worksheet 2 - mannerstrale.biz

Report
WORKSHEETS
ERBJUDANDEN
Gårdagens uppgifter!
AFFÄRSMÅL
AFFÄRSMÅL
AFFÄRSMÅL FÖR DITT FÖRETAG
AFFÄRSMÅL
OMSÄTTNING
RESULTAT
MARKNADSANDELAR
PRODUKTMÅL
TJÄNSTEMÅL
ANNAT
USPAR
USP
VAD ÄR VÅR UNIQUE SELLING PROPOSITION?
SADDLEBACK LEATHER
1
2
3
DOM KOMMER ATT SLÅSS ÖVER DEN NÄR DU
DÖR.
SOUTHWEST AIRLINES
VI ÄR DET BILLIGA LÅGPRIS FLYGBOLAGET
AVIS
VI FÖRSÖKER HÅRDARE FÖR ATT VI ÄR NUMMER 2.
FEDEX
4
5
6
NÄR DITT PAKET SÄKERT MÅSTE LEVERERAS TILL
IMORGON.
DOMINO’S PIZZA
DU FÅR NYGJORD, VARM PIZZA TILL DÖRREN PÅ 30
MINUTER ANNARS ÄR DEN GRATIS.
POWERSALES
KEY ACCOUNT MANAGEMENT, RESULTAT MED EN
ENKEL MODELL OCH EFFEKTIVA VERKTYG
USP TIPS
TNÅGRA TIPS NÄR DU SKAPAR DIN USP
VAR INTE RÄDD ATT
LÅTA
PERSONLIGHETEN
KOMMA FRAM
KUL UTMANING:
FÖRSTÅ KUNDEN
APPELERA INTE TILL
ALLA
VILKA FÖRDELAR HAR
DIN PRODUKT
VAR ENKEL OCH TYDLIG
VARFÖR SKALL
KUNDEN KÖPA AV DIG
ISTÄLLET FÖR DIN
KONKORRENT
STORIES
TITANIC
APRIL 1912
1500 PERSONER DOG
FÖRETAGETS STORY
HUR BERÄTTAR VI FÖRETAGETS STORY?
1.BAKGRUND
2. MILSTOLPAR
3. UTVECKLING
4. HUR DET HELA BLEV DETTA FÖRETAG
5. ANNAT
KUNSKAP ELLER AFFÄR
HISTORIER
HUR SKAPAR DU EN HISTORIA?
FEM PROBLEMEN
1
2
3
KOPPLA TILL EN ELLER FLERA AV DE FEM
PROBLEMEN.
VARUMÄRKE
VAD VILL BLI KÄNDA FÖR.
PERSONLIG
GÖR DEN GÄRNA PERSONLIG.
GÖR DET ENKELT
4
5
6
GÖR DET LÄTT ATT SE KOPPLINGEN.
TRÄNA
SOM VID HISSPRESENTATIONEN SÅ BLIR HISTORIEN
BÄTTRE NÄR DU TRÄNAR PÅ DEN.
FÖRBÄTTRINGAR
FÖRBÄTTRA HISTORIEN VAR EFTERSOM RESAN GÅR.
CONTENT
ERBJUDANDEN
SKAPA INNEHÅLL
TRE RÅD VID SKAPANDE AV INNEHÅLL!
KONGRUENS
1
2
3
INNEHÅLLET STÄMMER ÖVERENS MED DITT
VARUMÄRKE.
INTRESSERAR ÅHÖRARNA
INNEHÅLLET SKALL VARA AV VÄRDE FÖR KUNDEN.
RESULTAT
INNEHÅLLET SKALL HJÄLPA KUNDEN ATT SKAPA
ETT RESULTAT.
DELA INNEHÅLL
DELA I SMÅ PORTIONER
DIN ÅSIKT
1
2
3
ERBJUD DITT PERSPEKTIV
STEG FÖR STEG
KLARA TYDLIGA STEG ELLER AVISNINGAR BLIR
LÄTTFÖRSTÅLIGT.
UNDVIK KOMPLEXITET
LÅT MATERIALET BLI LÄTTSMÄLT OCH
VÄRDEFULLT.
MÄNSKLIGHET FUNGERAR.
4
5
6
MÄNSKLIGA FEL OCH BRISTER KAN VARA
INTRESSANT ATT VETA OM.
IMPLEMENTATION
ATT GÖRA TIPS.
NÄSTA STEG
INNEHÅLL SOM STIMULERAR TILL ATT TÄNKA
BORTOM DET UPPENBARA OCH TILL NÄSTA NIVÅ ÄR
GENERÖST.
KANALSTRATEGI
Köp
Påverkan
TRADITIONELLA KANALER
VILKA TRADITIONELLA KANALER JOBBAR VI MED?
KANALER
PERSONLIGA MÖTEN
FRUKOSTSEMINARIER
MÄSSOR
BREVUTSKICK
ANNAT
NYA KANALER
VILKA NYA KANALER JOBBAR VI MED?
CONTENT MARKETING
LÄTTVIKTARE
TUNGVIKTARE
FACEBOOK
BLOGGAR
TWITTER
E-BÖCKER
INSTAGRAM
WHITE PAPERS
INFOGRAPHICS
RAPPORTER
YOUTUBE
WEBINARIER
LINKEDIN
VIDEO SERIER
STATISTIK
VILKA NYA KANALER JOBBAR VI MED?
SOCIALA MEDIER
B2B
B2C
LINKEDIN
FACEBOOK
TWITTER
TWITTER
FACEBOOK
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
GOOGLE+
GOOGLE+
PINTEREST
PINTEREST
LÖSNINGAR
LÖSNINGAR
5 PROBLEM – 5 LÖSNINGAR
5 PROBLEM; BRAINSTORMA 5 VIKTIGASTE LÖSNINGARNA FÖR KUNDEN.
PROBLEM
1
2
3
4
5
LÖSNINGAR
LÖSNINGAR PSC
5 PROBLEM – 5 LÖSNINGAR
5 PROBLEM; BRAINSTORMA 5 VIKTIGASTE LÖSNINGARNA FÖR KUNDEN.
PROBLEM
LÖSNINGAR
1. BRIST PÅ STRUKTUR
MODELL MED EXCELARK
2. BRIST PÅ KONTAKTSTRATEGIER
PAKET; TEORI/FAKTA STRATEGI/TAKTIKER
3. BRIST PÅ PROJEKTLEDNING
KURSDEL; PROJEKTLEDNING ENKEL
4. OFÖRSTÅENDE ORGANISATION
ORGANISATIONSSTRATEGIER
5. FÖRETAGSLEDNINGEN
INFORMATION OCH TRÄNING
AKTIVITETSLISTA
Aktivitetslista
Status
Prioritet
Välj
Datum
Ansvar
Kommentar
TACKAR

similar documents