Yrkesmesse Brumunddal ungdomsskole 05.04.99

Report
1
Team Matbransjen
Ragnar Holth
Jens Erik Dobloug
Roger Gustavsen
Hans Petter Rasmussen
Marit Finseth Løberg
2
Matbransjen
 Norges nest største industrisektor med ca.
48 000 ansatte.
 Fremtidsrettet industri.
 Store bedrifter med ordnede arbeidsforhold.
 Forholdsvis godt betalt jobber.
 Du kan jobbe innenfor mange spennende
fagområder og med ny teknologi.
3
4
Matbransjen
produserer kjente
merkevarer alle har et
forhold til!
5
Jobb i matbransjen
Å jobbe i matbransjen innebærer både arbeid
med mat, men også med maskiner og utstyr.
Derfor er det viktig at den som ønsker seg en
utdanning i matbransjen, ønsker å jobbe med
teknologi i tillegg til mat.
6
Mat og teknologi
Matbransjen byr både på teknologi, prosess og
håndverksfag.
Kjøttfagene er i stor grad basert på håndverk,
mens industriell matproduksjon og
produksjonsteknikeren har en mer
prosess-orientert utdanning.
7
Muligheter i matbransjen
Velger du en utdanning som fører til jobb i
matbransjen kan du velge mellom mange yrker.
Du har store muligheter for etter og
videreutdanning på høgskole og universitet da
vi trenger kompetanse i alle ledd på alle nivåer.
8
Veien til fag- og svennebrev
VG1
VG2
Lærling
9
Lærefag i matbransjen
10
Automatiker
VG1
Elektro
Vg2
Automatisering
Vg3
Automatisering
11
Industrimekaniker
VG1
TIP
VG2
Industriteknologi
VG3
Lærling
12
Produksjonsteknikker
VG1
TIP
VG2
Industriteknologi
VG3
Lærling
13
Fagoperatør i
kjemisk prosessindustri
VG1
TIP
VG2
Kjemi og prosessfag
VG3
Lærling
14
Fagoperatør
Industriell Matproduksjon
VG1
Restaurant og matfag
VG2
Matfag
VG3
Lærling
15
Slakter
VG1
Restaurant og matfag
VG2
Matfag
VG3
Lærling
16
Kjøttskjærer
VG1
Restaurant og matfag
VG2
Matfag
VG3
Lærling
17
Pølsemaker
VG1
Restaurant og matfag
VG2
Matfag
VG3
Lærling
18
Butikkslakter
VG1
Restaurant og matfag
VG2
Matfag
VG3
Lærling
19
Logistikkoperatør
VG1
Service og samferdsel
VG2
Transport og logistikk
VG3
Lærling
20
Lønn under utdanning
Som lærling får du lønn under utdanningen.
Læretiden er 2 år.
1. året får du 40 % av full lønn
2. året får du 60 % av full lønn.
21
Lærling i Matbransjen
Vi tilbyr
Mange læreplasser innen mange fagområder!
God oppfølging og opplæring under læretiden!
Kurs og kompetanseutvikling som lærling!
22
Mange læreplasser i matbransjen
23
Møt lærlingene i matbransjen
Ruben
Siv Maria
Lærling hos TINE i Kjemi og prosessfaget og IMP
24
Kompetansebehovet i matbransjen
Ottar Olden
Meierisjef ved
TINE Meieriet
Brumunddal
25
Ønsker du å bli lærling
i matbransjen ønsker
vi deg velkommen
som lærling!
Takk for meg 
Marit Finseth Løberg
Daglig leder
26
Nå skal du få bli kjent med
Ragnar
Hans
Petter
Jens
Erik
Roger
27

similar documents