Katarinas Powerpointbilder

Report
Inklusive
ARiS, Hikikomori och Mellansteget
Denna presentation beskriver
– Varför Ungdomstorget finns
– Vilka som tillhör målgruppen
– Hur vi är organiserade
– Vårt stöd till Ludwig och Lisa
SJUKSKÖTERSKA
KURATOR
POLIS
Psykiatrisk
vård
SKÖTARE
ÅKLAGARE
LÄKARE
Kriminalvård
SOCIONOM IFO
ARBETSFÖRMEDLARE
BOSTADSFÖRETAG
BISTÅNDSBEDÖM
Somatisk
vård
DISTRSKÖT
Försörjning
KRONFOGDE
DOMARE
LÄKARE
SKULDSANERARE
HANDLÄGG FK
ADVOKAT
PSYKOLOG
SJUKGYMNAST
GOD MAN
VÅRDARE
PSYKOTERAPEUT
ARBETSTERAP
FÖRVALTARE
KURATOR
BARNMORSKA
Personer med
”diffus
UNGDOMSTORGET
problematik”
SJUKSKÖT
BOENDESTÖD
Boende
SSK AVGIFTNING
SKÖT
BOENDE
BEHHEM
HANDLED SYSS
Beroendevård
ARBETSVÄGLED
OSA-HANDLED
Sysselsättning
MARIA UNGDOM
ALKOHOLTERAPEUT
BEHHEM
SOCIONOM
Missbruksvård
BOENDESTÖD
IFS
RSMH
SYOKONSULENT
LVU
SPECILAPEDAGOG
Social liv & sammanhang
Familj & Sociala nätverk
SOC BARN/UNGA
FÄLTASSISTENT
Skola &
utbildning
BUP
SKOLSKÖTERSKA
KURATOR
LÄRARE
ELEVASSISTENT
MOBBINGTEAM
Soc. Nyanlända
m. permanent
uppehållstillstånd
40
23 700 -3200 = 20 500
IM:Introduktions
programmen 60- 100
Särskola: 15
Ungdomstorget 3.0
Framtid
Dv:90
Soc/ fstöd. 380
Utvecklingsområden
AF: 1190 varav
Avvikelse
rapporter
F-kod: 142 +
112 ( 25-29 år)
FK 580
Lägesrapporter
NEET`s Finns inte i
några register2011:
1314 varav…
Hemmasittare
? 200
3
Förälder/
föräldrar
Ofrivilliga
HIKIKOMORI
”den
som drar sig undan”
Hemmasittare
Ev. psykiatrin
Syskon/vän
Andelen behov/nedsättningar
2011 och 2013
200
180
160
140
120
100
2011
80
2013
60
40
20
0
Fysisk
Psykisk
Missbruk
Sociala
Övrigt
Utbildning
2013
45
40
35
30
25
2013
20
15
10
5
0
avbruten grundskola
avbrutet gymnasium
Särskola
Pelles
10 nedsättningar
Asperger/autism
ADHD/ADD
Depression
Psykossjukdom
Oro/ångest
Panikångest
Självskadebeteende
Alkoholproblematik
Familjeproblematik
Sömnstörning
Inget gymnasiebetyg
Olika kulturer, logiker, uppdrag, styrning och ansvar
Arbetslivsinriktad
rehabilitering
AF
3 Arbetsförmedlare
2 SIUS- konsulenter
Nationellt
Arbetsförmågebedömning
Kommun
7 arbetsmarknadskonsulenter
3 daglig verksamhet
5 socialsekreterare
1 Informationsansvarig Gy.
3 Personliga handläggare
2 Arbetsterapeuter
2 Personliga handläggare
1 Psykolog
FK
Social rehabilitering
VLL
Lokalt
regionalt
Medicinsk
rehabilitering
Försörjningsstöd
Viva 1-31
Peter
Veronica
AF 1- 31
Michael
Yvonne
TEAM 1
US 1-31
Per
Anna
IM
Emma
Joel
Carina
ARiS:
Monica
Lena/ Jenny
Ärendeberedning
Tis. 8:30
alt. 10:15
Aktivitetsersättning
Styrgrupp
Utvecklingsledare
Hemsida/Facebook
Församtal
Ärendeberedning
Mån. 8:15
-9:30
AF 1-31
Kerstin
TEAM 3
FK1-31
Christine
Åsa
Lars Åke
(Jenny Raisa)
ARiS:
Sara, Anna
Psykolog
Johanna
Psykolog
Johanna
SIUS
Katarina F
Annat
Kommunen
Social rehabilitering
VIVA1-31
Anders
Thomas
Maria
Information
Mål/behov
Kartläggning,
Observation
Samtal
Flerpartsamtal
planering
SIUS
Glenn T
VLL
Medicinsk rehab.
AF
Arbetslivs rehab.
Lisa
20-24 år
Arbete
Muskelsjukdom
Permobil/rullstol
Vill inte ha överföring till Af.
Låg självkänsla
Vill klara sig själv
Gillar djur/hundar
Aktivitetsbaserad
bedömning
Riksgymnasiet
Studiebesök
Iris Hadar
Start Lev.
Söker anpassad lämplig
arbetsprövning
Svår matchning
dec 2010
vår/sommar
Ungdomsgarantin
AF
Vintern 2011
Aktivitetsersättning
FK/Viva/AF
Avslag Aersättning
yttrande
Jan. 2012
Lisa
20-24 år
Arbete
Starka drivkrafter
Gränslös
Vill inte att något ska hindra
Vill ha fysisk stimulans
Försämras vid kyla
Studiebesök
Arb. Prövning
Tel. Support
Truckkort??
våren 2012
em. 2 ggr/v
3 ddg/v
Vill inte!
Jan. 2012
Aktivitetsersättning
FK/Viva/AF
Stegen
Praktik
Rekond.
Sökt 20 jobb!
Geografiskt område viktigt
sommar
Vinter
Lisa
20-24 år
Värderar sig själv lågt
Ingen eget boende
Svårt omsätta hur andra
uppfattar hen.
Anställning
?
JA
Sjukgymnast:
Platsen inte att
rekommendera
Praktik
Inre rekond.
VILL!
Begränsad ork, arb. förmåga, finmotorik
Kort räckvidd och kraft, talsvårigheter
Frånvaro = vinter
uppföljning
vinter 2012
Trygghetsanställning 25%
Uppföljning
Avslut stegen
vår. 2013
Af- rehab.
Psykosocialt
anpassat stöd
+ handledare 79 % bidrag
Höj och sänkbart bord, bil lyft
Långsiktig lösning
Minimera fysiska krav
sommar 2013
Aktivitetsersättning
FK/Viva/AF
Aktivitetsersättning
75 %
Lön
25 %
Ludwig
19-22 år
Arbete
Utvecklingsstörning
ADHD
Smärtproblematik
Bedömning:
nedsatt arbetsförmåga
Bup
Tillgodogjorde sig ej utb.
Särskolan
Arbetsprövning
IV
3 år
2011
Förlängd
skolgång FK
mamman
Vårdbidrag
Uppdrag
Vuxen
psykiatrin
Access
Praktik
stödsamtal
medicinering
ICA
ARiS (Sf)
Viva
coach
Sommaren 2012
Försörjningsstöd
Team 1
Verbal
Självförtroende
Tillfreds
Låg insikt
Vintern 2012
Aktivitetsersättning
Team 3
Arbete
AT rekommenderar:
Boendestöd
Godeman
Särskilt stöd och habilitering
Ludwig
19-22 år
Arbetsprövning
V-R
Inte utan sin släkting
Trivs 2v
Bra instruktioner bra ledare
Avslut samtalskontakt
Vuxen psyk.
Familjeproblematik
Hot
Polis
Avbokade tider
Sjuk=Hembesök
Beviljat
Boendestöd
godeman
Särskilt stöd och habilitering
Hembesök.
Omplacering??
Avbrott
Kränkt
missförstånd
Flerpartsamtal
FK/ARiS/Mamma
KÖ
reserv
Mellansteget?
maj 2013
(Sf)
Flerpartsamtal
FK/ARiS/Mamma
Sommaren 2013
Aktivitetsersättning
FK/ARiS ( kommun/psykiatri)
dyrt
Ludwig
19-22 år
Arbete
Närvaro 1v av 3 v.
Kränkt
Studiebesök
Avslut
Arbetsterapeut
Stöd
och habilitering
Kurator
arbetsterapeut
Daglig verksamhet
Praktik??
Mellansteget
Flerpartsamtal
Sjuk
FK/ARiS/Mamma/
mormor/Af
sept. 2013
Vintern 2014
Aktivitetsersättning
FK/ ARiS/ Mellansteget
Mellansteget
rekommenderar
LSS

similar documents