Thiền trong Forex-QuangPN

Report
Thiền trong Forex
Ứng dụng Thiền trong Forex
Phạm Ngọc Quang
0913233210
[email protected]
Giới thiệu Phương pháp tiếp
cận thị trường Forex bằng kinh
nghiệm cổ xưa
Giới thiệu




Phạm Ngọc Quang:
http://phamngocquang.net
Giới thiệu thị trường Forex: Cơ hội và
Thử thách
Hệ thống giao dịch - Zen Forex System
Ứng dụng Thiền trong kinh doanh Forex
◦ Vì sao mất tiền
◦ Vì sao bạn khổ

Tuyên ngôn Thiền trong Forex
CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
FOREX
Giới thiệu Thị trường Forex
Giới thiệu Thị trường Forex
4.000 tỷ USD/1 ngày
 Đòn bảy tài chính cao

◦ 100:1 ký quỹ 100 usd số tiền giao dịch 10
000 usd
◦ 400: 1 ký quỹ 100 usd số tiền giao dịch
40 000 usd
Thanh khoản cao
 Dễ tham gia
 Đầu tư cả 2 chiều

Vì sao tôi thích Forex?
Không thích
Thích
8h đến cơ quan
Nghỉ resort vẫn kiếm được
tiền
Đau đầu. Phải tính toán nhiều
Đơn giản, đến già vẫn kiếm
được tiền
Khả năng hạn chế. Tăng doanh
thu dẫn tới tăng chi phí
Kiếm bao nhiêu tuỳ thích
Kinh doanh truyền thống rất
vất vả: Quản lý nhân sự, vốn
đầu tư lớn
Nhanh, dễ tính Lỗ/lãi
Không cần nhiều vốn
Thanh khoản cao
Cơ hội – Thử thách Forex
Thử thách Forex
THIỀN TRONG FOREX
1. Ý nghĩa của Thiền
2. Ứng dụng Thiền giải thích một số hiện tượng
1. Vì sao phần lớn mọi người thất bại?
2. Làm thế nào để kiếm được tiền
3. Vì sao bạn mất tiền
Thiền trong Forex
Bạn đừng TIN vào những điều tôi nói!
 Trải nghiệm cá nhân
 Thành công bước đầu

Ý nghĩa của Thiền
Bản thân NĐT
Phân tích
Cơ bản
Phân tích
Kỹ thuật
Tâm lý
Giao dịch
Ý nghĩa của Thiền
Bên ngoài
Bên trong
-
Bản thân Nhà Đầu tư
- Mục đích đầu tư
- Số tiền
- Khả năng chịu lỗ
- Lợi nhuận kỳ vọng
- Tính cách
- .v.v
Phân tích Kỹ thuật
Phân tích Cơ bản
Phân tích Tâm lý Đám đông
Tin tức
.v.v
Ý nghĩa của Thiền trong Forex
Cấu trúc Tâm lý Nhà đầu tư
Ý nghĩa của Thiền trong Forex
Phần
QUAN TRỌNG NHẤT
Nhưng thường bị
BỎ QUA!!!
Yếu tố thành công
3. Tâm
lý
40%
1. Kỹ
thuật
30%
2. Quản
lý vốn
30%
Thiền và Forex
Đời thường
Forex – Thiền
Chăm chỉ - Vất vả
(Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ)
Quan sát, nghỉ ngơi là chính
Ổn định
Biến động liên tục – Vô thường
Ý chí – Quyết tâm (duy ý chí)
Thuận theo thị trường – Vô ngã
Học nhiều – tích luỹ kiến thức
Trải nghiệm
Đi theo đám đông
Độc lập
Ý nghĩa của Thiền trong Forex
Thiền giúp Nhà đầu tư:
 Làm chủ Bản thân;
 Bình tĩnh để quan sát
thị trường Khách quan;
 Giảm stress
Steve Jobs cũng là Thiền sư
Ý nghĩa của Thiền trong Forex
Thiền là phương pháp CHUYỂN HOÁ
TÂM thâm hậu có từ hàng nghìn năm;
 Thiền không phải là Tôn giáo;
 Thiền là cách tiếp cận Trực diện, Triệt
để, Đơn giản và Hiệu quả;
 Thiền bổ sung cho các phương pháp
đầu tư Forex khác

ỨNG DỤNG THIỀN
TRONG FOREX
Giải thích các hiện tượng:
•
Vì sao bạn khổ - Làm thế nào để kiếm được tiền?
•
Vì sao bạn mất tiền?
•
Vì sao bạn Sợ - Phóng chiếu của Tâm trí
•
Vì sao Trên bảo dưới Không nghe – Trong bạn có nhiều con
người
Làm thế nào Kiếm được tiền?
Thị trường
Nhận định
Của bạn
Làm thế nào Kiếm được tiền!
Thị trường
Nhận định
Của bạn
Kiếm được tiền Không khó
Tâm trong sáng Không vướng mắc
 Tình yêu nảy nở từ
Tâm Mộc mạc
không Dính mắc

Vì sao bạn mất tiền?
Vì sao bạn mất tiền?
1. Lệnh Lỗ
2. Mất tiền
3. Nguy hiểm
1. Lệnh
6. Lỗ thật
5. Tháo chạy
4. Cơ thể phát tín hiệu
Phòng vệ
Vì sao bạn mất tiền?
1. Lệnh Lỗ
2. Mất tiền
3. Nguy hiểm
1. Lệnh
6. Lỗ thật
5. Tháo chạy
4. Cơ thể phát tín hiệu
Phòng vệ
Vì sao bạn mất tiền?
1. Lệnh Lỗ
Lỗ
2. Lệnh Lãi
Lãi
Sự phóng chiếu tâm lý
Thị trường không đáng sợ như bạn
tưởng
 Bạn không đầu tư với thị trường, bạn
giao dịch với niềm tin của mình.

Sự phóng chiếu Tâm lý
Sự phóng chiếu Tâm lý
Cái gì đây?
 Bạn nhìn thế giới
qua niềm tin của
bạn!

Sự phóng chiếu Tâm trí – Bản chất

Chúng ta không nhìn thấy được thực tại, chúng
ta chỉ nhìn thấy bóng của nó
Platon
(427 – 347 TCN)
Ngụ ngôn Hang động
Sự phóng chiếu Tâm lý
Thực tại
Bóng
Sự phóng chiếu Tâm lý
Thực tại
Bóng
Sự phóng chiếu Tâm trí
“Bạn không
giao dịch với
Thị trường,
bạn giao dịch
với niềm tin
của mình”
Sự phóng chiếu của Tâm trí
Làm thế nào cho
con hươu cao cổ
vào tủ lạnh?
 Rất hợp lý nhưng
Phi thực tế 

Sự phóng chiếu của Tâm trí
Thiền là phương pháp tiếp cận TRựC
TIẾP với Thực tại
 Thiền giúp nhìn sự thực như nó vốn
là, không phóng chiếu, không suy
diễn.

HỆ THỐNG GIAO DỊCH
ZEN FOREX SYSTEM
“Cây sẽ cho Lộc và cây sẽ cho hoa”
Zen Forex System – Cấu trúc
Vì sao tôi chọn Khải Thái
Lãnh đạo có Tầm nhìn;
 Tư vấn tốt;
 Tôn trọng Khách hàng;
 Nhiều dịch vụ: Uỷ thác và Đầu tư;
 Win-Win

Zen Forex System – Kỹ thuật
Thầy Nguyễn Việt Hùng
 Trung tâm Davinci Center
 http://PhanTichNgoaiHoi.net

Kết luận
Forex có thể là một phần trong Kế
hoạch Tài chính của bạn;
 Đầu tư vào Bản thân;
 Thiền Đơn giản và Hiệu quả;

Hệ thống giao dịch
Zen Forex system
Tuyên ngôn Forex
Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hoà, với những người đang sống
Sống là Động nhưng lòng luôn Bất động
Sống là Thương nhưng Lòng chẳng vấn vương
Sống Yên vui Danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến
Chân thành cám ơn
Phạm Ngọc Quang – 0913233210 – [email protected]

similar documents