESA
• ČEBULA, ČESEN in POR
• ZELJE, KITAJSKO ZELJE
• SOLATA, RADIČ in ENDIVIJA
• PAPRIKA in PARADIŽNIK
• KUMARE in BUČKE
• ČRNA REDKEV
• KORENČEK IN PETERŠILJ
• OHROVT.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
KROMPIR
• Krompir imamo v ponudbi čez celo leto.
• Pakiramo ga v 10, 5 in 2 kg vreče.
• Čez leto imamo v ponudbi veliko
različnih sort, tako da je možna
izbire sorte glede na
namen uporabe.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
RDEČA PESA
Rdečo peso imamo v ponudbi od julija do novembra.
Tržimo svežo, predvsem za predelovalno industrijo.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ČEBULA, ČESEN , POR
Iz naše ponudbe so na voljo:
•
•
•
•
•
RUMENA ČEBULA od avgusta do marca
PTUJSKA RDEČA ČEBULA od avgusta do februarja
MLADA ČEBULA od maja do julija
ČESEN od avgusta do februarja
POR od septembra do oktobra.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ZELJE
Tržimo sveže zelje:
• RUMENO ZELJE od junija do januarja
• RDEČE ZELJE oktobra in novembra.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
SOLATA, RADIČ, ENDIVIJA
Iz naše ponudbe so na voljo:
•
•
•
•
SOLATA KRISTALKA od maja do oktobra
ENDIVIJA od septembra do novembra
ZELENI RADIČ ŠTRUCAR od oktobra do februarja
RDEČI RADIČ od septembra do decembra.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
PAPRIKA in PARADIŽNIK
Iz naše ponudbe so na voljo:
• RUMENA PAPRIKA od junija do septembra
• RDEČA PAPRIA od avgusta do septembra
• PARADIŽNIK od junija do septembra.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
KUMARE in BUČKE
V naši ponudbi tržimo:
• SOLATNE KUMARE od junija do septembra
• BUČKE od maja do oktobra.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ČRNA REDKEV
Črno redkev tržimo od oktobra do februarja.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
KORENČEK in PETERŠILJ
Korenček imamo v ponudbi od junija do marca.
Peteršilj imamo v ponudbi od junija do oktobra.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
KITAJSKO ZELJE
Kitajsko zelje tržimo od novembra do februarja.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
OHROVT
Ohrovt tržimo od avgusta do decembra.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA PRIDELAVE ZELENJAVE
 Čez zimo v zadrugi skupaj s pridelovalci dogovorimo planirane količine
posameznih vrst zelenjave ter dinamiko pridelave.
 S pridelovalci nato sklenemo pogodbe in za vsako tekoče leto še aneks, v
katerem se opredeli planirana DINAMIKA ODKUPA po mesecih. To pomeni,
da je za pogodbeno količino posamezne zelenjave dogovorjen tudi PLAN
ODKUPA po MESECIH.
 Pogodba, ki jo sklenemo s pridelovalcem, je zavezujoča za oba pogodbenika.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA TRŽENJA ZELENJAVE
PRI TRŽENJU ZELENJAVE POSLOVNO SODELUJEMO:





z velikimi trgovskimi sistemi Mercator, Tuš in Spar
s predelovalno industrijo (Eta Kamnik, Ahac)
z drugimi zadrugami
z javnimi zavodi, hoteli, gostilnami
z distributerji zelenjave.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA TRŽENJA ZELENJAVE
 Imamo 40 svojih prodajaln, v katerih, glede na
asortima, tržimo lokalno pridelano zelenjavo in to tudi
oglašujemo z reklamnimi plakati na prodajnih mestih, z
objavo oglasnih sporočil v lokalnih časopisih, na naši
spletni strani ter v naši publikaciji Ptujski Zadružnik.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA TRŽENJA ZELENJAVE
 Za potrebe trženja predpakiranih izdelkov, imamo v KZ Ptuj
skladišče zelenjave s pakirnico,
kjer spakiramo letno
okrog 1.400 ton, predvsem
krompirja in čebule.
 Pakiramo v 10, 5,
2,5 in 2 kg pakiranja.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA TRŽENJA ZELENJAVE
Pri prodaji našim kupcem izpostavljamo PREDNOSTI
NAKUPA LOKALNO PRIDELANE ZELENJAVE:
pridelovalec je (PO)ZNAN – zagotovljena je sledljivost
z nakupom PODPIRAMO LOKALNO KMETIJSKO PRIDELAVO in pomagamo
ohranjati delovna mesta na podeželju
 KRATKA TRANSPORTNA POT od pridelovalca do kupca ohrani svežino in
kakovost zelenjave, ta je bolj polnega okusa, vsebuje več hranilnih snovi.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
ORGANIZACIJA TRŽENJA ZELENJAVE
 S kupci imamo dogovorjeno TEDENSKO NAJAVO, v kateri sporočimo vrsto
in količino zelenjave, ki jo imamo na voljo v tekočem tednu.
 Kupcem nudimo ŠIROK ASORTIMA sezonske lokalno pridelane zelenjave.
 Pomembna je tudi PRAVOČASNA dostava kupcu (za distribucijo imamo
organizirano lastno dostavo zelenjave do kupcev oz. po dogovoru
pridelovalci tudi sami dostavljajo zelenjavo)
 Smo ZANESLJIV poslovni partner iz lokalnega okolja.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
1. KAKOVOST ZELENJAVE
Zahteve kupcev glede kakovosti so VISOKE!
Pridelava kakovostne zelenjave je OSNOVA
organiziranemu in konkurenčnemu trženju.
REŠITEV:
 Izboljšanje kakovosti in izenačenje pridelkov je možno doseči z boljšo tehnologijo
pridelave
 Zelo pomembna je stalna oskrba posevkov z vodo. Na namakanih površinah se
poveča možnost za pridelavo zelenjave višje kakovosti, hkrati pa se zmanjša odvisnost
pridelave od vremenskih razmer. Z dostopnostjo vode čez celotno pridelovalno
obdobje se veča stanovitnost in kakovost ponudbe.
Ko govorimo o kakovosti, ne moremo mimo TRŽNIH STANDARDOV.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
TRŽNI STANDARDI
Ob dobavi zelenjave se izvaja kontrola kvalitete, ki jo
določajo PREDPISI v obliki
TRŽNIH STANDARDOV:
- SPLOŠNI TRŽNI STANDARD
- POSEBNI TRŽNI STANDARD, ki je določen za solato,
endivijo, papriko, paradižnik,…
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
DOVOLJENO ODSTOPANJE OD
SPLOŠNIH TRŽNIH STANDARDOV
• Pri vsaki dobavi se dovoli ODSTOPANJE V VIŠINI 10% glede
na število ali maso proizvoda, ki ne zadosti minimalnim
zahtevam glede kakovosti.
• V OKVIRU TEGA ODSTOPANJA lahko skupno NAJVEČ 2%
predstavljajo NAGNITI proizvodi.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
2. MAJHNE KOLIČINE TRŽNE ZELENJAVE
Z majhnimi količinami smo prisotni le na nekaterih prodajnih mestih ali le
krajše časovno obdobje.
Posledica NIZKIH povprečnih pridelkov nekaterih slovenskih zelenjadnic je
VISOKA lastna cena.
REŠITEV:
 specializacija proizvodnje (zmanjšati število različnih vrst zelenjave ter
povečati površine posameznih vrst in se specializirati za njihovo
pridelavo)
 povečanje pridelovalnih površin z možnostjo namakanja bo dalo
povečano količino, predvsem pa kakovost pridelane zelenjave.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
3. NIZKE TRŽNE CENE
Cene zelenjave na trgu se oblikujejo prosto. So sezonske in
nihajo v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja. Ko je
ponudba neke vrste zelenjave največja, cene padejo in obratno
rastejo, ko je ponudba majhna ali je ni.
Rešitev:
 Uvedba primernih tehnologij pridelave bistveno podaljša
obdobje pobiranja pridelka, pri zgodnejšem in podaljšanem
pobiranju pa se dosega višja prodajna cena
 Najvišje cene se dosežejo izven glavne pridelovalne sezone.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
4. MAJHNOST PRIDELOVALNIH POVRŠIN
Osnovna površina, na kateri slovenski tržni pridelovalci pridelujejo
zelenjavo, je po statističnih podatkih 1,2 ha in le dobrih 5% te
osnovne površine, je v zavarovanem prostoru.
Učinkovitost trženja zelenjave z manjših površin se iz leta v leto
manjša, s tem pa se manjša tudi delež prihodka za pridelovalca.
REŠITEV:
 Povečanje obsega pridelave
s povečanjem površin,
s pridelavo v zavarovanih prostorih,…
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
5. VELIKA NIHANJA v količini in kvaliteti pridelane zelenjave
zaradi vpliva
VREMENSKIH RAZMER (suša, toča).
REŠITEV:
 Nihanja je možno zmanjšati z npr. NAMAKANJEM in z pridelavo v
ZAVAROVANIH PROSTORIH; tako se s povečanjem količin doseže večja
stalnost dobav ter daljša prisotnost na trgu
 Prednost pridelave v zavarovanih prostorih je tudi ta, da se pridelek lahko
pobira ob vsakem vremenu, kar pomeni večjo odzivnost do dobavitelja
 Zelenjava, pridelana na namakanih površinah, je višje kakovosti
 Zmanjša se odvisnost pridelave od vremenskih razmer.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
6. (NE)STANOVITNOST PRIDELANIH KOLIČIN ZELENJAVE
Pri posameznih pridelovalcih obseg pridelave niha predvsem v odvisnosti od
uspešnosti prodaje v preteklem letu.
REŠITEV:
 stalnost kakovostne ponudbe in dovolj velike količine zmanjšajo možnost,
da bi se prekinil distribucijski tok in bi s prodajo vskočili konkurenti na
trgu.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
7. SLABA PREPOZNAVNOST LOKALNO PRIDELANE ZELENJAVE
Za trg zelenjave je značilna t.i. homogenost tržnega blaga.
To pomeni, da je za potrošnika ob nakupu zelenjava različnih
ponudnikov praktično popolnoma zamenljiva.
REŠITEV:
 Prepoznavnost lokalno pridelane zelenjave se poveča
z označevanjem pridelkov (deklaracija, sledljivost,
blagovna znamka), z načinom pakiranja (embalaža,
logistika), z informiranjem potrošnikov o varnosti
hrane (ostanki pesticidov, težkih kovin, nitratov).
 Pri promociji zelenjave je potrebno poudariti predvsem
prednosti lokalno pridelane zelenjave, kot so svežina,
poreklo, varnost, sledljivost, varovanje okolja, ohranjanje
delovnih mest na podeželju, ohranjanje obdelanosti podeželja.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
8. TRŽNE KONICE
V obdobju intenzivnega pobiranja zelenjave, zlasti v poletnih
mesecih, se pogosto pojavi bistveno večja ponudba,
kot je tačas povpraševanje.
Takrat se ponudniki zelenjave
na trgu izrivajo z nižanjem cene.
REŠITEV:
 Ustrezno skladiščenje blaga za krajše časovno obdobje.
Problem: Pomanjkanje ustreznih skladiščnih kapacitet
(nepravilno skladiščenje v neprimernih skladiščih).
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
9. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI
Stroški promocije in oglaševanje so, glede na relativno nizke
tržne cene zelenjave, sorazmerno VISOKI.
REŠITEV:
 S trgovskimi verigami sodelujemo pri
izvajanju tržnih akcij in promociji
lokalno pridelane zelenjave v njihovih maloprodajnih enotah.
 Lokalno pridelano zelenjavo, ki jo tržimo, oglašujemo z
reklamnimi plakati v naših maloprodajnih enotah , z objavo
oglasnih sporočil v lokalnih časopisih, na naši spletni strani
ter v naši publikaciji Ptujski Zadružnik.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
IZZIVI PRI TRŽENJU ZELENJAVE
10. KONKURENCA
Trg zelenjave je danes zasičen. Konkurenca s ponudbo zelenjave
iz Evrope, pa tudi širše, je izredno močna.
REŠITEV:
 Organiziran nastop na trgu z večjimi skupnimi količinami
lokalno pridelane tržne zelenjave
 S povečanjem pridelovalnega območja in povečanjem količin
pridelkov zelenjave se poveča tudi pogajalska moč
organizatorja trženja do kupcev.
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
KONTAKTNI PODATKI
Informacije v zvezi s trženjem zelenjave v KZ Ptuj z.o.o.:
-
VALERIJA KODRIČ MAJCEN, vodja rastlinske proizvodnje
tel: (02) 749-03-43
mobi: (041) 385-144
fax: (02) 749-03-42
E-mail: [email protected]
-
MARJAN KRAJNC, vodja skladišča
in pakirnice zelenjave
tel: (02) 749-03-79
mobi: (031) 615-870
fax: (02) 749-03-75
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015
HVALA ZA VAŠO POZORNOST
Strokovni posvet o organiziranem trženju v zelenjadarstvu, Ptuj, 21.1.2015

similar documents