Asdfsdafa dsfasd asdf

Report
PÉCS-SOMOGY BÁNYATELEP
ÉS A KELETI VÁROSRÉSZ
REHABILITÁCIÓJA
A PÉCSI PÉLDA
TÖRTÉNETE
A szegregációs problémák
kialakulása Pécsett
Társadalmi és infrastrukturális
törekvések
Pécs jelenlegi
projektegyüttese
Az „emberarcú integráció”
modellkísérlete
Szegregátumok Pécs város területén
PÉCS, A BEFOGADÓ
VÁROS
A társadalmi
különbségek
kiegyenlítésének útjai:
• A szegregáció oldása
helyben
• Mobilizálás integrált
lakókörnyezet felé
PÉCS VÁROS
PROJEKTJEI – A „PÉCS PROGRAM”
Komplex projektek:
Közösségi felkészítés:
• TÁMOP: György-telep
• TIOP: György-telep
• UNDP-OSI: minden célterület
• ROMED2-ROMACT: István-akna
•
•
•
DDOP: Hősök tere
DDOP: Pécsbánya-telep
DDOP: SomogyBányatelep és
Rücker-akna
• Pécs Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programja
Az eredményesség alapkövei:
közösségfejlesztés és komplexitás
Társadalmi felzárkóztatás
Közösség
•
•
•
•
•
Egyéni-családi szocializáció
Közösségi háló kiépítése
Egészséges élet-mód
Képesítés és gyakorlat
Foglalkoztatás
Lakhatási integráció
felépítése
• Lakókörnyezet rendezése
• Lakóingatlanok felújítása
– Projekt finanszírozással
– Önkéntes munkával
• Infrastruktúra fejlesztés
• Közösségi terek fejlesztése
TERÜLETEK
A „PÉCS PROGRAM”
ÖSSZESÍTETT INDIKÁTOROK
• Érintett lakosságszám: 2000 fő
• Felújítandó lakások száma: 83 db
• Megszüntetendő lakások száma: 38 db
• Szegregátumokon kívül vásárolt lakások száma: 34 db
• Felújításra kerülő Közösségi Házak: 3 db (1646 m2)
• Fejlesztett közösségi funkciók (közbiztonság, közlekedés, csapadékvíz,
közterület stb.): 10
• Felújított közösségi terek: 4 helyszín
AZ EREDMÉNYEK CSAK SZÁMOKKAL NEM
MÉRHETŐEK!!!
Pozitívumok
•
•
•
•
•
•
Önszerveződő közösségek létrejötte a szegregátumokban
Közösségi Coaching módszer kialakítása és elterjesztése
Foglalkoztatás – a munkanélküliségből való kivezetés útjai
Gyerekek differenciált oktatása, képzése
A program intézményi beágyazottságának megteremtése
PARTNERSÉG: a „Pécs Program hadserege”
Negatívumok
•
•
•
•
•
Foglalkoztatás nehézségei az elsődleges munkaerő-piacon
Partnerség – az emberi kapcsolatok munkája
Lakhatás – fenyegetettség
Fenntarthatóság kérdései
Rögzült működési gyakorlatok - ellenállás
A „PÉCS PROGRAM” ÜZENETEI
Folyamatosság biztosítása szükséges!
• Térben
• Jelen területeken további fejlesztések
• További szegregátumok bevonása
• Időben
• Legalább középtávú projekt időtartamok
• A helyi lakóközösségek hosszú távú fejlesztési programja
A „Pécs Program” kemény magja:
Konzorciumi
partnereink:
• Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
• Kethanipe Egyesület
• Pécsbányai Kulturális
Egyesület
• „Tegyünk Egymásért
Egyesület”
A Pécsi Polgármesteri hivatal
munkatársai:
Jónás Gergő, Rácz Erika
Bársony Zsuzsanna,
Kalányos Terézia,
Kiss András, Róka Róbert
Virág Eszter
KÖSZÖNET
MINDENKINEK,
AKI EGYÜTT
DOLGOZIK
VELÜNK!
DR. KOVÁCS KATALIN
[email protected]

similar documents