Presentatie Marcel Levi

Report
Moet de
professional
in the lead?
Marcel Levi, internist
Voorzitter RvB en Decaan Faculteit Geneeskunde
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
A professional is a person who is paid to
undertake a specialised set of tasks and
orchestrate them for a fee. One who is
payed for a service or receives a fee for
their work or effort. Traditional examples of
professionals included doctors, lawyers,
and clergy but is now more widely used to
include estate agents, surveyors ,
environmental scientists, forensic
scientists, educators and many more.
In some cultures, the term is used as
shorthand to describe a particular social
stratum of well educated, mostly hard
workers, who enjoy considerable work
autonomy, a comfortable salary, and are
commonly engaged in creative and
intellectually challenging work.1234
Maar professionals zijn ook:
• Prima donna’s
• Neiging tot individualistisch
(anarchistisch) gedrag, soms
cultivatie daarvan
• Eigen doelen zijn per
definitie hoger gesteld dan
doelen van de instelling
• Bestuurlijke pogingen tot
corporate conformisme zijn
per definitie “bureaucratisch”
Zijn de professionals wel voldoende
onderdeel van de organisatie?
• LUCHTVAART
MAATSCHAPPIJ
–
–
–
–
–
–
Vliegtuigen
Passagiers
Stewardessen
Kaartjesverkoop
Kerosine
Piloten
• ZIEKENHUIS
– Gebouwen
– Patienten
– Verpleegkundigen
– DBC/DOT
– Medicatie/materialen
------------------------------– Specialisten
Het ziekenhuis als
professionele organisatie
• Strategische beslissingen op midden- en laag niveau
• Kosten-drijvende beslissingen worden “laag” in de
organisatie genomen
• Professionals bepalen voor belangrijk deel ‘corporate
spirit’ (kampioenen)
Het ziekenhuis als
professionele organisatie
• (Strategische) beslissingen op midden- en laag niveau
• Kosten-drijvende beslissingen worden “laag” in de
organisatie genomen
• Professionals bepalen voor belangrijk deel ‘corporate
spirit’ (kampioenen)
Candace Imison, deputy director of policy, The King’s Fund,
Richard W Giordano, senior consultant, Developing Leaders, The
King’s Fund
professional in the lead
• Niet alleen inhoud
• Maar ook:
–
–
–
–
Budget
Personeel
Organisatie
Kwaliteit
1: inhoudelijke kennis & verantwoordelijkheid
• Zorg is toenemend complex,
laat een expert ook de
managerial beslissingen maar
nemen
• Beslissingen worden vooral op
inhoud genomen, andere
factoren zijn minder prominent
• Professionals worden medeverantwoordelijk voor (b.v.
financiële) consequenties
2: makkelijk op de hoogte van wat
er speelt in het bedrijf
• Wat gaat er goed en wat
gaat er niet goed?
• Hoe is de stemming op
de afdelingen en bij de
medewerkers?
3: voorkomen van
inhoudelijke ‘chantage’
• “We “moeten” een
DaVinci robot want dat
staat in alle richtlijnen”
• “Als we dit geneesmiddel
niet geven …gaat de
patient dood”
4: acceptatie van autoriteit
• Professionals nemen
makkelijker beslissingen
aan van andere
professionals (?)
• Taal, gedrag en
cultuurverschil is kleiner
5. voorkomen van verhullend taalgebruik dat
niet wordt verstaan door de organisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Productie
Governance
Business case
Transparantie
Human resources
Dashboard
Balanced score
Management tool
Business unit
Pitfalls van de
professional in the lead
• Geen verstand,
opleiding en training
op het gebied van
management,
organisatie, strategie
of financiën
Financial Times 9 sept 2013
Is het een professional in the lead
of een ex-professional in the lead?
conclusie
• Model van professional in the lead leidt tot
integrale verantwoordelijkheid
–
–
–
–
brede definitie van professional
dwars door de organisatie heen
met voldoende opleiding en training
en de juiste partnerships met bedrijfskundige
professionals

similar documents