Goran Vukojević (get PPTX document)

Report
Globalni investicioni trendovi i
cene struje i gasa
Beograd 04.09.2013.
1
Sadržaj
• Obnovljivi izvori u Evropi
• Politika Evropske Unije za obnovljive izvore
• Obnovljivi izvori – tehnologije i trendovi
• Obnovljivi izvori u Srbiji
• Cena električne energije
• Cena gasa u Evropi i SAD
• “Gasna Revolucija” u SAD
• Uticaj eksploatacije gasnih škriljaca
• Gasna politika u Srbiji
• Zaključci
2
Obnovljivi izvori u Evropi
Struktura proizvodnje električne energije - 2011
3
Obnovljivi izvori – različite tehnologije
Struktura proizvodnje električne energije
iz obnovljivih izvora - 2011
4
Obnovljivi izvori u Evropi 2020
Zemlja
2006
2007
2008
Cilj do
2020
% do cilja:
1
Velika Britanija
1.5 %
1.8 %
2.2 %
15 %
12.8 %
2
3
Irska
Francuska
3.1 %
9.6 %
3.4 %
10.2 %
3.8 %
11 %
16 %
23 %
12.2 %
12 %
4
5
Danska
Holandija
16.8 %
2.5 %
18.1 %
3%
18.7 %
3.2 %
30 %
14 %
11.3 %
10.8 %
6
7
Italija
Letonija
5.3 %
31.3 %
5.2 %
29.7 %
6.6 %
29.8 %
17 %
40 %
10.4 %
10.2 %
8
9
Grčka
Slovenija
7.2 %
15.5 %
8.1 %
15.6 %
7.9 %
15.1 %
18 %
25 %
10.1 %
9.9 %
10 Malta
EU27
0.1 %
8.8 %
0.2 %
9.7 %
0.2 %
10.3 %
10 %
20 %
9.8 %
9.7 %
11 Belgija
12 Španija
2.7 %
9.1 %
3%
9.5 %
3.3 %
10.7 %
13 %
20 %
9.7 %
9.3 %
13 Nemačka
14 Kipar
6.9 %
2.5 %
9%
3.1 %
8.9 %
4.1 %
18 %
13 %
9.1 %
8.9 %
15 Luksemburg
16 Litvanija
0.9 %
14.7 %
2%
14.2 %
2.1 %
14.9 %
11 %
23 %
8.9 %
8.1 %
17 Portugal
18 Finska
20.5 %
29.2 %
22.2 %
28.9 %
23 %
30.5 %
31 %
38 %
8%
7.5 %
19 Poljska
20 Bugarska
7.4 %
9.3 %
7.3 %
9.1 %
7.8 %
9.3 %
15 %
16 %
7.2 %
6.7 %
21 Mađarska
22 Estonija
5.1 %
16.1 %
6%
17.1 %
6.6 %
18.9 %
13 %
25 %
6.4 %
6.1 %
23 Češka
24 Slovačka
6.4 %
6.2 %
7.3 %
7.4 %
7.2 %
8.3 %
13 %
14 %
5.8 %
5.7 %
25 Austrija
26 Švedska
24.8 %
42.7 %
26.6 %
44.2 %
28.3 %
44.4 %
34 %
49 %
5.7 %
4.6 %
27 Rumunija
17.5 %
18.7 %
20.3 %
24 %
3.7 %
Bar dijagram
5
Politika Evropske Unije za obnovljive izvore
• COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS Energy Roadmap 2050
• COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020
A strategy for smart, sustainable and inclusive growth
• DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of
the use of energy from renewable sources and amending and
subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC
6
Feed-in tarife za obnovljive izvore
Energija vetra na Energija vetra na
Solarno -
kopnu
moru
Fotonaponska
Austrija
0.073
0.073
Belgija
n/a
n/a
Bugarska
0.07 - 0.09
Kipar
0.166
Češka
Zemlja
Biomasa
Hidroenergija
0.29 - 0.46
0.06 -0.16
n/a
n/a
n/a
n/a
0.07 - 0.09
0.34 - 0.38
0.08 - 0.10
0.045
0.166
0.34
0.135
n/a
0.108
0.108
0.455
0.077 - 0.103
0.081
Danska
0.035
n/a
n/a
0.039
n/a
Estonija
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
Finska
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Francuska
0.082
0.31 - 0.58
n/a
0.125
0.06
Nemačka
0.05 - 0.09
0.13 - 0.15
0.29 - 0.55
0.08 - 0.12
0.04 - 0.13
Grčka
0.07 - 0.09
0.07 - 0.09
0.55
0.07 - 0.08
0.07 - 0.08
Mađarska
n/a
n/a
0.097
n/a
0.029 - 0.052
Irska
0.059
0.059
n/a
0.072
0.072
Italija
0.3
0.3
0.36 - 0.44
0.2 - 0.3
0.22
Letonija
0.11
0.11
n/a
n/a
n/a
Litvanija
0.10
0.10
n/a
0.08
0.07
Luksemburg
0.08 - 0.10
0.08 - 0.10
0.28 - 0.56
0.103 - 0.128
0.079 - 0.103
Malta
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Holandija
0.118
0.186
0.459 - 0.583
0.115 - 0.177
0.073 - 0.125
Poljska
n/a
n/a
n/a
0.038
n/a
Portugal
0.074
0.074
0.31 - 0.45
0.1 - 0.11
0.075
Rumunija
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Slovačka
0.05- 0.09
0.05- 0.09
0.27
0.072 - 0.10
0.066 - 0.10
Slovenija
0.087 - 0.094
0.087 - 0.095
0.267 - 0.414
0.074 - 0.224
0.077 - 0.105
Španija
0.073
0.073
0.32 - 0.34
0.107 - 0.158
0.077
Švedska
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Velika Britanija
0.31
n/a
0.42
0.12
0.23
7
Obnovljivi izvori – tehnologije i trendovi
8
Vetrogeneratori
Prednosti
Mane
•Ne izaziva zagadjenje
•Vetar je promenjiv izvor energije i
•Potencijal vetra je ogroman (20x veći nije predviđen za najanje baznog
od potreba)
opterećenja osim ukoliko nemamo
•Snaga vetra je obnovljiva i nikada se neki oblik skladišta (baterija,
ne može potrošiti
akumulacija)
•Turbine ne zauzimaju mnogo prostora •Povećanje regulacione rezerve u
•Vetar trenutno učestvuje sa 2,5% u
sistemu
ukupnoj proizvodnji struje, ali raste 25% •Proizvodnja i instalacija
godišnje
vetrogeneratora zahteva značajna
•Cene vetrorgeneratora su od 1980
novčana ulaganja
pale 80% i nastavljaju da se smanjuju •Uticaj na životinjski svet
•Operativni troškovi su veoma niski
•Buka
.
•Estetski izgled
9
Solarna energija
Prednosti
•Čista energija
•Skoro svugde dostupna
•Dobra primena za distriburanu
proizvodnju
•Stalno poboljšanje tehnologije
•Ne zahteva pokretne (obrtne) delove
•Bez buke i zagađenja
•Minimalno održavanje
•Višak toplote se može koristi za
kogeneraciju
Mane
•Promenjiv izvor, nije dostupan noću ili
kada je oblačno
•Skupa tehnologija
•Zahteva invertore za naizmeničnu
struju
•Zahteva relativno veliki prostor
•Niska efikasnost (17-40%)
•Nizak energetski intenzitet ( ~8-12
m2/ kW)
•Lomljivi materijali
10
Biomasa
Prednosti
•Široko dostupna i prirodno
distribuirana
•Manja emisija gasova nego kod
fosilnih goriva
•Mala cena goriva
•Pretvarajući otpad u energiju,
rešavamo se i otpada
Mane
•Skup proces ekstrakcije biomase
•Zahteva porsto za različite
procese koji su potrebni za
dobijanje energije iz biomase
•Zahteva vodu za rast
•Metan i CO2 se oslobožju u
atmosferu tokom proizvodnje
•Neke biomase su sezonske
11
Struktura proizvodnje električne energije u
Srbiji
12
Obnovljivi izvori u Srbiji
Srbija već ima atraktivnu feed-in tarifu, koja je ograničena na
500MW instalisane snage
Do 2011. je predato 2.6GW aplikacija (ta atraktivna feed-in tarifa je
privukla i investitore sumnjivog portfolia, željne brze zarade, a bez
iskustva u ovakvim ili sličnim projektima)
Mane
Prednosti
Zakonska regulativa za
Srbija ima dobar potencijal vetra, solarne
građevinske dozvole i
energije kao i biomase
korištenje zemljišta nije
Nedavna studija je pokazala da je na
kompatibilna sa regulativom za
srpsku mrežu moguće priključiti 900MW
obnovljive izvore, što često
vetrogeneratora (do 2000MW uz minimalna rezultuje blokiranjem i
ulaganja)
kašnjenjem projekata
13
Obnovljivi izvori u Srbiji - izazovi
•Međunarodne finansijske institucije su jedina mogućnost za
finasiranje u ovom trenutku.
•Nedostatak integrisane pravne regulative i kašnjenja u
usvajanje dekreta koji imaju najveći uticaj na parametre za
ulaganje
•Administrativna kašnjenja
•Korupcija
•Neizvesnost oko feed-in tarife u budućnosti
•Dobijanje licence za povlaštenog proizvođača ograničeno
samo za pravna lica iz Srbije
•Nedovoljan broj ozbiljnih investitora
14
Obnovljivi izvori u Srbiji – zaključci
•I pored svega navedenog, izgradnja OBNOVLJIVIH IZVORA
ELEKTRICNE ENERGIJE u Srbiji je izvesna u bliskoj
budućnosti
•Ekonomska opravdanost se može naći u činjenici da će Srbija
biti prinuđena da uvozi struju bez novih elektrana (sezonska
pogodnost vetra) – poređenje FIT sa cenom uvoza
•Izgradnja i instalacija obnovljivih izvora uglavnom vremenski
manje traje od izgradnje konvencionalnih elektrane
•Sa izgradnjom prve veće elekrane, može se očekivati rast
interesovanja kako stranih tako i domaćih investitora za
ulaganje u ovaj vid energije
15
Cene električne energije u Evropi
Zemlja
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Srbija
€ po kWh
0.20147
0.22566
0.08795
0.11325
0.27249
0.15071
0.29525
0.11066
0.15718
0.14466
0.26527
0.14073
0.15613
Zemlja
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
0.22518 United Kingdom
0.07
€ po kWh
0.2314
0.13942
0.1255
0.16736
0.16986
0.19323
0.14618
0.2031
0.10695
0.17322
0.15659
0.18926
0.20361
0.17078
16
Cena električne energije u Srbiji
17
Cena električne energije – globalni trend
18
Cena električne energije – trend Srbija
•Novi zakon – tržište električne energije
Rast cena električne energije u Srbiji je
neophodan do nivoa koji obezbeđuje:
•Dugoročnu sigurnost snadbevanja
•Razuman nivo profita
• Pokrivanje troškova subvencije za obnovljive
izvore energije
19
Cena električne energije – trend Srbija
•Prognoza potrošnje predviđa povećanje vršnog
opterećenje za oko 700MW u Srbiji do 2020.
•U tom periodu je predviđeno povlačenje starih
elektrana (-800MW)
Srbiji su neophodni novi proizvodni kapaciteti:
Kako za bazno opterećenje (TE, veće HE) tako i
za vršno opterećenje (obnovljivi izvori energije)
20
Cena gasa u Evropi i SAD
21
“Gasna Revolucija” u SAD
Gasni škriljci, tamni, bitumenski škriljci, koji oslobađaju zemni gas, sve
se češće spominju u kontekstu „promene pravila igre“ na energetskom
tržištu. Sadrže u proseku oko 8% organske materije, otprilike deset
puta manje od kvalitetnog uglja
Od 2000 je proizvodnja gasa iz škriljaca u SAD skočila sa 1% na 20%
ukupne proizvodnje.
Ta ‘gasna revolucija' u SAD je izazvala veliku neizvesnost i
promenu na međunarodnom tržištu gasa.
Ako se revoulcija nastavi u SAD i proširi na ostatak sveta,
potrošači ovog energenta mogu očekivati jeftiniji gas u
budućnosti.
Međutim, ukoliko se zaustavi, i ukoliko se priča o gasnim
škriljcima pokaže kao iluzija, može se srednjeročno očekivati
ozbiljna nestašica gasa.
22
“Gasna Revolucija” u SAD
Postoje sumnje da li će se ova revolucija proširiti
izvan SAD, ili čak održati?
Horizontalno bušenje i hidraulični “fracking” su na
udaru zbog negativnog uticaja na prirodu.
Američko iskustvo je bilo izazvano sa više pozitivnih
faktora kao što su geologija, poreske olakšice i
postojanje jake industrije  da li je to primenjivo i na
Evropu?
.
23
Eksploatacija gasnih škriljaca
Gas nije zarobljen u podzemnom
rezervoaru, već je manje više rasut po
steni, koja upija gas poput sunđera.
Izazov je da se otvore pore stene, kako
bi zarobljeni gas mogao da „pobegne“ u
horizontalne bušotine za sakupljanje. To
se radi pomoću tehnike poznate pod
nazivom „fraking“. Metoda se zasniva na
punjenju bušotina vodom i hemikalijama
pod velikim pritiskom, što izaziva
pucanje originalnih, skoro neprobojnih
stena.
Nakon toga gas curi iz mikrofisura
(hemikalije pod zemljom mogu da iscure
iz škriljaca u podzemne rezervoare
vode)
24
Uticaj eksploatacije gasnih škriljaca
Tranutno posledica revolucije gasnih škriljaca je smanjenje
korišćenja LNG kapaciteta <=> investitori koji su ulagali novac
u LNG regasifikaciju u očekivanju većeg uvoza gasa u SAD su
prilično izgubili.
Cene gasa su pale, ne samo zgob uloge škriljaca već i zbog
svetske krize, izgubila se zavisnost cena gasa i nafte.
Neizvesnost za investitore => Da li investirati u proizvodnju
gasa – konvencionalnu ili nekonvencionalnu?
U nove gasovode, LNG postrojenja i skladišta?
Da li potpisivati dugoročne ugovore o snadbevanju?
25
Uticaj eksploatacije gasnih škriljaca
Kao prvo, gas će verovatno povećati udeo u globalnom
energetskom miksu.
Međutim, uzimajući u obzir nesigurnost investitora, ulaganje u
buduća gasna postrojenja će biti manje nego u slučaju da se
gasna revolucija nije desila i izazvala takav bum na tržištu.
Ukoliko se revolucija nastavi u SAD i proširi na druge regione,
ovaj manjak investicija neće predstavljati problem.
Jeftiniji gas
Drugi problem se tiče ulaganja u obnovljive izvore električne
energije, kao neumitna posledice jeftinijeg gasa!
Ko će ulagati novac u skupe izvore kada postoji jeftini,
relativno čisti gas i gasne elektrane!?
26
Gasna politika u Srbiji
•Izgradnja gasovoda Južni tok
•Dalja gasifikacija zemlje
•Profit od tranzita gasa
•Dugoročni ugovor sa Gazpromom
•Planirana izgradnja gasne elektrane u okolini
Novog Sada – zavisnost od cene gasa
27
Zaključci
•Elektroprivredi u Srbiji su neophodni novi proizvodni kapaciteti
•Izgradnja OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRICNE ENERGIJE u
Srbiji je izvesna u bliskoj budućnosti
•Ekonomska opravdanost se može naći u činjenici da će Srbija
biti prinuđena da uvozi struju bez novih elektrana (sezonska
pogodnost vetra) – poređenje FIT sa cenom uvoza
•Efekti ‘gasne revolucije’ bi se trebali sagledati u narednih par
godina, naročito u smislu širenja eksploaticije gasnih škriljaca
na Evropu, kao i potencijalnog povećanog izvoza gasa u obliku
LNG’a iz SAD (uticaj politike i ekologije presudan)
28
HVALA NA PAŽNJI!
29

similar documents