Szkoła Podstawowa Czerników

Report
Cele
- uczczenie Roku Janusza Korczaka,
- połączenie różnorodnych działań środowiska szkolnego wokół sylwetki Janusza Korczaka,
- przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka,
- rozbudzenie zainteresowania twórczością postaci oraz historią Polski w czasach, w których żył,
- doskonalenie umiejętności zdobywania i przyswajania wiedzy,
- kształcenie umiejętności ekspresyjnego wyrażania swoich myśli, emocji poprzez tworzenie prac plastycznych,
- wdrażanie myśli pedagogicznych Janusza Korczaka w działania wychowawczo – edukacyjne szkoły,
- kształtowanie umiejętności analizowania myśli i poglądów Korczaka w odniesieniu do uczniów i nauczycieli,
- propagowanie ideologii korczakowskich wśród uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły,
- wykorzystywanie źródeł wiedzy n/t ponadczasowych przesłań pedagogicznych przy tworzeniu zajęć edukacyjnych,
- kształtowanie wizerunku szkoły poprzez naukę odpowiedzialności i tolerancji zgodnie z ideami Janusza Korczaka,
- uwrażliwianie uczniów, nauczycieli i rodziców na zagrożenia współczesnego świata poprzez popularyzację
i propagowanie myśli korczakowskich w środowisku,
- przygotowanie uczniów do dokonywania wyborów życiowych, podejmowania decyzji i angażowania się w życie
społeczne w trosce o siebie i innych,
- wspólna radosna praca i zabawa.
:
Lp.
Działanie
Prezentacja sylwetki Janusza Korczaka, jako pedagoga, lekarza, pisarza i
1. działacza społecznego.
Tydzień czytania dzieciom – popularyzacja pisarstwa J. Korczaka.
Przybliżony termin
realizacji
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
styczeń 2012
Beata Dębska
marzec 2012
3. Projekcja filmu „Król Maciuś I” dla klas I – III.
czerwiec 2012
wychowawcy klas I - III, wychowawca
świetlicy
Jolanta Barylska
4. Projekcja filmu A. Wajdy „Korczak” dla klas IV – IV.
kwiecień 2012
Agnieszka Bartczak
Gazetka na szkolnym holu prezentująca dorobek twórczy J. Korczaka
5. i cytaty z jego utworów.
marzec 2012
Agnieszka Bartczak
Życie i twórczość Korczaka na tle historii Polski czasów międzywojennej
6. i II wojny światowej, prawa dziecka (kl. IV – VI).
maj 2012
Beata Dębska
Konkurs plastyczny połączony z wernisażem wyróżnionych prac:
- „Portret Króla Maciusia Pierwszego”
7.
- „Plakat ilustrujący jedno z praw zapisanych w Konwencji o prawach
dziecka”
8. Prezentacja multimedialna – sylwetka Janusza Korczaka.
czerwiec 2012
Arleta Osiecka
marzec 2012
Agnieszka Bartczak, Beata Dębska
Udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Kielcach i Grupę Edukacyjną SA, uświetniającym obchody
9.
Roku Janusza Korczaka
marzec2012
Uczniowie klas IV-VI, Agnieszka Bartczak
2.
Beata Dębska
10. Lekcja biblioteczna o twórczości Korczaka.
wrzesień 2012
Dyktando szkolne – tekst o Januszu Korczaku (odrębny dla kl. I-III oraz IV- październik 2012
11.
VI.)
listopad 2012
12. Stworzenie księgi sławnych cytatów Janusza Korczaka.
Aleksandra Orłowska
Agnieszka Bartczak, Arleta Osiecka
Agnieszka Bartczak, eata Dębska
Zamieszczenie na stronie szkoły i Urzędu Gminy sprawozdania z bieżących styczeń – grudzień 2012 Dyrektor Szkoły, Agnieszka Tomczyk
19. dokonań w ramach obchodów Roku Korczaka w naszej szkole
Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej z okazji Roku Janusza
Korczaka.
„Mów dziecku, że jest dobre, że jest mądre, że potrafi” – prelekcja dla
21. rodziców na temat stosowania korczakowskich idei wychowawczych.
20.
maj 2012
Agnieszka Bartczak, Agnieszka Tomczyk
wrzesień 2012
Anna Grzelak, Beata Mikołajczyk
Prezentacja multimedialna – sylwetka Janusza Korczaka
Opracowanie i przedstawienie – Agnieszka Bartczak i Beata Dębska
Gazetka na szkolnym holu prezentująca dorobek twórczy Janusza
Korczaka i cytaty z jego utworów.
M a r
z e c 2 0 1 2
Agnieszka Bartczak
Gazetka na szkolnym korytarzu…
M a r
z e c 2 0 1 2
Agnieszka Bartczak
M
Tydzień czytania dzieciom – popularyzacja pisarstwa J. Korczaka
a r
z e c 2 0 1 2
wychowawcy klas I - III
wychowawca świetlicy
Kwiecień 2012
Projekcja filmu
A. Wajdy
pt. „Korczak”
dla klas IV –VI
Agnieszka Bartczak
W czwartek 19 kwietnia 2012 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy
odbyły się eliminacje rejonowe XXXIV Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im.
Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” , organizowanego przez Książnicę Płocką
im. Władysława Broniewskiego w Płocku.
W grupie szkół podstawowych
(klasy 4-6)
III miejsce przyznano
Aleksandrze Kubiak ze Szkoły
Podstawowej w Czernikowie.
Natomiast wyróżnienie otrzymała
Angelika Jędrzejczak
ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie.
Agnieszka Bartczak
Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej z
okazji Roku Janusza Korczaka.
Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. Czy wiemy kim on był?
A więc przypominam…
Janusz Korczak, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca
1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w Treblince) – polski
pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, działacz społeczny żydowskiego
pochodzenia. właściwie Henryk Goldszmit….
Maj 2012
DZIECI!
DUMNE MIEJCIE ZAMIARY,
GÓRNE MIEJCIE MARZENIA
I DĄŻCIE DO SŁAWY
- COŚ Z TEGO ZAWSZE SIĘ STANIE
Ciekawostki o Januszu Korczaku
Czy wiecie że:
- W domach prowadzonych przez Janusza Korczaka działał sąd oraz senat. Dzieci
obchodziły wiele wymyślonych przez siebie świąt: Dzień Brudasa, Imieniny Kuchni itp.
- W roku 2012 przypada 100 rocznica założenia przez "Starego Doktora" Domu Dziecka
w Warszawie.
- Janusz Korczak jest patronem nie tylko szkół, ale również szpitali, bibliotek i innych
instytucji.
- Korczak bardzo często wyjeżdżał z dziećmi na kolonie między innymi do miejscowości
Daniłowo-Błędnica (Gubernia Łomżyńska).
- Dzieci ze swoich Domów Dziecka nazywał "Swoimi" nadawał im imiona Karol, Zofia,
Maria, Ludwik.
- Wszystkie pomniki, instytucje poświęcone Korczakowi nazwano "Korczakiana„.
Agnieszka Bartczak,
Agnieszka Tomczyk
23 maja 2012 r.
Debata dzieci
Gminy Piątek z udziałem
władz gminnych
pod hasłem
„Nie ma dzieci – są ludzie…”
Beata Dębska, Agnieszka Bartczak
Cele:
- uczczenie Roku Janusza Korczaka,
- połączenie różnorodnych działań środowiska Gminy Piątek wokół sylwetki Janusza Korczaka,
- przybliżenie wiadomości o postaci Janusza Korczaka,
- rozbudzenie zainteresowania twórczością oraz historią Polski w czasach, w których żył Janusz Korczak,
- kształcenie umiejętności ekspresyjnego wyrażania swoich myśli, emocji poprzez tworzenie prac plastycznych,
- wdrażanie myśli pedagogicznych Janusza Korczaka w działania wychowawczo – edukacyjne w myśl wychowania
patriotycznego dzieci i młodzieży,
- kształtowanie umiejętności analizowania myśli i poglądów Korczaka w odniesieniu do uczniów, nauczycieli,
rodziców, wychowawców,
- uwrażliwianie społeczeństwa na zagrożenia współczesnego świata poprzez popularyzację i porównywanie myśli
korczakowskich w środowisku lokalnym,
- przygotowanie uczniów do dokonywania wyborów życiowych, podejmowania decyzji oraz angażowania się w życie
społeczne w trosce o siebie i innych.
- propagowanie idei korczakowskich poprzez uzmysłowienie dorosłym pozycji dzieci, jako małych obywateli
naszego Państwa,
- kształtowanie wizerunku placówek oświatowych oraz samorządu lokalnego, poprzez naukę odpowiedzialności
i tolerancji dzieci, zgodnie z ideami Janusza Korczaka.
Maj 2012
We wrześniu ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie
przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W tym
roku bowiem przypada 70. rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka w
obozie zagłady w Treblince oraz 100. rocznica utworzenia przez niego Domu
Sierot w Warszawie. Jest więc doskonała okazja, by przypomnieć tę wybitną
postać - pedagoga, pisarza, lekarza i działacza społecznego, propagatora idei,
że dziecko jest autonomiczną osobą, posiadającą własne prawa, potrzeby
i zainteresowania.
Szkoła Podstawowa w Czernikowie,
angażując się w ogólnopolskie obchody Roku Janusza
Korczaka, stworzyła program działań realizujących cele
wychowawcze, dydaktyczne oraz propagujące idee
korczakowskie, jako drogę młodego człowieka do
dokonywania wyborów życiowych, podejmowania decyzji
i angażowania się w życie społeczne w trosce o siebie
i innych.
W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka
organizujemy Debatę dzieci Gminy Piątek
z udziałem władz gminnych
pod hasłem „Nie ma dzieci – są ludzie…”
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym
ważnym wydarzeniu, które będzie włączeniem się Gminy
Piątek w obchody Roku Janusza Korczaka.
Prosimy o przybycie w dniu 23 maja 2012 roku,
o godzinie 10.00 do sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Piątku.
Szkoła Podstawowa w Czernikowie
Agnieszka Bartczak i Beata Dębska
W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka
organizujemy Debatę dzieci Gminy Piątek z udziałem
władz gminnych pod hasłem „Nie ma dzieci – są ludzie…”
Mamy zaszczyt zaprosić Samorządy Uczniowskie klas I-VI do
wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu, które będzie
włączeniem się Gminy Piątek w obchody Roku Janusza
Korczaka.
Debata odbędzie się na forum gminy, z udziałem władz gminy: Wójta
Gminy Piątek, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych,
nauczycieli szkół.
Prosimy o merytoryczne przygotowanie się samorządów do
Debaty, która będzie obejmować: pozycję dziecka, realizację
i przestrzeganie praw dzieci w Gminie Piątek, przedstawienie wizji
dzieci – jako małych obywateli społeczności lokalnej, ich planów,
marzeń, wyobrażeń o działaniach dorosłych na rzecz przyszłości
dzieci w Gminie Piątek.
Po zakończeniu Debaty sporządzony zostanie dokument pod nazwą
„Projekt Działań na Rzecz Dzieci w Gminie Piątek”,
w których zamieszczone zostaną najważniejsze postulaty dzieci oraz
uprawomocniony podpisami władz Gminy Piątek
i przedstawicieli placówek oświatowych.
Podczas uroczystości nastąpi również rozstrzygnięcie konkursów
plastycznych dla szkół podstawowych i gimnazjum - rozdanie
dyplomów i nagród.
Prosimy o przybycie w dniu 23 maja 2012 roku, o godzinie 10.00
do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Piątku.
Szkoła Podstawowa w Czernikowie
Agnieszka Bartczak i Beata Dębska
Rozpoczęcie debaty dzieci
z placówek oświatowych
Gminy Piątek na forum gminy,
z udziałem władz gminy:
Wójta Gminy Piątek,
Przewodniczącego Rady
Gminy, Radnych, nauczycieli
szkół – zadawanie pytań
przedstawicielom władz
Gminy Piątek na temat pozycji
dziecka, realizacji
i przestrzegania praw dzieci
w Gminie Piątek,
przedstawienie wizji dzieci –
jako małych obywateli
społeczności lokalnej, ich
planów, marzeń, wyobrażeń o
działaniach dorosłych na
rzecz przyszłości dzieci w
Gminie Piątek.
Przedstawienie galerii prac plastycznych dzieci z placówek
oświatowych Gminy Piątek,
uczestniczących w konkursie plastycznym pod hasłem
„Nie ma dzieci – są ludzie. Czego pragniemy?”
Wręczenie dyplomów i nagród
ufundowanych przez władze samorządowe
laureatom
przez Wójta Gminy Piątek Krzysztofa Lisieckiego
i Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Wójcika
Recytacja utworu poetyckiego
Marka Brykczyńskiego pt. ”Prawa dziecka”.
Projekt Działań na Rzecz Dzieci w Gminie Piątek
1.Dążenie do tego, aby wszystkie dzieci w Gminie Piątek były szczęśliwe.
2. Respektowanie praw dzieci, jako małych obywateli Gminy Piątek.
3. Dbanie o to, aby Gmina Piątek była wizytówką naszego kraju; CZYSTA
GMINA – CZYSTY DOM.
4. Powstanie instytucji i miejsc kultury, których głównym celem będzie
uatrakcyjnienie Gminy Piątek.
5. Uwzględnienie zdania dzieci zgodnie z myślą Janusza Korczaka „Nie ma
dzieci – są ludzie…”.
6. Wzbudzenie we wszystkich mieszkańcach kreatywności i odpowiedzialności za
wspólne dobro, jakim jest nasza gmina.
7. Pomoc w realizacji marzeń dzieci.
8. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Piątek.
9. Stwarzanie perspektyw na przyszłość dla dzieci i młodzieży.
10. Przestrzeganie praw dzieci zawartych w Konwencji o prawach dziecka.
Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki
Przewodniczący Rady Gminy Piątek Krzysztof Wójcik
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie Mariusz Pawłowski
Dyrektor Gimnazjum im. Prof. Stefana Pieńkowskiego
Wiesława Michalak
Opiekunowie SU: Beata Dębska, Wioletta Czarnecka, Maria Sobieraj
Przewodniczący SU: Aleksandra Kubiak, Sandra Grzelak,
Paweł Karbowiak
Wytypowanie najważniejszych postulatów
dzieci z debaty, zapisanie oraz umieszczenie
ich w dokumencie
„Projekt Działań na Rzecz Dzieci w Gminie
Piątek”
Uprawomocnienie dokumentu podpisami władz Gminy Piątek i przedstawicieli placówek oświatowych
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Czernikowie
Mariusz Pawłowski
Dyrektor Gimnazjum im.
Prof. Stefana Pieńkowskiego
Wiesława Michalak
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Wójcik
Wójt Gminy Piątek Krzysztof Lisiecki
Opiekun SU Maria Sobieraj
Opiekun SU Wioletta Czarnecka
Przewodniczący Samorządów Uczniowskich
Wręczenie władzom Gminy Piątek
„Projektu Działań na Rzecz Dzieci w Gminie Piątek”
przez dzieci.
Umieszczenie „Projektu Działań na Rzecz Dzieci w Gminie Piątek”
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Piątku.
Podsumowanie wydarzeń dnia przez Wójta
Gminy Piątek Krzysztofa Lisieckiego,
podkreślenie znaczenia obchodów Roku
Janusza Korczaka na terenie Gminy Piątek,
z udziałem władz samorządowych
na tle Województwa Łódzkiego.
Relacja z uroczystości na stronie Gminy Piątek:
www.gminapiatek.pl
Życie i twórczość Korczaka na tle historii Polski czasów międzywojennej
i II wojny światowej, prawa dziecka (kl. IV – VI).
Maj 2012
Beata Dębska
Czerwiec 2012
Konkurs plastyczny połączony z wernisażem wyróżnionych prac:
- „Portret Króla Maciusia Pierwszego” – klasy I-III
- „Plakat ilustrujący jedno z praw zapisanych w Konwencji o prawach
dziecka” – klasy IV-VI
Zwycięzcy konkursu klas I-III
Arleta Osiecka
Beata Dębska
Konkurs plastyczny połączony z wernisażem wyróżnionych prac:
- „Plakat ilustrujący jedno z praw zapisanych w Konwencji o prawach dziecka”
Laureatki
z klas IV-VI
Czerwiec 2012
Projekcja filmu „Król Maciuś I” dla klas I – III
Jolanta Barylska
Lekcja biblioteczna o twórczości Janusza Korczaka
Aleksandra Orłowska
Wrzesień 2012
„Mów dziecku, że jest dobre, że jest mądre, że potrafi”
Wrzesień 2012
– prelekcja dla rodziców na temat stosowania
korczakowskich idei wychowawczych.
Anna Grzelak
Beata Mikołajczyk
Dyktando szkolne
„O Januszu Korczaku”
dla kl. IV-VI
Wrzesień 2012
●●●
Rok Janusza Korczaka to wspaniały czas, aby przypomnieć jego postać.
Kim był? Lekarzem, wychowawcą, obrońcą i przyjacielem dzieci, autorem
wielu książek. To on stworzył postać króla Maciusia. Chłopiec marzy
o czapce-niewidce, która pomoże przemierzyć mu wzdłuż i wszerz swoje
królestwo, o domach nad morzem, w górach i w lesie, do których
przyjeżdżałyby dzieci. Obok domów byłoby dużo huśtawek, ogród
zoologiczny pełen dzikich zwierząt, takich jak: hipopotamy, węże, hieny,
nosorożce i żyrafy. Stary Doktor, bo tak mówiono o Januszu Korczaku, tak
ukochał dzieci, że stworzył dla nich Dom Sierot, miejsce, gdzie mogły
rządzić i czuć się pewnie. Twierdził, że dziecko to nie przedmiot, dlatego ma
prawo do szacunku, życzliwości, niewiedzy, upadków i błędów, do
tajemnicy, radości i do dnia dzisiejszego, czyli życia bieżącą chwilą. Dzięki
jego pracy i poświęceniu czas wojny przeżyło mnóstwo dzieci, którym
pomagał, narażając własne życie. Patrzył na dziecko, jak na dorosłego
człowieka, tylko niższego wzrostem. Był dobrym duchem dla wszystkich,
których spotykał, bo nikogo nie odtrącał, ale hojnie obdarzał opieką.
Mówił, że „ kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat”. Kochał te
umorusane buźki dzieci, te małe brzdące i te nieco starsze
łobuziaki. Dlatego wyruszył z nimi w ostatnią wędrówkę, z której nie było
już powrotu. Ale szli trzymając się za ręce, jak prawdziwi przyjaciele.
●●●
Agnieszka Bartczak
Wrzesień 2012
Dyktando szkolne
dla kl. II-III
„O królu Maciusiu słów kilka…”
Mistrz ortografii
2012 / 2013
„O królu Maciusiu słów kilka…”
Król Maciuś Pierwszy to nie tylko tytuł książki
Janusza Korczaka. To także ważny bohater świata dzieci.
Jego królestwo to symbol pragnień dzieci i chyba też
dorosłych.
Ten ośmioletni chłopiec, po śmierci swojego tatusia, musi
zasiąść na tronie. Chce, aby w jego kraju wszystkim żyło
się dobrze, ale przekonuje się, że rządzenie to niełatwe
zadanie. Trudno jest spełniać życzenia i marzenia
wszystkich, gdy skarbiec królewski jest pusty. Odbywa
podróż do Afryki i spotyka tam króla Bum-Druma*.
Zaprzyjaźnia się z nim i na pożegnanie otrzymuje bardzo
dużo prezentów. Dzięki temu, po powrocie do swojego
kraju, buduje fabrykę cukierków i łyżew. W stolicy
urządza piękne zoo, w którym zamieszkują zwierzęta:
lwy, słonie, hipopotamy i nosorożce.
Król Maciuś bardzo stara się być dobrym i mądrym
władcą, ale nie może zapobiec kłótniom i wojnom
dorosłych. To jednak nie koniec tej historii… Jeśli ktoś
jest ciekaw przygód Maciusia, musi przeczytać całą
lekturę.
Czeka ona na każdego w szkolnej bibliotece.
* dopuszczono pisownię z łącznikiem i bez łącznika
Arleta Osiecka
W ciągu całego roku
zamieszczane były
na stronie szkoły i Urzędu Gminy
sprawozdania
z bieżących dokonań
w ramach obchodów
Roku Korczaka w naszej szkole.
Dyrektor szkoły,
Agnieszka Tomczyk

similar documents