TIP 2013 - Matbransjen.no

Report
1
Matbransjens Opplæringskontor
Marit Finseth Løberg
daglig leder
Besøksadresse:
Ringgata 235, (Hamar Katedralskole)
2305 Hamar
Postadresse:
Postboks 1008, 2305 Hamar
Telefon:
62 54 40 60
Mobil:
957 39 110
E-post:
[email protected]
2
Om oss
Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland ble etablert i 2000.
Opplæringskontoret er et tverrfaglig opplæringskontor som dekker alle fagområdene til
våre medlemsbedrifter. Vi er registret som en forening, og næringsmiddelbedrifter i
Hedmark og Oppland kan søke om medlemskap.
Vi er opprettet i medhold av opplæringslova og forskrift til denne, og har til formål å:
• Utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, gjennom å koordinere, kvalitetssikre og
effektivisere medlemsbedriftenes fagopplæringsvirksomhet.
• Legge til rette for eksamensforberedende kurs slik at voksne arbeidstakere med
allsidig praksis får tatt fag-/svennebrev.
• Tilby, arrangere og gjennomføre bransjerelaterte kurs for medlemsbedriftene.
• Bidra til å markedsføre fag og bransje, for å øke rekrutteringen av faglært arbeidskraft
til bransjen.
• Ivareta et godt samarbeid med de videregående skoler som har kontorets fag.
3
Matbransjen
Matbransjen er Norges nest største industrisektor med ca.
48 000 ansatte. I tillegg er matbransjen en fremtidsrettet industri
med mange spennende fagområder og ny teknologi.
Å jobbe i matbransjen innebærer både arbeid med mat, men
også med maskiner og utstyr. Derfor er det viktig at den som
ønsker seg en utdanning i matbransjen, ønsker å jobbe med
teknologi i tillegg til mat.
Det er et stort behov for nyansatte i hele bransjen. Både innen
fagbrevnivå, teknikernivå, bachelor- og masternivå.
4
Medlemsbedrifter
Matbransjens Opplæringskontor er representert
gjennom en lang rekke store bedrifter. Her
finner du aktører som har brede karrieretilbud
og muligheter, og den faglige variasjonen er stor.
Ved å sikte seg inn mot matbransjen i Innlandet,
får du tilgang til jobbmuligheter innenfor noen
av landets største bedrifter og du får jobbe med
kjente merkevarer.
5
6
Mange yrker – Mange muligheter
Matbransjen byr både på teknologi, prosess og
håndverksfag. Kjøttfagene er i stor grad basert
på håndverk, mens Industriell matproduksjon og
Produksjonsteknikeren har en mer prosessorientert utdanning. Ønsker du å bli
produksjonsteknikker, er det viktig at du har
teknisk interesse og forståelse, i tillegg til at du
liker å jobbe med mat.
7
Veien til fag- og svennebrev
VG1
VG2
VG3 – Opplæring i bedrift
Lærling i
Industrimekanikerfaget
Teknikk og
industriell produksjon
Industriteknologi
Lærling i
Produksjonsteknikkfaget
8
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Aktuelle arbeidssteder for en
produksjonsteknikker er små og mellomstore
industribedrifter. En fagoperatør i
produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe
og drive en industriell produksjonsprosess.
Sentrale arbeidsoppgaver:
• Styring, herunder kontroll og justering av
produksjonen
• Utføring, i form av tilrettelegging, start og
stopp
• Omlegging, reparasjon og vedlikehold
• Feilsøking og feilretting i maskinutrustning
og styringssystemer
9
Industrimekaniker
Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet
matindustrien, kjemisk og mekanisk industri,
oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
Sentrale arbeidsoppgaver:
• Forståelse og tolking av tegninger, spesielt
sammenstillingstegninger
• Bruk av alle typer håndverktøy ved montering og
demontering av maskinelementer
• Bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og
demontering av maskinelementer
• Bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av
maskinelementer
• Reparasjonssveising
• Foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og
vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt
arbeid.
10
Vil du være med å
produserer kjente
merkevarer alle
har et forhold!
11
Lærling i Matbransjen
Vi tilbyr
Vi tilbyr mange læreplasser innen mange fagområder!
Du får god oppfølging under læretiden!
Du får tilbud om kurs og kompetanseutvikling som lærling!
12
Møt folk i bransjen
Ruben
Siv Maria
Lærling hos TINE i Kjemi og prosessfaget og IMP
13
Oppfølging under læretiden
Vår viktigste oppgave er å følge opp lærlingene og
kvalitetssikre opplæringen. Dette gjør vi sammen med
våre medlemsbedrifter ved å gi god opplæring og
oppfølging under læretiden. Vi har også etablert et
godt kvalitetssystem som ivaretar kravene i
opplæringsloven og forskrift til denne.
14
Oppfølging under læretiden
Lærekontrakt
Faglig leder
Opplæringsplan
Opplæringsbok
Oppstartsamling
Vurderingssamtaler
Fag- og svenneprøven
Sluttsamling
Avslutningsmiddag med fag- og svennebrevutdeling
15
Kurs og kompetanseutvikling
Kompetanse er viktig i matbransjen.
Derfor ønsker vi å tilby våre medlemsbedrifter
et bredt spekter av bransjerelaterte kurs.
Som lærling i Matbransjens Opplæringskontor
får du tilbud om å gå på de samme kursene gratis
når du er lærling. Dette gjør deg svært ettertraktet på
arbeidsmarkedet når du er ferdig med læretiden din.
16
Kurs under læretiden
HMS
Varmearbeider
Elsikkerhet
Hygienisk
design
Lean
Truckfører
HACCP
Liftfører
17
Utdanning etter fag- og svennebrev
Veien videre er mangfoldig, og
inneholder noe for alle.
Mesterbrev, fagskole, høgskole eller
universitet; veien ligger åpen for deg
som vil bygge videre på den
kompetansen du allerede har.
18
Etter og videreutdanning
Matbransjen kan tilby mange muligheter innen etter- og
videreutdanning.
Aktuelle områder er:
- grunnkurs ledelse
- kvalitetsledelse
- organisasjon og ledelse
- hygiene og mattrygghet
- diplomutdanning i kjøttfag
- fagkurs innen sensorikk, HACCP, emballasje, produktutvikling .
19
Matbransjen
Store bedrifter med ordnede arbeidsforhold!
Forholdsvis godt betalte jobber!
Produserer god mat alle har et forhold til!
20
Kompetansebehovet i matbransjen
Ottar Olden
Meierisjef ved
TINE Meieriet
Brumunddal
21
Ønsker du å bli lærling
i matbransjen ønsker
vi deg velkommen
som lærling!
Takk for meg 
Marit Finseth Løberg
Daglig leder
22
Nå skal du få bli kjent med
Ragnar
Erland
Jens
Erik
Magnus
23

similar documents