DSO - Desamarbeidendeorganisasjoner.no

Report
Forhandlinger
Alle som er tilknyttet DSO blir invitert til å delta på tariffkonferanse
hvert annet år i forkant av forhandlinger med Norges Rederiforbund.
Her prioriteres kravene til arbeidsgiver, og forhandlingsutvalget
velges av og blant medlemmene.
Det forhandles om DSO-overenskomsten «Overenskomst for
flyttbare offshoreinnretninger på Norsk kontinentalsokkel.»
Norsk Sjøoffisersforbund har også egen overenskomst for
plattformsjefer på flyttbare offshoreinnretninger på Norsk
kontinentalsokkel.»
Kvalifikasjon og sertifikatkrav
DSO jobber for en høyning og sikring
av kvalifikasjons- og sertifikatkrav for
ansatte på flyttbare innretninger.
Samarbeid, påvirkning og sikkerhet
DSO er representert (selv eller gjennom NSOF/DNMF ) i
•
•
•
•
•
•
•
Sjøfartsdirektoratets ulike fora
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Sikkerhetsforum
Samarbeid for sikkerhet
Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF)
IMO, ETF og ISMA – og andre internasjonale navigatør,
maskinist- og transportarbeiderforbund
Her jobber vi for å sikre at maritim kompetanse,
rekruttering og sikkerhet i næringen blir skikkelig
ivaretatt. DSO har både formelt og uformelt
samarbeid med IE (LO) og SAFE (YS).

similar documents