csaszartdkprez

Report
…BRILLO BOXES, TWIN PEAKS, PINK FLOYD, ALFRED
HITCHCOCK FILMJEI, SIN CITY, GEORGES SIMENON
BŰNÜGYI REGÉNYEI, QUENTIN TARANTINO FILMJEI, A
GYŰRŰK URA, BANKSY, BOB DYLAN, GG ALLIN, MARK
JENKINS, HELMUTH NEWTON, MERZBOW, DIE
ANTWORD,
AVATAR,
NAGY LEBOWSKI,
AKIRA,
FANTOMAS,
AUTECHRE,
QUEEN,
THE
KNIFE:
TOMORROW AND A DAY, MULHOLLAND DRIVE, MATRIX,
A művészet autonómiája a
tömegkultúra és szépség határán
Császár Balázs (SZTE BTK szociológia)
A művészet autonómiája
-Elméleti keret: Luhmann rendszerelmélete
A populáris művészet megközelítése
-Eszköz: a műfaj fogalma
-A műfaj jelentősége a tömegmédiában
-A műfaj jelentősége a művészetben
Következmények, vizsgálati irányok
A művészet autonómiája
3 válaszlehetőség - 3 következmény:
1. A művészet teljes mértékben determinált
(klasszikus tudásszociológia)
►Nincs autonómia
2. A művészet társadalmon belüli struktúráján keresztül
determinált (Bourdieu)
►Végső soron nincs autonómia
3. A művészet rendszerként különül el
(Luhmann)
►Alapvetően autonóm a művészet
A művészet autonómiája
A művészet rendszer= művészet autonómiája
Niklas Luhmann rendszerelmélete alapján:
A művészet:
KOMMUNIKÁCIÓ műveletén felépülő
MŰVELETILEG ZÁRT
SAJÁT FUNKCIÓ mentén elkülönült
„ÖNSZERVEZŐ”
RENDSZER
A művészet autonómiája
A művészet autonómiájának határa a művészet határa
VAGYIS
Hol vannak a művészet határai a társadalomban?
Luhmann alapján a művészet:
-minden műalkotásról folyó kommunikáció, ami nem, az
valami más
-Hogyan reagál a művészet erre a „valami másra”
(rendszer/környezet)?
A művészet autonómiája
A MŰVÉSZET „TÁRGYAI”
-A műtárgyak a művészeten „kívül” vannak (a környezetében)
-A műtárgy nem a művész médiuma. A műtárgy egy furcsaság.
- Példa: J.S. Boggs amerikai művész bankjegyei:
A művészet autonómiája
- A műalkotás stabilitása, maradandósága a jelentésének a
maradandósága?
Válasz: nem
Komplexitás=stabilitás
Például:
Az új –mexikói Carlsbad monumentális atomhulladéktemetője
Mi a garancia, hogy 10000 év múlva is tudni fogják, mi ez
az építmény?
A művészet autonómiája
Mi szelektálja a műtárgyak komplexitásában rejlő
lehetőségeket?
A művészet funkcionálisan differenciált alrendszere
médium: „művészet”
kódolás: „passzol/nem passzol”
programozás: „műalkotás”
funkció: „a világ szembesítése önmaga egy másik
változatával”
műalkotás formaalkalmazása: „a forma önreferenciája, a
forma/kontextus megkülönböztetésének egysége”
A populáris művészet megközelítése
Bizonyos tárgyak esetén többféle rendszer kommunikációja is lényeges
POPULÁRIS MŰVÉSZET
művészet és tömegmédia
A tömegmédia rendszere: szórakoztatás
médium: „terjesztő médiumok”
kódolás: „információ/nem információ”
programozás: „szórakoztatás”
funkció: „társadalmi szintű valóság-konstrukciók
létrehozása”
A szórakoztatás formája: „valóságos/fiktív valóság
Eszköz: a műfaj fogalma
a műfaj szerepe a szórakoztatáson belül kettős:
a komplexitás redukciója
+
a kontingencia megőrzése
-filmet használva példaként: a műfajfilm elmélete
Pl.:
western melodráma
WESTERN
A műfaj jelentősége a tömegmédiában
A műfajok formaevolúciója rendszerelméletileg:
Kettős funkció:
A komplexitás redukciója és újratermelése
A műfaj, mint leegyszerűsítés
A műfajok sokasága, mint változatosság
Példák:
Filmes műfajok, zenei stílusok, irodalmi műfajok
A műfaj jelentősége a művészetben
A populáris művészet kérdése:
A két rendszer kapcsolódása, szinkronizációja:
A műfajon keresztül
A populáris művészet a műfajt kínálja fel megfigyelésre
saját formájaként
Következtetések
A populáris művészettel:
1. az önreprodukció lehetőségei gyarapszanak
2. de tárgyain két rendszer osztozik (műtárgy és kultikus
tárgy)
-művészet megfigyelése kultúrákként
-a kritikai és esztétikai diskurzusok háttérbe szorulása.
A populáris művészet a rendszer egységét teszi
megfigyelhetetlenné
Probléma: ismét a rendszer/környezet kapcsolatban
Következtetések
A művészet és a szépség fogalma : „Ami szép, az a művészet”
Önazonosság állapota
DE: nem rendszer!
Funkcionálisan differenciált alrendszerként:
„megjelöl valamit, mint önmagát”
hogyan teszi?
Következtetések, kutatási irányok
Hogyan befolyásolja a művészet önleírása a környezetével
való kapcsolatát?
A strukturális kapcsolódás formái
A feldolgozhatatlan irritációk mértéke
Adaptációs zavarok
Pl.: a művészet finanszírozásának a problémája (művészet és politika, a
művészet értéke)
közönségfilm vs. művészfilm
Összefoglalás
A művészet autonómiája nincs tekintettel önmagára!
-Az autonómiáját sértő következmények saját
autonómiájának következményei
A művészet autonómiája kívülről sem korlátozható!
-Az autonómia korlátozása a művészet felszámolása

similar documents