Velkommen til passivhus-kurs

Report
Bolig Løvseth
Stikkord om prosjektet:
-
Bolig, på Melhus
Arkitekt: Norgeshus
199 m2 oppvarmet BRA
Beregnet oppv. 17,3 kWh/m2/år
Validert mot NS 3700
Byggekostnad ca. 5,5 MNOK
Merkostnad passivhus ca. 500.000
NOK
Energiforsyningssystem:
Borehullsvarmepumpe og
solfangere. Strøm som
spisslast/reserve. Borehull
benyttes til frikjøling til kjølebatteri
i ventilasjonsaggregat. Oppvarming
med gulvvarme og radiatorer.
Bilder: Norgeshus
Bilder: Norgeshus
Brattås barnehage
Stikkord om prosjektet:
-
Barnehage
Arkitekt: Ole J Wetlesen
1384 m2 oppvarmet BRA
Beregnet netto/levert energibehov
56.6/36.9 kWh/m2
Validert mot PR42
Byggekostnad 45087 kr/m2 oppv.
BRA
Merkostnad passivhusløsning 7152
kr/m2 oppv. BRA
Energiforsyningssystem:
Borehullsvarmepumpe og
solfangere. Strøm som
spisslast/reserve. Borehull benyttes
til frikjøling til kjølebatteri i
ventilasjonsaggregat. Oppvarming
med gulvvarme og radiatorer.
Bilder: Tor Arvid Vik, Rambøll
Bilder: Rambøll
Bofellesskap Ranheimsveien 149 i Trondheim
Stikkord om prosjektet:
-
Omsorgsboliger
Vis a Vis Arkitekter, Trondheim
Ca. 800 m2
Oppvarmingsbehov 17,4
kWh/m2/år
Passivhus, energimerke «A»
Prosjektering basert på NS
3700
Kostnader ca. 40 MNOK
Merkostnader ca. 1 MNOK
Energiforsyning basert på
fjernvarme og solfangeranlegg
Energimerke grønn A
Bilder: Rambøll Norge AS
Bilder: HENT AS / Husbanken / Vis a vis Arkitekter
Papirbredden II, Drammen
Stikkord om prosjektet:
Papirbredden II er et nytt kontor og
undervisningsbygg beliggende sentralt
i Drammen. Bygget ligger ved siden av
og er en videreføring av Papirbredden
I. Det er Papirbredden eiendom/entra
som er byggherre. Det er futurebuiltprosjekt og passivhus.
-
Kontorbygg
LPO Arkitekter
Ca. 10000m2 (hus 1)
Ca 70 kWh/m2
Sintef prosjektrapport 42
Kostnader: ?
Merkostnader: ?
Geoenergibrønner
Bilder: fotograf/ http://pb2.papirbredden.no/
Bilder: LPO Arkitekter
Rådhuskvartalet
Stikkord om prosjektet:
-
Nytt administrasjonssenter for Kristiansand
kommune
HRTB Arkitekter AS
12 672 m2, med verneverdige fasader mot
øvre torg og branntårn som gir interessante
bygningsfysiske utfordringer.
Lavenergistandard, støttet av Enova
Validert mot standarden (RP42/ NS3700)
Entreprisekostnad 280 MNOK eks mva
18 MNOK eks mva
Fjernvarme
Fjernkjøling
Utnyttelse av 225 kW overskuddsvarme fra
datasentral ved hjelp av kjølemaskin som
backup til fjernkjøling
Bilder: Det historiske branntårnet i Rådhuskvartalet
Rådhuskvartalet
Historisk kvartal i Kristiansand sentrum som rehabiliteres til moderne og fremtidsrettet
administrasjonssenter.
Til venstre: Det historiske branntårnet skal bevares.
Til høyre: Oversiktsbilde med verneverdige fasader mot øvre torg
Strinda Administrasjonsbygg
Stikkord om prosjektet:
- Kontorbygg
- Arkitekter fra Rambøll Norge i
Sandnes
- Oppvarmet BRA 2025 m2
- Netto energibehov 68,8 kWh/ m2
- Validert mot Prosjektrapport 42
- Byggekostnad på ca. 42 mill.
- Antatte merkostnader som følge av
passivhus på ca. 1 mill.
- Elektrisitet og luft-vann
varmepumpe til energiforsyning.
Bilder: Rambøll Norge AS
Bilder: Rambøll Norge AS
Teknobyen Studentboliger
Stikkord om prosjektet:
-
-
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentbolig i seks etasjer + kjeller med 92
hybelleiligheter
Arktekt: MEK arkitechts Spania. Norsk
arkitekt/ansvar: Link Arkitektur AS
5057 BTA
Passivhusprosjekt iht NS3700 og RP42
Teknobyen Studentboliger ligger innenfor
konsesjonsområdet for fjernvarme, og fjernvarme
er valgt til både varmt tappevann og ventilasjon.
Romoppvarmingen er basert på elektriske
panelovner
Det er separate målere for varmtvann på hyblene
og varmeovner som slår seg ned til frostsikring når
vinduer åpnes
Bilde: SiT
Bilder: M.C.Herzog, VISUALIS arkitektur
Vidhaugen Barnehagen i Malvik Kommune
Stikkord om prosjektet:
- Barnehage
- ROJO Arkitekter, Trondheim
- Totalentreprise utført av
Teknobygg Entreprenør
- Ca. 1300 m2
- Passivhus, energimerke «A»
- Prosjektering basert på
rapport 42
- Prosjektkostnader 46 MNOK
- Merkostnader ca. 1,5 MNOK
- Energiforsyning basert på EL,
varmepumpe og
solfangeranlegg
Bilder: ROJO Arkitekter AS / Teknobygg Entreprenør AS
Vidhaugen barnehagen
Bilder: Rambøll Norge AS / Rojo Arkitekter AS
Grøtte skole i Orkdal Kommune
Stikkord om prosjektet:
- Skolebygg
- Eggen Arkitekter, Trondheim
- Totalentreprise utført av Skanska
Entreprenør
- Ca. 4500 m2
- Passivhus, energimerke «A»
- Validert mot Prosjektrapport 42
- Prosjektkostnader 74,5 MNOK
- Merkostnader som følge av passivhus ca.
4,5 MNOK
- Energiforsyning basert på
grunnvannsbrønn for oppvarming
Bilder: Skanska
Grøtte Skole

similar documents