Rytmen mellom oss

Report
Rytmen mellom oss
Inntoning
Finne rytmen i samspelet med barnet
Finne rytmen i tur- taking
Musikk kan gje tilgang til «kjenslerom» i barnet
Musikk som uttrykkshjelp for kjensler
Musikkaktivitet kan auke evne til symbolisering
Gunn Karoline Fugle
Førde BUP
Rytmen mellom oss
Bruk av musikk i arbeid med barn og unge
Relasjonsbygging gjennom
musikksamspel
• Affektiv inntoning (Daniel Stern)
• ”Frontallappkorsett” (Susan Hart)
– Struktur- improvisasjon
• Rytme, puls, sekvens, flyt, start/stopp
• ”Leve med” barnet (Haldor Øvreeide)
• No- augeblink (Daniel Stern)
Ri, ri på Islandshest
Ri, ri på Islandshest
Ri mot aust og ri mot vest
Ri mot sør og ri mot nord
Ri mot søster og ri mot bror
Ri, ri på Islandshest
Ri mot aust og ri mot vest
Ri mot nor og ri mot sør
Ri so kvikt du berre tør

similar documents