Rengöring/Städning - HK

Report
Rengöring/Städning
Varför behöver man städa?
 Många människor har allergier. Om ett hem är ostädat kan de
allergiska reaktionerna bli värre.
 Om man har det ostädat kan bakterier lättare finnas, vi kan
bli sjuka om vi t.ex. får ner dem i maten.
 Vi vill ha det snyggt, fräscht och fint? Eller?
Städningen blir lättare om man…
 Har en grundutrusning hemma se bild i häftet
 Håller ordning på sina saker, plockar undan efter sig
 Vädrar ofta
 Stoppar en del smuts vid ytterdörren genom att t.ex. ha
dörrmatta och ta av sig skorna
 Håll disktrasor och handdukar rena genom att koka dem eller
att tvätta dem i tvättmaskinen
 Gör något kul av städningen t.ex. lyssna på bra musik, en
ljudbok.
Använda rengöringsmedel
 Rengöringsmedel har stor belastning på vår miljö
 Minska på doseringen eller använd medel som inte belastar
miljön t.ex. vanligt diskmedel.
 Använd medel som är miljömäkta
På vilket sätt behöver man städa de
olika delarna i hemmet?
 Toaletten/badrummet
 Köket
 Spisen/ugnen
 Kylen/frysen
 Spisfläkten
 Sorteringskärlen/papperskorgarna
Hur ofta ska man städa olika delar i
hemmet?
 Toaletten/badrummet
 Köket
 Spisen/ugnen
 Kylen/frysen
 Spisfläkten
 Sorteringskärlen/papperskorgarna
Varför bör man rensa garderoben?
 Det kan komma skadeinsekter som gör små hål i kläderna
Svanenmärkt
 Arbete för ett hållbart samhälle
 Vill utveckla varor som man kan ha länge och inte behöver
köpa nytt hela tiden
 Vill minska miljöbelastning, tittar på
produktion till färdig vara
 Finns på tvättmedel, butiker,
möbler etc.
Eu Ecolabel
 Vill precis samma som svanenmärket, bara det att den här
symbolen är internationell
 Finns på t.ex. färg, tvättmaskiner
Bra miljöval
 Ett märke från naturskyddföreningen
 Vill ha ett samhälle i balans med naturen
 Vill inte att människans behov ska äventyra vår miljö
 Tänker på luften, havet och skogen – vill rädda djur,
Växter och natur!
FSC – Forest Stewardship Council
 Hållbart skogsbruk
Vill att skogen ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt!
 Finns på virke, möbler, pappersmassa och grillkol
Global Organic Textile Standard
 Betyder att kläderna (textilierna) är gjorda på ekologisk
textil, kan variera i antal procent antingen 70% eller 95 %
ekologiskt fiber.
Fairtrade
 Ett märke som finns på många produkter t.ex. kaffe, bananer
 Ser till att människor som odlar/produceraer varor har bra
arbetsvillkor och levnadsvillkor.
 Det kan t.ex. vara att människorna får rätt lön.

similar documents