Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler 2011 Sunumu

Report
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI PROGRAMI
(OCAK /15 MAYIS ARALIĞI)
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE YETKİ ALANLARI
Vatandaş ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması,
Yerel ve Ulusal Basın Yayın Kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması,
Belediye Başkanımızın faaliyetlerinin ve Belediyemizin hizmetlerinin
elektronik posta, telefon, faks v.b iletişim araçları ile tüm yazılı, görsel, işitsel,
yerel ve ulusal basın yayın kuruluşları ve ajanslara iletilerek kamuoyuna
duyurulması,
Vatandaş ile Belediye arasında köprü vazifesi kurularak, vatandaşın talep ve
şikayetinin ilgili birimlere iletilmesi ve bilgi edinme hakkından
faydalanmasının sağlanması gibi hizmetler Müdürlüğümüz görev yetki
alanları içinde gerçekleşmektedir.
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN ŞEFLİĞİ
1) HABER VE DUYURULARIN HAZIRLANMASI
Yazılı basına servis edilen haberler kapsamında
Belediyemizin faaliyetlerini konu alan, 153 adet
haber hazırlandı.
Ulusal Basın ile toplantı
Yazılı Basına servis edilen duyurular kapsamında
Belediyemizin açılış, temel atma, toplantı, tören,
etkinlik v.b faaliyetlerinin ve diğer hizmetlerinin
medya kuruluşları ve vatandaşlar tarafından katılımı
için toplam 38 adet duyuru ve davet yazısı
hazırlandı.
Yerel ve ulusal basın-yayın kuruluşlarının
temsilcileriyle görüşmeler yapılarak programlara ve
basınla ilgili davetlere katılım sağlandı.
Kartal Belediyesi - 2010
Alman muhabir ile röportaj
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
2)FTP ARACILIĞIYLA GÖRÜNTÜLÜ
HABERLERİN SERVİS EDİLMESİ
Belediye
faaliyetlerinin
kamera
kayıtları, özel programlarla kurgulanarak ,
başta ajanslar olmak üzere, yerel ve ulusal
televizyon
kanallarının
FTP
veri
tabanlarına haber formatında servis edildi.
Bu kapsamda, ajanslara, yerel ve ulusal
televizyon kanalları aracılığı ile, kısa
zamanda haberlerin vatandaşa duyurulması
sağlandı.
Kartal Belediyesi - 2010
TRT Televizyonun “Her yerde müzik var” programı
ile ilgili röportajı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Çeşitli program takipleri ve Kartallı
Kazımın ailesi ile röportaj
3)YAZILI BASININ TARANMASI
Medya takibi amacıyla, Ajanspress aracılığıyla
yerel ve ulusal basında Belediyemiz ile ilgili çıkan
113 adet haber günlük olarak taranarak e-posta
yoluyla servis edildi.
4)GÖRSEL BASININ TAKİP EDİLMESİ
Belediye Başkanımızın açıklamalarının yanı
sıra, Kartalla ilgili televizyon kanallarındaki 192
adet görüntüsü taranarak, kurumsal sitemizden
yayımlandı.
5)DIGITAL ARŞİV OLUŞTURULMASI
Fotoğraflar ve Negatifler taranarak dıgıtal arşive
ekleniyor,18.05.2011 itibari ile 263 negatif
film(1368 film karesi ) taranarak servera
kaydedildi,
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
5)ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARIN
DUYURULMASI
Önemli gün ve haftalarda vatandaşların
bilgilendirilmesi ve Başkanımızın dilek ve
temennilerinin vatandaşa iletilmesi amacı ile
afişler hazırlandı.
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER ŞEFLİĞİ
1)BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU VE
BİMER
(BAŞBAKANLIK
İLETİŞİM
MERKEZİ)
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca,
Belediyemize gelen talepler alınarak ilgili
birimlere iletilmekte, takibi yapılmakta ve
sonucu hakkında ilgilisine bilgi verilmektedir.
Bu kapsamda 330 adet işlem yapıldı.
Ayrıca, “Başbakanlık İletişim Merkezi” kanalı
ile Belediyemize iletilen çeşitli talep ve
şikayetler personel tarafından takip edilerek
ilgili birime iletilmekte ve sonucu ile ilgili
dönüş yapılmaktadır. Bu kapsamda, 77 adet
işlem yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
2)MAVİ MASA
Vatandaşlar tarafından telefon yoluyla ya
da birimimize gelerek sözlü veya yazılı
olarak gelen talep ve şikayetler ilgili
birimlere iletilerek takibi yapıldı ve
sonucu hakkında ilgilisine bilgi verildi.
Mavi masa birime 2442 adet başvuru
yapıldı.
Kartal
Belediyesi’ne
bağlı
binalarda
vatandaşlarımızın hizmetlerden daha hızlı
yararlanabilmesi için Danışma Bankolarımız güler
yüzlü personeliyle halkımıza yol göstermekte.
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
3)HALK GÜNÜ GÖRÜŞMELERİ
Başkan Yardımcımızın katılımı ile, her
hafta Perşembe Günü, Hasan Ali Yücel
Kültür Merkezi’nde vatandaşların talep ve
şikayetlerini sözlü dinlemek amacı ile Halk
Günü düzenlenmektedir. 2011 yılında 318
vatandaşımız ile görüşülerek işlem yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
4)VATANDAŞLARIN ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNE
YÖNLENDİRİLMESİ
Belediyemize
iş
başvurusunda
bulunan
vatandaşlar, ihtiyaç duyulan ve personel durumu
tespit edilen işyerlerine yönlendirildi. 2011
yılında 137 vatandaşımız çeşitli iş yerlerine
yönlendirildi.
Kartal Belediyesi - 2010
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
2010-2011 FAALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMASI
FAALİYETLER
2010
2011
Bilgi Edinme Biriminde yapılan işlem sayısı
860
330
BİMER Biriminde yapılan işlem sayısı
Mavi Masa Biriminde yapılan işlem sayısı
Çeşitli işyerlerine yönlendirilen kişi sayısı
313
4798
69
77
2442
137
Halk günü görüşmelerinde işlemi yapılan kişi sayısı
892
318
Vatandaşların çeşitli işyerlerine yönlendirilmesi
69
137
Başkanın basın görüşmeleri ve ziyaretleri
Yazılı basına yapılan duyuru sayısı
Yazılı basına servis edilen haber sayısı
Yazılı basında yayımlanan haber sayısı
Radyoda yayımlanan haber sayısı
Internette yayımlanan haber sayısı
7
47
207
1052
7
1623
3
38
153
529
1
747
Görsel basında yayımlanan video haber sayısı
192
34
Görsel basına servis edilen video haber sayısı
1
7
402
608
4
23
15
469
48
535
126
311
2
15
6
305
29
195
Ulusal basında yer alan haber sayısı
Yerel basında yer alan haber sayısı
Yurtdışı basında yer alan haber sayısı
Özel Dağıtımda yer alan haber sayısı
Bölgesel basında yer alan haber sayısı
Olumlu
Olumsuz
Kartal
Belediyesi - 2010
Tarafsız

similar documents