PÁZMÁNY SZENIOR EGYETEM

Report
Az időskor örömei és
problémái
Pataky Ilona
Az időskorúak mentális sajátosságai
 Bölcs, aki önismerettel a megváltozott képességekhez
igazítja igényeit.
 Fizikai változások korlátoznak – visszahúzódás –
élmények ritkulnak
 Megváltozott az élet



Nyugdíj
Társ elvesztése
Szűkül a baráti kör
 Van idő az unokákkal
 Beszélgetni – emlékek mentén
 Differenciáltan foglalkozni, ajándékot adni
Életkorból adódó változások
 Feledékenység




Szándékos felidézés nehézsége
Rövid távú emlékezet gyengülése
Türelmetlenség – félek, hogy elfelejtem
Keresés – nem tudom hova tettem→mit is keresek
 Lassulás
 Rugalmatlanabbá válás, váltás nehézsége
 Megváltozottság élmény
 Megküzdés és elfogadás az időskor mentális állapotára
vonatkozóan
Kínosan megélt változások idős
korban - PROBLÉMÁK
 Összehasonlítás a múltbeli teljesítménnyel
 Fáradékonyak vagyunk
 Kevesebbet bírunk
terveink kudarca
 Nehezebben összpontosítunk
 Teljesítményorientált megközelítés
 Kudarc elővételezése
 Fókusz a hibákon
 1 hibát végzetesnek él meg, Csak a 100 % a jó
Kínosan megélt változások idős
korban - PROBLÉMÁK
 Segítségre szorul
 Kérni kell
 Másképp csinálják
 Életének irányítása kikerül a kezéből
 Kudarc a feszültséget növeli
 Ingerültség
 Agresszivitás
 Okokkal, nem a célokkal foglalkozik
 Önmaga hibáztatása
Neuropszichológiai vizsgálatok idős
korban
 MMS
 Addenbrooke’s Teszt
 Órateszt
 Képteszt
 Számismétlés
 Vizuomotoros koordinációs feladatok
 Vízuális analízis-szintézis próbák
Differenciáldiagosztikai
szempontok
 Életkorból adódó változások
 Depresszív kognitív struktúra idős korban
 Szorongás következménye idős korban
 Enyhe, következményes kognitív zavar
 Alzheimer, frontális típusú vagy egyéb demencia
A vizsgálat célja megismerkedés a
megváltozott működés sajátosságaival:
a sikerek →az örömök
 Problémahelyzetek exponálása révén
 Jegyzőkönyvezi:
 Az elővételezést
 A problémahelyzetben aktivált megoldási séma
hatékonyságát
 Kudarc fogadását, feldolgozását
 Stratégiaváltást
 Teljesítmény értékelését
Neuropszichológiai vizsgálat
értékelése: ki vagyok most én?
 Eloszlik az időskortól való félelem (Ageing)
 Milyen szellemi torna megy jól
 Megszokott környezetében hogyan működik
 Milyen feladatokat tud ellátni
 Önállóan
 Másokat segítve
 Mások segítségével
Feszültségek az idősekkel
kapcsolatban
 Az idős ember a családban NEM
 A gondozás tárgya, akit



Rendszeresen látogatni kell
El kell látni
Telefonon hívni kell
 Logisztikai probléma
 Aki helyett dönteni kell
 Akit el kell helyezni racionális érvek alapján
Feszültségek
 Hajnali „sürgős” hívások
 A hűtőben romlott ételek –hiába főz, vásárol a család
 Szomszédot kéri, vegyen almát – olybá tűnik, a család
nem gondoskodik róla
 Minden alkalommal csak panaszkodik
 Ezerszer elmondja/megkérdi ugyanazt
Mit lehet tenni?
 Üzenőfüzet – bevásárlólista készítése
 Étvágytalanság, egyedül nehéz enni – közös étkezés,




játszmák elkerülése (Memi és a sütőtök)
Irányított élmény- és emlékfelidézés (Marika)
Az önálló intézkedésnek, a tanácsnak helye van
(Nappali Szanatórium: Kata fehér ruhája)
Generációk együtt: jót beszélgettünk dédivel
Keresés – helye van a tárgyaknak, figyelni, amikor
eltesszük – megállunk keresés közben: mit, mihez?
Mit lehet tenni?
 Kiszolgálni = kiszolgáltatottá tenni - „Kelepek,
szelepek rendben mester”
 Elfogadni, hogy hozzátartozónk megöregedett
 Játszmák elkerülhetők
 Meglopatás élménye (feledékenység hátterén)
 Úgy érdemes kezelni, hogy nem emlékszik, hova tette meg lehet keresni együtt
 Személyes sértődés elkerülhető
Mit lehet tenni?
 Panaszok helyett irányított beszélgetés
 Érdekes témáról
 Múlt eseményeiről
 Élményekről fényképekkel
 Tudjuk, hogy ezerszer el szokta mondani – mi
csökkenti a számot (megfigyelések)
 Eredmény, ha ma csak ötször
 A kérdésre az a jó válasz, amit meg tud jegyezni
Irodalom
 Pataky Ilona, Baran Brigitta: 20. FEJEZET
 PSZICHOLÓGUS AZ IDÕS BETEGEK ELLÁTÁSÁBAN IN:
 Székács Béla (szerk.): Geriátria. Az időskor
gyógyászata. Semmelweis Bp
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents