Dr. Gombos Zoltán - Élelmiszerfelügyelet a húsipar területén

Report
Élelmiszerfelügyelet a húsipar
területén
Dr. Gombos Zoltán
főosztályvezető
Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
Ellenőrzések formái
•
•
•
•
•
•
•
ITNET (többéves ellenőrzési terv)
RASSF kivizsgálások
Kiemelt ügyek
Külföldi hatóságok ellenőrzései
Célhoz kötött, szezonális ellenőrzések
Élelmiszerlánc eseményhez kapcsolódó ellenőrzések
Bejelentés alapján induló ellenőrzések
2
Az ellenőrzések végrehajtói
• Megyei Kormányhivatal ÉbÁI (19)
• Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
• NÉBIH
• Nébih KÜI
• FVO, USDA, Rosszelhoznadzor, AQSIQ, APQA
3
múlt – jelen – jövő
2007
MgSzH
2011
2012
MgSzH
(laborokkal)
NÉBIH
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
Kormányhivatal ÉbÁI
4
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal létrejötte
A hivatal létrehozásából az alábbi előnyök származnak:
• Az élelmiszerlánc-felügyelet tervezésének tudományos alapú
kockázatbecslési elvekre helyezése
• Egységes ellenőrzési rendszer az ország egész területén
• Hatékony, gyors fellépés a jogszabálysértések elkövetőivel szemben
• Szélesebb tevékenységi kör, különleges esetekben közvetlen eljárás
lehetősége vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek terén
• Gyors, pontos információáramlás az élelmiszerlánc felügyeletét gyakorló
hatóságok között
• Közvetlen kommunikáció a fogyasztók, a társadalmi szervezetek, az
élelmiszer-vállalkozók és a társhatóságok felé.
5
Élelmiszerlánc-szemléletű ellenőrzés
A NÉBIH a láncszemléletű hatósági ellenőrzés megvalósítása érdekében:
- kockázatbecslésen alapuló
- integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján
- területi éves ellenőrzési tervet dolgoz ki,
amelyet időarányosan teljesít, illetve teljesítését ellenőrzi.
Az ellenőrzési tervben a nyilvántartott egységtípusokat számítógép-vezérelt élelmiszer
biztonsági kockázatbecslés alapján veszélyességi kategóriákba soroljuk:
 különösen magas,
 magas,
 átlagos,
 alacsony.
A számítógépes algoritmus a tervezésnél figyelembe veszi:
 a létesítmény profilja, fenti besorolása,
 forgalmi adatok,
 korábbi ellenőrzések eredményei,
 utolsó ellenőrzése óta eltelt idő.
6
Hatósági ellenőrzés
Létesítmény ellenőrzés
 előállító
 kereskedelem
 vendéglátás
Termék ellenőrzés
 helyszínen
 laboratóriumban
Az élelmiszerlánc-felügyelet területi szerveinek (Megyei Kormányhivatalok
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai járási hivatalai)
helyszíni ellenőrzéseivel
Az élelmiszerlánc-felügyelet központi szerve (NÉBIH Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági Igazgatóság), a hatósági laboratóriumi vizsgálatokkal, a területi
szervek munkájának felügyeletével
7
A hatósági ellenőrzések végrehajtása
Az ellenőrzések ki kell, hogy térjen a következőkre:
• a létesítmények működésének feltételeire,
• minőségirányítási és önellenőrzési rendszerének ellenőrzésére
• termékek vizsgálatára
• az éves monitoring mintavételi tervek szerinti mintavételek
végrehajtására, eredményére
• élelmiszer biztonsági, valamint minőségi paraméterekre
8
RASFF
 Az EU tagországokban működő, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó
gyorsvészjelző rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) létrehozását a
178/2002/EK rendelet írta elő.
 Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerre vonatkozó végrehajtási
intézkedéseket a Bizottság 16/2011/EU rendelete (2011. január 10.) tartalmazza.
 A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren
keresztül az élelmiszerekből és takarmányokból származó, az emberi egészséget
közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt.
 A rendszer kiterjed a tagállamokra, a Bizottságra és a Hatóságra (Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóság).
 A tagállamok, a Bizottság és a Hatóság mindegyike a hálózat egyik tagját
kapcsolattartással bízza meg.
 A hálózat működtetéséért a Bizottság felelős.
9
RASFF
•
2013-ban 81 NÉBIH-et érintő új bejelentés érkezett, melyek közül:
– Élelmiszert 65,
– Élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagot 8,
– Takarmányt 8 bejelentés érintett.
•
A bejelentések típusát tekintve:
– riasztás 29 volt (azonnali intézkedés)
– információként érkezett 39 bejelentés,
– hír formájában 4 esetben kaptunk értesítést a Bizottságtól.
– határ-visszautasítás nem történt
•
A RASFF-on keresztül kétoldalú egyezmény keretében a tagállamok hatóságai
közvetlenül is megkereshetik egymást, amennyiben a szóban forgó ügyben más
tagállamok nem érintettek. Hazánkat 2013 évben bilaterális megkeresés 9 alkalommal
érintette.
10
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
•
Megalakulásának indokai, céljai: ország teljes területén,egy időben akár több
helyszínen ,első fokon eljáró,nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek
segítségével hatékony fellépés az illegális élelmiszerlánc események esetén.
•
Az igazgatóság összetétele: élelmiszer-higiénikus,-járványügyi
szak-állatorvosok,kertész és agrár mérnökök, jogász,informatikus, volt NAV
dolgozók( revizor, bűnügyi nyomozók), volt rendvédelmi dolgozók,
Munka módszerek: előzetes adat gyűjtés adatbázisokból,társhatóságok
információi, alapos akcióterv, egyidejű lebonyolítás több helyen,
•
•
•
Gyorsaság: példa: metilalkohol mérgezés gyanú bejelentésekor 27 perc múlva már
a helyszínen megtiltották a gyanús termék forgalmazását, és mintáztak
Hatékonyság: a vizsgált esetek 83 % -ban valamilyen jogsértés megállapításra
került.
11
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az igazgatóság olyan eszközökkel rendelkezik, melyekkel a
vállalkozások elektronikusan vezetett adatai lementhetők
és visszaélés esetén bizonyítékként felhasználhatók az
eljárás során.
Kialakítás alatt van egy operatív központ, melyben, egyebek mellett a
HUGO útdíj adatai és az adóhatóság adataihoz való részleges
hozzáféréssel az ellenőrzések hatékonysága a jövőben jelentős
mértékben javítható.
Társhatóságokkal való együtt működés:
• NAV minden szakágával( Bevetési Főigazgatósság, Adó-szakág,
Bűnügyi Nyomozók) napi kapcsolat, közös mélységi és helyi
ellenőrzések
• ORFK: saját összekötő tiszt koordinálja országosan az
ellenőrzéseink biztosítását
12
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
• Elért eredmények számokban:
551db ellenőrzés
3490 tonna termékkel kapcsolatos intézkedés
1031 tonna megsemmisítése
199.2 millió Ft bírság
8,2 millárd Ft Áfa és adóelkerülés megállapítása
42 millió Ft eljárási díj, ez 7 havi munkabére az Igazgatóságnak
• Az elmúlt időszakban 97 db ilyen jellegű ellenőrzést végeztek el az
ágazatban:
970 tonna hús, húskészítmény került lefoglalásra, aminek a becsült
értéke több száz millió forint, és ezáltal a becsült ÁFA és adó
elkerülés megakadályozása milliárdos nagyságrendű.
13
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Élelmiszerláncban előforduló jogsértések:
- illegális állatvágás
- húshamisítás
- beltartalom megváltoztatása
- kistermelői jogviszonnyal visszaélés
- lejárt minőség megőrzési idejű termék
átcímkézése
- növényvédő-szer hamisítás
14
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az ellenőrzések tapasztalatai a vágóhidakon:
- a vágóhidak regisztrált állatmozgásainak hiányosságai
- az importból beérkező állatok rögzítetlensége
- a vágóállat minősítési rendszer regisztrációs hibái
Intézkedések:
• Megtörtént az ALI és ENAR rendszerek hibáinak a feltárása, és az új sertés
nyilvántartási rendszer kialakítása megkezdődött
• A tervek szerint megvalósításra kerül a kocák tartós egyedi jelölése, a
tagállamokból és 3. országból vágásra érkező sertések regisztrálhatósága a
Traces adatbázisából nyert adatok felhasználásával.
• A vágóhídi jelenlétet az ellenőrzések alapján a húsvizsgálat szabályos
elvégzéséhez erősíteni szükséges.
15
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az ellenőrzések tapasztalatai a kereskedelemben:
- A NAV-val végzett közös ellenőrzések nagy tételű friss és fagyasztott
hústermékek behozatalát és ellenőrizhetetlen kereskedelmét
derítették fel.
Intézkedések:
• Az első betárolási helyek regisztráltsága, továbbá az oda érkező termékek
adatainak központi adatbázisban történő rögzítése az EÜER rendszerrel való
összekapcsolása: a nagy tömegű silány minőségű alapanyagból dolgozó üzemek
szigorúbb ellenőrzés alá kerülnek.
• A lánckereskedelem felderítése, a FELIR rendszer, a 2015. január 1.-től
bevezetésre kerülő, az élelmiszerlánc szereplők kötelező regisztrációjához kötött
az ÉLTV hatálya alá tartozó termékek kereskedelme tovább fehéríti a sertés
piacot és biztosítja a nyomon- követhetőséget.
A visszaélések BTK alapján történő egyszerűbb büntethetősége javítaná, a
szankcionált vállalkozások megszűnése és átalakulásának egyszerűsége rontja a
hatóság eredményességét.
16
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Az ellenőrzésének tapasztalatai kistermelői élelmiszer-előállítók esetében:
- a kistermelők egy része nem az előírt mennyiségi keretek között,
- nem a saját állományából állítja elő a termékeit
- gyakran kritikán aluli higiéniai viszonyok között
- a sertések forgalmazása során nem történik meg a szállítások
regisztrációja
- sok esetben tenyészetkóddal sem rendelkeznek
- nem a vágóhídi húsvizsgálatot követően állítják elő termékeiket
Intézkedések:
• Kistermelői élelmiszer előállítás kockázat elemző informatikai rendszer
kialakítása, elérés biztosítása a Kormányhivatalok számára.
• Kistermelői élelmiszer előállítói engedély kiadásakor, hosszabbításakor
ellenőrzés az előző évi adatok alapján:
Rendelkezik-e sertés tenyészettel;
A szállítólevelek és vágóhídi adatok alapján a kibocsájtás meghaladta-e az
éves engedélyezett mennyiséget;
17
Szankciók
• Hatósági intézkedések
– a terméket illetően
– a létesítményt illetően
• Bírságok
– a tételt illetően (élelmiszer-ellenőrzési bírság)
– a kifogásolt tevékenységet illetően (élelmiszerláncfelügyeleti bírság)
18
Ellenőrzések száma 2013
Nyilvántartott létesítmények /
ellenőrzés száma (db)
Szakterület
Engedélyköteles élelmiszer-előállító
781 /8384
Bejelentés köteles élelmiszer-előállító
5 366 /4191
Takarmány-előállító és forgalmazó
5 348/ 1830
Élelmiszer-forgalmazás beleértve a
kistermelőket
46 797/ 32057
Étkeztetés-vendéglátás beleértve a
kistermelői vendégasztalt
52 391 /22 351
Összesen
110 683/ 68 747
19
Kiszabott bírságok összege 2013
Bírságok típusa
Száma (db)
Összege (Ft)
Takarmány-ellenőrzési bírság
17
9 179 833
Élelmiszer-ellenőrzési bírság
1 956
678 815 124
Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság
1 614
214 608 871
3 587
902 603 828
Összes bírság
Bírság kiszabása a következő jogszabályoknak megfelelően történt:
•
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
•
Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet
20
Forgalomból kivont tételek 2013
Összesített
adatok
FORGALOMBÓL KIVONT TÉTELEK
ellenőrzött hazai tételek
124 177
száma
7 032
ebből forgalomból kivont hazai tételek
forgalomból kivont hazai tételek mennyisége
ellenőrzött tagállami tételek
t
ellenőrzött 3. országi tételek
994,6
száma
3 369
t
10 %
732,4
5 274
száma
672
ebből forgalomból kivont 3. országi tételek
forgalomból kivont 3. országi tételek mennyisége
5%
31 663
ebből forgalomból kivont tagállami tételek
forgalomból kivont tagállami tételek mennyisége
Kifogásolási %
t
12 %
124,3
21
Külföldi hatóságok által végrehajtott ellenőrzések 2013
évben a húsiparban
USA audit : 3 vöröshús létesítményben
Dél-Koreai audit: 4 vöröshús / 3 baromfi létesítményben
Izraeli audit : 1 baromfi létesítményben
FVO audit baromfi szektorban : 6 létesítmény
FVO audit vöröshús, tej szektorban : 4 vöröshús, 1 hűtőház,1 nyúlvágó
daraboló, 4 tejüzem
22
Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés
2014. április 7-21.
Célterületek (elsősorban a kereskedelem)
• hús és húskészítmény forgalmazás (és előállítás);
• tojásforgalmazás és tojáscsomagolás;
• édesipari termék forgalmazás;
• alkoholos ital és borászati termék előállítás és forgalmazás;
• zöldség- és gyümölcs-forgalmazás;
• élőállat (bárány, nyúl) szállítások
• tiltott állati eredetű fehérje felhasználás ellenőrzése késztakarmányokban;
23
Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés
2014. április 7-21.
Kiemelt termékek:
• pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények (különösen a sonka);
• tojás;
• édesipari termékek;
• különféle borok és szeszes italok;
• szezonális zöldség-gyümölcs;
• takarmányok
24
Köszönöm a figyelmet !
25

similar documents