TURKCELL

Report
TURKCELL
BİR DÜNYA ŞİRKETİ
•
Türkiye'de GSM temelli mobil iletişim, Şubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle
başladı. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması
imzalayan Turkcell, müşterilerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine dayalı
hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve buna bağlı olarak müşteri sayısını da artırarak
gelişimini sürdürdü.
•
•
Faaliyette bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri olan Turkcell, bölgesel bir
liderdir. Hisseleri 11 Temmuz 2000'de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve
New York Stock Exchange'de (NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye başlayan
Turkcell, NYSE'ye kote olan ilk ve tek Türk şirketi unvanına sahiptir.
•
•
Turkcell'in yurt dışında da yatırımları bulunmaktadır. Azerbaycan, Kazakistan,
Moldova ve Gürcistan gibi halen büyümekte olan pazarlardaki mobil
operasyonlarına, %41,45'ine sahip olduğu Fintur aracılığıyla iştirak etmektedir.
1999 yılında hizmete giren %100 Turkcell iştiraki KKTCell ise Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Telekomünikasyon Dairesi ile gelir paylaşımı anlaşması çerçevesinde
faaliyet göstermektedir.
• Turkcell'in Ukrayna'da %55 hissesine sahip olduğu
Astelit Şirketi life:) markası Şubat 2005'de GSM
hizmetleri vermeye başladı. Belarus'ta Turkcell,
BeST'in hisselerinin %80'ini Belarus Cumhuriyet
Devlet Varlık Komitesi'nden 2008'de satın aldı
•
VİZYON VE STRATEJİ
• Turkcell, Türkiye'deki geniş kapsama alanı ve
yurt dışında kullanım hizmetlerinin
yaygınlığıyla, abonelerine kaliteli bir iletişim
sunmayı amaçlar. Avantajlı tarifeler ve
kampanyalar ile abonelerinin iletişim
alışkanlıklarına uygun birçok alternatif sunar.​
• İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı
kolaylaştırmak ve zenginleştirmek.
•
•
•
•
•
DEĞERLERİ
Önce müşterimiz için varız
Çevik bir takımız
Açık iletişime inanırız
Fark yaratırız
İnsana değer veririz
STRATEJİK ÖNCELİKLERİ
• Lider İletişim ve Teknoloji Şirketi olarak;
• Ana işimiz mobil iletişim faaliyetlerinde ses ve veri
kullanımını artırarak büyümek,
• Mevcut uluslararası iştiraklerimizi, kârlılık odaklı büyütmek,
• Fiber optik altyapımızla Turkcell Grup Şirketleri arasında
sinerji yaratarak, sabit genişbant sektöründe büyümek,
• Mobilite, internet, yakınsama alanlarında yeni iş fırsatları ile
büyümek,
• Yurt içi ve uluslararası pazarlarda iletişim, teknoloji ve yeni
iş alanlarındaki fırsatları değerlendirerek büyümek,
• Teknolojik yetkinliğimizi kullanarak müşterilerimizle
ilişkimizi enginleştirecek yeni servis platformları geliştirmek.
YÖNETİM TAKIMI
• Turkcell, Yönetim Kurulu'nun yönlendirmesi ile
Kurumsal Yönetim Takımı tarafından
yönetilmektedir. Turkcell Kurumsal Yönetim
Takımı üyelerinin sabit bir çalışma dönemi
yoktur.
SÜREYYA CİLİV
GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
İlter Terzioğlu - Genel Müdür
Yardımcısı / Stratejik Projeler
İlker Kuruöz - Genel Müdür
Yardımcısı / Teknoloji Grubu
Burak Sevilengül - Genel Müdür
Yardımcısı / Bireysel Pazarlama
Hulusi Acar - Genel Müdür Yardımcısı /
Bireysel Satış
Lale Saral Develioğlu - Genel Müdür
Yardımcısı / Uluslararası İşler
Selen Kocabaş - Genel Müdür
Yardımcısı/Kurumsal Pazarlama ve Satış
Grubu
Ekrem Yener - Genel Müdür
Yardımcısı / Uluslararası Genişleme
Meltem Kalender Öztürk -Genel
Müdür Yardımcısı / İnsan Kaynakları
Tayfun Çataltepe - Genel Müdür
Yardımcısı / Regülasyon ve Hukuk
Koray Öztürkler - Genel Müdür
Yardımcısı / Kurumsal İletişim ve
İlişkiler
Bülent ELÖNÜ – Genel Müdür
Yardımcısı / Şebeke Operasyonları
Yiğit Kulabaş - Genel Müdür
Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama
Murat Doğan Erden - Genel Müdür
Yardımcısı / Finans
Semih İncedayı - Genel Müdür
Yardımcısı / Ürün ve Servisler
Gediz Sezgin - Genel Müdür
Yardımcısı / Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Tolga Cem Seyfeli - Genel Müdür
Yardımcısı / Hukuk
İŞTİRAKLERİMİZ
• Turkcell, Almanya’dan Kazakistan’a uzanan geniş bir
coğrafyadaki faaliyetlerini devam ettiriyor.
• Almanya, Belarus, Moldova, Ukrayna, Gürcistan,
Kazakistan, Azerbaycan ve KKTC’deki müşterilerine en
gelişmiş telekomünikasyon hizmetlerini sunan yurt dışı
iştiraklerimizin yanında yurt içinde de Superonline,
İnteltek, Turkcell Teknoloji, Global Bilgi ve Global Tower
şirketlerimiz ile Türkiye için katma değerli hizmetler
üretmeye devam ediyoruz.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI
• Türkiye’nin öncü iletişim ve teknoloji şirketi olarak müşteri isteklerini açık, şeffaf,
hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.
• Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.
Müşterilerimizden şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve
dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız.Şikayet ve
öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.
• Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini
ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
• İstekleri ele alma süreci politika ve hedefleri oluşturulurken yasal ve mevzuata
dayalı şartlara (BTK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vb.), müşteri beklentilerine uyar,
çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerleriz.
• Turkcell’in müşteri istekleri ve şikayet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri,
gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak
gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.
İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI
• Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini
sağlamayı hedefliyoruz.
• İş sürekliliği kapasitemizi, uluslararası standartlara uygun
olarak sürekli iyileştiriyoruz.
• Grup şirketlerimizle birlikte güvenilir, itibarlı ve sağlam
iletişim operatörü imajını koruyarak, çalışmalarımıza devam
ediyoruz.
• Konuşma, mesajlaşma, internet ve toplumsal güvenlik
hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.
• Müşteri beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal
yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı
hazırlıyoruz. Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti
altına almak üzere düzenli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz.
•Turkcell, Sesinizi Son
Teknoloji ile Taşır!
• Turkcell, Türkiye'deki geniş kapsama
alanı ve yurt dışında kullanım
hizmetlerinin yaygınlığıyla,
abonelerine kaliteli bir iletişim
sunmayı amaçlar. Avantajlı tarifeler ve
kampanyalar ile abonelerinin iletişim
alışkanlıklarına uygun birçok alternatif
sunar.
Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk ve
STK İlişkileri
• Topluma olan sorumluluğumuzu kurulduğumuz günden bu yana
eğitim, kültür sanat, spor gibi farklı alanlarda desteklediğimiz
projeler ile yerine getirmekteyiz.
•
• Turkcell'in toplumsal sorumluluk anlayışının temelinde
hissedarları, çalışanları, müşterileri, bayileri, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve medyanın oluşturduğu sosyal
paydaşlarına duyduğu sorumluluk yatmaktadır.
•
• Turkcell olarak paydaşlarımızın beklentilerini tüm iş yapış
süreçlerimize yansıttığımız gibi desteklediğimiz sosyal sorumluluk
ve sponsorluklar projelerimizi de bu beklentiler doğrultusunda
oluşturuyoruz.
ORTAKLIK YAPISI
Turkcell Holding A.Ş % 51
Çukurova Holding % 0.05
Sonero Holding % 13,07
MV Holding % 2.32
Diğer % 0.01
Halka açık % 33,55 (bir kısmı imkb, bir
kısmı New York borsası)
Turkcell'de % 51 hissesi olan Turkcell Holding'in ortaklık yapısı var.
bu şirektinde;
% 47,1'i Telia Sonera'nın
% 52,9'u Çukurova Solding'in
Çukurova Holding'de kendi içinde 2 ortağı var.
% 51 Çukurova
% 49 Rus alfa grubu.
Özetle doğrudan Turkcell'in ortaklık yapısı şu şekilde.
İskandınav Sonera Group = 37,09
Türk Çukurova = 13,81
Rus Alfa = 13,22
Mv Holding = 2.32
Diğer = 0.01
Halka açık = 33,55 (bir kısmı imkb, bir kısmı new york borsası)
ÜRÜNLER
TURKCELL3G MultiVINN
TURKCELLT11 MAXIPHONE
TURKCELLVINN 3G
MODEM
TURKCELL3G GÖZZ
ALDIĞI ÖDÜLLER
Turkcell Akademi, 2006 yılındaki şirket içi lansmanı ile “6. Altın Pusula Kurum İçi
İletişim Ödülü”ne layık görüldü. 2007 yılında kurumsal üniversiteler ve eğitim
danışmanlığı veren şirketlerin katıldığı Cubic Awards (Corporate University Best
in Class) kapsamında "Best New Corporate University" (En İyi Yeni Kurumsal
Üniversite) dalında onur ödülü aldı. 2008 yılında ise Corporate University
Xchange tarafından düzenlenen “En İyi Kurumsal Üniversite” dalında “En İyi
Örnek Uygulama” ödülüne layık görüldü.
Turkcell Akademi 2009 yılında, eğitim teknolojierini en etkili kullanan şirket
seçilerek, Corporate University Exchange tarafından düzenlenen “11th Annual
Corporate University Xchange Awards for Excellence and Innovation”
ödüllerinde “Learning Technologies” dalında “Excellence” ödülünü aldı.
•TURKCELLE
BAĞLAN HAYATA
HAYATA BAĞLAN
TURKCELL’LE 
BİZİ
BİZİ
DİNLEDİĞİNİZ
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
İÇİN
TEŞEKKÜR
TEŞEKKÜR
EDERİZ
EDERİZ

similar documents