MS PowerPoint (Презентація до захисту)

Report
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ і
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ННІ лісового та садово-паркового господарства
Факультет садово-паркового господарства та
ландшафтної архітектури
Кафедра лісовідновлення та лісорозведення
Виконала:
студент-магістр
Керівник:
доц.
Прядун О.І.
Пінчук А.П.
 Актуальність теми обумовлена важливим
значенням методів вегетативного розмноження
в декоративному розсадництві та широким
використанням даних видів в зеленому
будівництві.
 Мета досліджень дослідити вітчизняне
виробництво
садивного
матеріалу,
запропонувати нові методи та шляхи його
покращення.
 Об’єкт
дослідження
комунальне
підприємство «Міськзелентрест»
 Предмет
досліджень
–
стали
особливості
вегетативного
розмноження
декоративних порід живцюванням.
Програма робіт:
• Узагальнити досвід вегетативного розмноження
шпилькових та листяних декоративних деревних рослин.
• Дослідити вплив стимуляторів росту на
коренеутворення деревних порід Поповнити колекцію і
кількість декоративних рослин, вирощених шляхом
вегетативного розмноження для зміцнення науковонавчально-виробничої бази навчально-дослідного
розсадника кафедри лісовідновлення та лісорозведення
НУБіП України.
• Запропонувати шляхи подальшого використання
ростових речовин для коренеутворення досліджуваних
нами родів.
Рис. 1. Живці туї західної і барбарису
Тунберга
Табл. 1. Варіанти посадки
№ варіанту
Назва
препарату
Концентрація
Час
розчину, г*1л-1 замочування,
год.
1
Корневін (I)*
1
24
2
Корневін (II)**
1
24
3
Янтарна
2
24
кислота
Примітка: * - «Корневін» ТОВ фірма «Зеленая аптека садовода”
** - Корневін» ЗАТ « Сельхозэкосервиз»;
Рис.8. Інтенсивність укорінення порід
роду Berberis L.в залежності від
використаних стимуляторів
коренеутворення
25%
20%
Барбарис
Тунбергів
Б. Тунбергів "
Atropurpurea"
Б. Тунбергів "
Variegatta"
15%
10%
5%
0%
корневін корневін янтарна контроль
(I)
(II)
кислота
Рис.9. Живці барбарису Тунберга
Рис.10. Інтенсивність укорінення порід
роду Hydrangea L.в залежності від
використаних стимуляторів
коренеутворення
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
гортензія
великолиста
(блакитна)
гортензія
великолиста (
рожева)
корневін корневін янтарна контроль
(I)
(II)
кислота
Рис. 11. Утворення коріння на
живцях гортензії
Рис.12. Інтенсивність укорінення порід
роду Buxus L.в залежності від
використаних стимуляторів
коренеутворення
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Самшит
вічнозелений
Самшит
вічнозелений
"Argenteovariegatta"
корневін корневін янтарна контроль
(I)
(II)
кислота
Рис.13. Утворення коріння на
живцях самшиту вічнозеленого
Рис.14. Укоріненні живці
Висновки та пропозиції :
Дослідження з підбору стимуляторів росту для вегетативного
розмноження на конкретну деревну породу мають надзвичайно
велике значення для декоративного розсадництва;
Для нашого досліду були обрані рослини, які на даний час широко
впроваджуються в озеленення міст, а саме рослини родів Туя
(Thuja L.), Кипарисовик (Chamaecyparis Spach.), Ялівець (Juniperus
L.), Барбарис (Berberis L.), Гортензія (Hydrangea L.) та Самшит
(Buxus L.);
Актуальним є розширення асортименту рослин для озеленення
урбанізованих ландшафтів, на нашу думку перспективними є
різноманітні декоративні форми досліджуваних нами рослин;
Для покращення укорінення, росту та розвитку рослин доцільно
використовувати стимулятори росту та укорінення.
У результаті проведених досліджень
можна надати такі рекомендації:
Для розмноження зеленими живцями деревних рослин роду Thyja L.
доцільно використовувати корневін фірми «Зелена аптека садовода»,
адже він показав відмінні результати укорінення (не менше 90%
укорінення по кожному виду), лише для туї західної ф. «Globosa
nana» кращим являється корневін фірми «Сельхозэкосервиз», адже
живці оброблені цим стимулятором росту продемонстрували
укоріненість до 95%.
Для
вегетативного
розмноження
кипарисовика
Лавсона
оптимальним являється корневін фірми «Зелена аптека садовода» та
янтарна кислота, адже живці, оброблені цими стимуляторами
проявили 95% укорінення, для інших деревних рослин з роду
Chamaecyparys L. рекомендовано використовувати корневін,
незалежно від фірми виробника.
Найкращим стимулятором коренеутворення для рослин роду
Juniperus L. є янтарна кислота, хоча і корневін показав високі
показники укорінення, тому при вегетативному розмноженні цих
видів доцільно застосовувати всі ці стимулятори;
При розмноженні рослин роду Berberis L. укорінення було
майже відсутнє у всіх без винятку живців, тому можна сказати,що
стимулятори, які використовувалися у нашому досліді для
вирощування даних рослин не підходять;
Найкращі показники укорінення у рослин роду Hydrangea L.
продемонстрували ті живці, які перед посадкою були оброблені
корневіном, не залежно від фірми виробника;
4При розмноженні зеленими живцями рослин роду Buxus L.
доцільно використовувати корневін.
Дякую за увагу!

similar documents