Baśń o… – story line

Report
Baśń o…
Metoda
story – line
Maria Lorek
Szczecin, 29 listopada 2012 r.
Epizod 1
Nowy nauczyciel
PYTANIA KLUCZOWE:

Dlaczego nauczyciel nazywał się Pan Słońce?

Z czym kojarzy Ci się Słońce?

Jaki powinien być nauczyciel?
Epizod 1
Nowy nauczyciel
Przykładowe sposoby realizacji:


Wykorzystanie metody „słoneczka” do skojarzenia z pojęciem
„słońce”,
Dyskusja. Ćwiczenie umiejętności argumentowania z
wykorzystaniem metody „pokera kryterialnego”.
Poker kryterialny
POKER KRYTERIALNY
1.
Mądry
2.
Sprawiedliwy
8.
3.
Ma poczucie humoru
9.
Potrafi przekazać wiedzę
10.
4.
5.
Sympatyczny, miły
11.
6.
7.
Potrafi zmobilizować do
nauki
12.
Ma duży autorytet
13.
Zawsze przygotowuje się
do zajęć
Punktualny
Chętnie rozmawia z
uczniami
Można mu się zwierzyć
Organizuje klasowe
spotkania po lekcjach:
imprezy, wycieczki
Można na nim polegać
POKER KRYTERIALNY
14.
15.
16.
17.
Pozwala zadawać
pytania
Potrafi zaciekawić
przedmiotem
Stanowczy,
konsekwentny – jak coś
powie, to zrobi
Prowadzi ciekawe,
atrakcyjne zajęcia
18.
19.
20.
Ładnie, estetycznie
ubrany
Szlachetny, o wysokiej
moralności
Wyrozumiały i
tolerancyjny
21.
Cierpliwy
22.
Wymagający
Epizod 2
Marzenia, które kiedyś mieszkały w baśniach,
a dziś są rzeczywistością.
PYTANIA KLUCZOWE:




Jakie marzenia, które kiedyś mieszkały w baśniach, dziś są
rzeczywistością?
Kto z marzeń czyni rzeczywistość?
Co wiemy o wynalazcach? Czego chcielibyśmy się dowiedzieć?
Na czym polega eksperymentowanie? Jakie eksperymenty nas
ciekawią?
Epizod 2
Marzenia, które kiedyś mieszkały w baśniach,
a dziś są rzeczywistością.
PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:


Ustalenie jakie marzenia się już spełniły? (lotu - samolot),
Przeglądanie publikacji, encyklopedii, Wymienienie kilku
największych wynalazców,

Praca z komputerem. Program „Jak to działa?”

Eksperymentowanie (np. jak działa gaśnica).
Epizod 3
Czapka niewidka
PYTANIA KLUCZOWE:


Gdybym miał czapkę niewidkę, jak bym ją wykorzystał?
Co to jest pozytywne myślenie?
Epizod 3
Czapka niewidka
PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

Zapisywanie pomysłów na samoprzylepnych kartkach,

Umieszczenie karteczek w tabeli (zbiorach),
- Czy propozycja komuś pomoże? (+)
- Czy może komuś zaszkodzić? (-)
- Czy będzie obojętne (0)

Rozmowa na temat dobra, zła, pomocy, krzywdy itp.
Epizod 4
Projektowanie „pozytywnych wynalazków”
PYTANIA KLUCZOWE:

Jak wycofać się ze złego pomysłu?

Jakie wynalazki pomogłyby ludziom?

Jakimi cechami powinien charakteryzować się wynalazca?
Epizod 4
Projektowanie „pozytywnych wynalazków”
PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

Prace plastyczne „Pozytywne wynalazki”,

Zabawa w biuro patentowe,


Zabawa w „Młodego naukowca” z wykorzystaniem cech
charakteryzujących wynalazcę,
Podsumowanie. Rozmowa na temat „Nie czyń drugiemu, co
tobie niemiłe”.
Dziękuję
Marysia Lorek
Szczecin, 29 listopada 2012 r.

similar documents