Bli helsefag- arbeider

Report
Bli
helsefagarbeider
Bli Helsefagarbeiderpatruljene i Oslo
Hva er en
helsefagarbeider??
En som kan arbeide med
mennesker i alle aldre og
ulike livssituasjoner
Ina
Helsefagarbeider
Arbeidsplass:
Sykehjem
Ahmed
Hjelpepleier
Arbeidsplass:
Dagsenter
Mette
2 års lærling i
helsearbeiderfaget
Arbeidssted:
Bolig for
utviklingshemmede
• Esthella
2 års lærling i
helsearbeiderfaget ,
Arbeidsplass:
Hjemmesykepleien
Hvordan blir man
helsefagarbeider?
•
•
•
•
Vg 1 Helse og Sosialfag
Vg 2 Helsefagarbeider
Lærling i 2 år
Avsluttende Fagprøve
Hva vil det si å være lærling:
• Får ta deler av utdanningen på en arbeidsplass
• Du har krav på opplæring, vurdering og veiledning
underveis i læretiden
• Du får lønn
• Du har rettigheter og plikter som andre
arbeidstakere
Som læring har du rett til:
•
•
•
•
•
•
Godkjent lærekontrakt
Opplæring etter læreplan i faget
Lønn, ferie og feriepenger
Lån og stipend
Være fagorganisert
Stille spørsmål
Du har plikt til:
•
•
•
•
•
Å møte på jobb til rett tid
Følge reglene på arbeidsplassen
Føre opplæringsbok
Være aktiv og interessert
Bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen
Helsefagarbeiderens
arbeidsmuligheter
Dette lærer du om i
utdanningen:
• Profesjonell helsehjelp
• Kommunikasjon
• Forebygging og behandlinger av
sykdommer
• Livsstil og kosthold
• Hygienetiltak og forebygging av smitte
• Førstehjelp
• Lovverk og yrkesetiske retningslinjer
MEN, det stopper ikke her…
Videreutdanning
• Fagskolen
- Barsel- og barnepleie, psykisk
helsearbeid,rusomsorg, eldreomsorg m.m
• Studieforberedende- påbygning
- Høgskole og Universitet
Utdanningen passer til
deg som:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vil jobbe med mennesker
Er selvstendig
Er ansvarsbevisst
Tåler nærhet
Er initiativrik
Ønsker varierte arbeidstider – turnus
Er sosial og trives blant mennesker
Takler utfordringer
Aktuelle nettsteder:
• www.ks.no/helsefagarbeider
• www.helsefagarbeider.org
• www.helseogsosialfag.no
• www.vilbli.no
• www.verktoykassen.no/helsefagarbeider/
Bli medlem i vår
facebook gruppe:
Bli
Helsefagarbeider
Vi trenger
deg 

similar documents