Devamı - Rektörlük Ofisi

Report
DÖNEM TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISI-4
20 Eylül 2014
Gündem
 Yeni Dostları Tanıtma
 Finans Teknoparkı
 Stratejik Plan Çalışmaları
 2014 ÖSYS Sonuçları
 Üniversite Sıralamaları (QS World University Rankings 2014-2015)
 Çalışma Grupları Bilgilendirme
 İyi Niyet/ Temenniler
v
BÜ’de2014
Göreve
Başlayan
Mezunlar
ÖSYS
Sonuçları
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü,
1973 mezunu Behzat Azeri,
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü,
1995 mezunu Metin Göksel,
Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim
Direktörü olarak atanmıştır.
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Genel Amaç:
Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliği ile finans sektörüne
yönelik teknolojik altyapı hizmeti sunacak, İstanbul Finans Merkezi
projesinin vizyonuyla örtüşen tematik bir teknoparkın kurulması.
Özel Amaç:
 Finans sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların ve KOBİlerin
kümelenme mantığı ile bir arada olmalarını sağlamak
 Teknoparkta üretilecek teknolojilerle finans sektörünün dışa
bağımlılığını azaltmak
 Küresel seviyede rekabet düzeyini ve pazar payını artırmak
 Finans sektörü için potansiyel Ar-Ge firmalarının gelişmesine katkı
sağlamak
 Yurtdışına yazılım ihraç etmek
 Sektördeki nitelikli istihdamı arttırmak
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Hedef Gruplar
Bankacılık ve Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Şirketler:
 Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji
alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler
 Finans sektörüne yazılım ve donanım üreten KOBİler
 Bilgi Teknolojilerinde yurtdışında faaliyet gösteren firmalar
Start-up şirketleri: Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve
teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kuluçka merkezi şirketleri
Nihai Yararlanıcılar
 Proje sahipleri Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi
 Finans ve bankacılık sektörü
 Üniversiteler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 Finans sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek olan
girişimciler
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Beklenen Sonuçlar
 Akademik bilginin finans sektörüyle ve sektörel tecrübenin ve
sektör ihtiyaçlarının akademik camia ile paylaşılması
 Finans ve bankacılık sektörüne yeni bir hareket ve dinamizm
getirmek ve bu sektörlerdeki yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirmek
 Finans kuruluşlarının daha ileri seviyede bilişim ve yazılım
altyapısına sahip olması
 Finans ve bankacılık sektörü için yazılım ve bilişim konusunda
nitelikli eleman yetiştirilmesi
 Finans sektöründeki girişimciliğin ve teknoloji geliştirme kültürünün
artması
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Üniversitemize Beklenen Katkıları
 Kar payı dağıtımı ile Vakfa ve Üniversiteye düzenli gelir
 Öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlarımızın şirketlerinin Ar-Ge projeleriyle
Finans Teknoparkta yer alarak büyümesi; BÜ'nün bu büyüyen şirketlere
ortaklığı
 Öğretim üyelerimizin Finans Teknoparkta yer alan şirketlerde
görevlendirilerek uygulamalı araştırmalar yapması ve bu yolla gelir elde
etmesi
 Finans alanında kurulmuş araştırma merkezlerinin birer mükemmeliyet
merkezi haline gelmesi; araştırma etkinliğimizin bu yolla artması
 Finans alanında eğitim faaliyetlerinin gelişmesi; mezunlarının finans
sektöründe öncelikle aranır olması
 Finans alanında yaşam boyu eğitim faaliyetlerimizin gelişmesi ve
büyümesi
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
enka spor klübü
550 m
poligon
istinye park
800m
itü-arı teknopark
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Plan kısıtları:
 Emsal 1 olduğu için 10.270 m2 arazide “0” kotun üstünde 10.270
m2 inşaat yapılabilir. Bu nedenle bina ana girişinin olacağı “0”
kotun nereden alındığı önemli.
 Net 9.000 m2 kiralanabilir ofis alanı ve 1.000 m2 kuluçka alanı
 Sosyal alanların (konferans, toplantı salonları, kafeterya vs.) oranı
mevzuat gereği en az %25
 Toplam inşaat alanı hedefi 15-16.000 m2
 Modüler plan ile değişik boyutlarda ofis alanları
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Olası Yapı Lekesi
108
116
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Yer ve Plan
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yer, Plan ve Mimari Proje
Mimari Proje
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Faaliyet Planı
Temel Faaliyetler








Hazırlık Çalışmaları ve Yasal İzinlerin Alınması
Yönetici Şirketin Kurulması
Mimari Projelerin Oluşturulması
Mühendislik Projelerinin Oluşturulması
İnşaat Faaliyetleri
Tanıtım Faaliyetleri
Teknopark Sistemlerinin Oluşturulması ve Kurulması
İşletme Faaliyetleri
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Faaliyet Zaman Çizelgesi
AYLAR
FAALİYETLER
F-1
F-2
F-2.1
F-2.2
F-2.3
F-3
F-4
F-5
F-5.1
F-5.2
F-5.3
F-5.4
F-5.5
F-6
F-6.1
F-6.2
F-7
F-8
F-8.1
F-8.2
F-8.3
F-9
Hazırlık Çalışmaları
Yönetici Şirketin Kurulması
Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması
Şirketin Kurulması
Şirketin Yönetim ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi
Mimari projelerin Oluşturulması
Mühendislik Projelerinin Oluşturulması
İnşaat Faaliyetleri
İhalenin Yapılması
Taşeron Firma ile Sözleşme İmzalanması
Taşeron Firmanın İnşaat İşlerini Yapması
İnşaatın Denetlenmesi
Gerekli Tesisat, Makine ve Teçhizatın Kurulması
Tanıtım Faaliyetleri
Kurumsal Kimlik Oluşturulması
Görünürlük/Bilinirlik Faaliyetleri
Teknopark Sistemlerinin Oluşturulması ve Kurulması
İşletmeye Alma Faaliyetleri
Firmaların Seçimi
Firmalarla Sözleşmelerin İmzalanması
Firmaların Teknoparka Kabulü ve Yerleştirilmesi
Rutin Teknopark Faaliyetleri ve İş Geliştirme Çalışmaları
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TAMAMLANDI
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Ortaklık Yapısı
Boğaziçi Üniversitesi (%10)
BÜVAK (%40)
Borsa İstanbul (%50)
Kuruluş Sermayesi: 100.000 TL
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Yatırım Tutarı
İnşaat alanı
:16.000 m2
Ofis Alanı
: 9.000 m2
Kuluçka Alanı : 1.000 m2
Sosyal Alan
: 2.500 m2
Geçiş Alanları : 3.500 m2
KDV Hariç İnşaat Maliyeti
: 22.700.000 TL
Altyapı + Kaba inşaat
: 9.100.000 TL
İnce inşaat + Tesisat
:13.700.000 TL
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Finansman Modeli
İSTKA Güdümlü Proje Desteği
: 15.000.000 TL
BOUN + BÜVAK
: 2.500.000 TL
Borsa İstanbul
: 2.500.000 TL
Diğer Kaynaklar
: 2.700.000 TL


Bağış
Bakanlık
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
Gelir Giderler
Yıllık kira geliri
:
Yıllık işletme gideri :
Yıllık faaliyet karı :
5.5 milyon TL
2.4 milyon TL
3.1 milyon TL
2018’den itibaren beklenen
Teknoloji transferi geliri: 1 milyon TL
v
Finans
Teknoparkı
2014
ÖSYS
Sonuçları
İndirgenmiş Nakit Akışı
2.410.049
549.990
2.199.961
2.199.961
873.029
Nakde
İskontolu
Dönüşen
KDV
Nakit Akışı
Nakit
KDV
Akışı
Alacağı
553.138 553.138 3.626.128 3.237.614
5.418.000
2.410.049
601.590
2.406.361
2.406.361
873.029
590.290
590.290
3.869.680 3.084.885
5.688.900
1.000.000 2.410.049
855.770
3.423.081
3.423.081
873.029
593.300
593.300
4.889.410 3.480.185
2019
5.973.345
1.050.000 2.410.049
922.659
3.690.637
3.690.637
873.029
632.460
632.460
5.196.126 3.302.232
2020
6.272.012
1.102.500 2.410.049
992.893
3.971.571
3.971.571
873.029
673.578
673.578
5.518.177 3.131.162
2021
6.585.613
1.157.625 2.410.049 1.066.638
4.266.551
4.266.551
873.029
716.752
716.752
5.856.332 2.967.000
2022
6.914.894
1.215.506 2.410.049 1.144.070
4.576.281
4.576.281
873.029
762.085
171.093
5.620.402 2.542.385
2023
7.260.638
1.276.282 2.410.049 1.225.374
4.901.497
4.901.497
873.029
809.684
0
5.774.526 2.332.234
2024
7.623.670
1.340.096 2.410.049 1.310.743
5.242.974
5.242.974
873.029
859.663
0
6.116.002 2.205.492
2025
8.004.854
1.407.100 2.410.049 1.400.381
5.601.524
5.601.524
873.029
912.141
0
6.474.553 2.084.633
2026
8.405.096
1.477.455 2.410.049 1.494.501
5.978.002
5.978.002
873.029
967.244
0
6.851.031 1.969.508
2027
8.825.351
1.551.328 2.410.049 1.593.326
6.373.304
6.373.304
873.029 1.025.101
0
7.246.333 1.859.953
2028
9.266.619
1.628.895 2.410.049 1.697.093
6.788.372
6.788.372
873.029 1.085.851
0
7.661.400 1.755.795
2029
9.729.950
1.710.339 2.410.049 1.806.048
7.224.192
7.224.192
873.029 1.149.639
0
8.097.221 1.656.852
2030
10.216.447
1.795.856 2.410.049 1.920.451
7.681.804
7.681.804
873.029 1.216.616
0
8.554.832 1.562.936
2031
10.727.269
1.885.649 2.410.049 2.040.574
8.162.296
8.162.296
873.029 1.286.942
0
9.035.325 1.473.857
2032
11.263.633
1.979.932 2.410.049 2.166.703
8.666.813
8.666.813
873.029 1.360.784
0
9.539.841 1.389.424
2033
11.826.815
2.078.928 2.410.049 2.299.139
9.196.555
9.196.555
873.029 1.438.318
0
10.069.584 1.309.445
2034
12.418.155
2.182.875 2.410.049 2.438.196
9.752.785
9.752.785
873.029 1.519.729
0
10.625.814 1.233.729
2035
13.039.063
2.292.018 2.410.049 2.584.206
10.336.826
10.336.826 873.029 1.605.211
0
11.209.855 1.162.089
Vergi
Kurumlar
Amortis
Kira Gelirleri TTO Geliri Giderler Kira gideri Faaliyet Kârı
Sonrası Net
Vergisi
man
Kâr
2016
5.160.000
2017
2018
BÜ Stratejik Plan 2015-2019 Çalışmaları
BÜ Rektörlüğü, stratejik (düşünerek) planlama çalışmalarını, Üniversite içindeki
kurul, komisyonlarda ve mezunlar gibi özel gruplarla görüşerek Ağustos
2014 itibariyle tamamlamıştır.
Bu çerçevede, bir önceki (3 Mayıs 2014) mezunlar toplantısında,
stratejik plan çalışmalarını yürütmekten sorumlu olan Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan bir sunum ile bilgilendirme yapmıştır.
Bunun ardından konu mezunlar dönem temsilcileri tarafından geniş
biçimde tartışılmıştır. Pek çok konuya değinilen görüşmeler sırasında
dile getirilen görüşler daha sonraki çalışmalarda stratejik amaçların
belirlenmesi sırasında göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.
v
BÜ Stratejik Plan 2015-2019 Çalışmaları
2015-2019 Stratejik Planlama çalışmalarının bu aşamasında, Rektörlük
tarafından Vizyon-Misyon-Değerler de gözden geçirilmiş, böylece
»
»
»
»
Vizyon
Misyon
Değerler
Stratejik Amaç ve Alt-Amaçlar
oluşturulmuş ve 10.09.2014’teki Üniversite Senatosu’na sunulmuştur.
v
BÜ Stratejik Plan 2015-2019 Çalışmaları
Değerler
BÜ Stratejik Planı (2010-2014)
BÜ Stratejik Planı (2015-2019)
• Eğitimde mükemmeliyetçi
• Araştırmada iddialı
• Öğrenci odaklı
• Üstün niteliğe duyarlılığı yüksek
• Akademik özerklik konusunda titiz
• Etik değerlere saygılı
• Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcı
• Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren
• Entelektüel bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünü
savunan
• Birey odaklı, farklılıklara saygılı, fırsat eşitliği
konusunda duyarlı
• Çevre duyarlılığını gözeten
•Küresel boyutta karşılaşılan sorunlara duyarlı;
çözüm ve dönüşümlere katkıda bulunmaya hazır
• Kurumsal kültürüne sahip çıkan ve bu kültürü
sürdürülebilir kılmakta kararlı
• Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi
• Öğrenci odaklı
•
• Yönetimde ve akademik yaşamda özerk,
özgürlükçü, demokratik ve katılımcı
• Farklılıklara saygılı, fırsat eşitliği konusunda
duyarlı
• Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren
• Etik değerlere sahip çıkan
• Temel hak ve özgürlükleri savunan
• Kamusal sorumluluğu önemseyen
• Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm
geliştirmeyi
amaçlayan
• Çevre sorunlarına duyarlı
• Kurumsal kültürüne sahip çıkan ve bu kültürü
sürdürülebilir kılmakta kararlı.
v
2014
2014ÖSYS
ÖSYS Sonuçları
Sonuçları
 2014 ÖSYS sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100’e giren
öğrencilerden 93’ü; farklı puan türlerinde ilk 1000’e giren
öğrencilerden 623’ü Boğaziçi Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerine
yerleşmiştir.
 2014 ÖSYS sonuçları, vakıf üniversitelerinin burssuz bölümlerine
yerleşen
öğrencilerin
sıralamaları
da
dikkate
alınarak
değerlendirildiğinde, taban puanlar ve ortalama puanlar dikkate
alındığında bu yıl da Üniversitemizde bulunan bölümler kendi
alanlarında, Türkiye’nin en iyi öğrencilerini almışlardır.
MF4
TM1
TM2
TM3
30
8
5
1
2013
24
3
3
1
2014
25
8
5
2
İLK 1000
İLK 100
2012
2012
MF3
MF2
MF1
TS2
DİL1
51
1
60
53
193
4
131
40
27
55
195
2013
191
1
88
28
20
42
197
2014
219
99
37
30
43
195
v
2014ÖSYS
ÖSYSSonuçları
Sonuçları
2014
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım
10%
Cinsiyet Dağılımı
2%
AKDENİZ
56%
12%
DOĞU ANADOLU
EGE
2%
6%
Lise Türlerine Göre Dağılımı
11%
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
İÇ ANADOLU
KARADENİZ
MARMARA
Anadolu
Lisesi
Anadolu
Öğretmen Lisesi
Özel Lise
Fen Lisesi
Anadolu
Meslek Lisesi
Özel Fen
Lisesi
Lise
Meslek
Lisesi
Sosyal
Bilimler
Lisesi
42%
17%
11%
7%
16%
1%
2%
1%
3%
v
2014ÖSYS
ÖSYSSonuçları
Sonuçları
2014
En Fazla Öğrenci Veren Liseler
2014
2013
2012
İstanbul Erkek Lisesi
45
41
40
İstanbul Galatasaray Lisesi
35
27
36
Eminönü Cağaloğlu Anadolu Lisesi
32
35
31
Özel Amerikan Robert Lisesi
31
28
29
Kadıköy Anadolu Lisesi
20
30
21
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi
20
26
33
İstanbul Çapa Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi
18
29
13
Eminönü Vefa Lisesi
17
21
17
Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
17
18
24
v
2014ÖSYS
ÖSYSSonuçları
Sonuçları
2014
Taban Puanlar (2012-2013-2014)
MÜHENDİSLİK
İ.İ.B.F
FEN-EDEBİYAT
BÖLÜM ADI
KONTENJAN
TABAN SIRALAMA
2012
2013
2014
2012
2013
2014
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
50+2
50+2
50+2
890
641
908
ÇEVİRİBİLİM
50+2
50+2
50+2
606
407
610
FELSEFE
40+1
40+1
40+1
11544
10630
11066
FİZİK
40+1
40+1
35+1
35443
42891
33229
KİMYA
40+1
40+1
40+1
27759
36288
30874
MATEMATİK
50+2
50+2
30+1
23093
20907
18484
40+1
40+1
40+1
10295
13812
15419
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE
GENETİK
PSİKOLOJİ
50+2
50+2
50+2
1754
1921
1545
SOSYOLOJİ
50+2
50+2
50+2
3758
4076
3300
TARİH
50+2
50+2
50+2
1196
1468
1254
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
50+2
50+2
50+2
1759
1919
4777
İKTİSAT
110+3
110+3
110+3
1828
2465
2231
İŞLETME
110+3
110+3
110+3
1188
1659
1408
SİYASET BİL. VE ULUSLARARASI
İL.
95+3
95+3
95+3
1670
2194
2033
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
75+2
75+2
75+2
1394
1510
1217
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
75+2
75+2
75+2
380
333
441
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
60+2
60+2
60+2
615
778
740
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
60+2
60+2
60+2
4935
4388
3588
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
60+2
60+2
50+2
10780
10231
8878
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
60+2
60+2
60+2
1984
1632
1528
Üniversite
2014
ÖSYSSıralamaları
Sonuçları
Boğaziçi Üniversitesi QS World University Rankings 2014-2015 Akademik Yılı
Sıralamasında 399. Sırada Yer Aldı. Boğaziçi Üniversitesi son iki yıldır yapılan değerlendirmelerde
sürekli yükselen bir eğilim gösteriyor. QS verilerine göre 2013-14 akademik yılı sıralamalarında
461-470 bandında, 2012-13 akademik yılı sıralamalarında ise 551-600 bandında yer almıştı.
v
Üniversite
2014
ÖSYSSıralamaları
Sonuçları
v
Üniversite
2014
ÖSYSSıralamaları
Sonuçları
QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, akademisyenler arasında yapılan bir anket sonucu belirlenen
akademik saygınlık (%40), işverenlere yapılan anket sonucu belirlenen mezunların işyerindeki
saygınlığı (%10), öğretim üyesi – öğrenci oranı (%20), Scopus veri tabanından derlenen öğretim
üyesi başına alınan atıflar (%20), uluslararası öğrenci oranı (%5) ve uluslararası öğretim üyesi oranı
(%5) kriterleri kullanılarak yapılıyor.
v
Üniversite
2014
ÖSYSSıralamaları
Sonuçları
QS World University Rankings 2014-2015 Boğaziçi Üniversitesi
2014-2015 Results Summary
v
Üniversite
2014
ÖSYSSıralamaları
Sonuçları
QS World University Rankings 2014-2015 Boğaziçi Üniversitesi
Domestic Standing - Turkey
v
Üniversite
2014
ÖSYSSıralamaları
Sonuçları
QS World University Rankings 2014-2015 Boğaziçi Üniversitesi
Domestic Standing - Turkey
v
BUCardKart
2014
ÖSYSMezun
Sonuçları
BUCard - Mezun Kartı, Boğaziçi Üniversitesi’nin lisans, önlisans,
yüksek lisans, doktora programlarından herhangi birini tamamlamış
ve mezuniyet belgesi almış olan, www.mezun.boun.edu.tr
sayfasından Mezun Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak kart talebinde
bulunan tüm mezunlarımıza Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından
verilmektedir. Üniversitemizin kampüslerinde bulunan tenis kortları,
yüzme havuzları, basketbol sahaları, tartan pist gibi spor
tesislerinden, BURC Beach ve Bebek Kapı gibi tesislerden, Aptullah
Kuran Kütüphanesi’nden Mezun Kart ile faydalanabilirsiniz.
 Sisteme Kayıtlı Toplam Mezun Sayısı : 3169
 Hesabını Aktifleştiren Mezun Sayısı: 3074
 Kart başvurusu yapan Mezun Sayısı: 1359
v
Geleceğe doğru açılan Erguvanlı Kapıdan
hep birlikte dünyayı kucaklamak dileğiyle…
v

similar documents