Content lifecycle plan

Report
Årets Microsoft partner
2014
WPC 2014, July 13-17
Washington, D.C.
Årets Microsoft Partner - 2014
Microsoft Norge kårer hvert år de beste partnerne innenfor våre viktigste
satsningsområder
Partnerne velges ut fra et sett med gitte kriterier
Utvelgelsen foretas av en intern jury ledet av en fagleder/forretningsleder
innenfor det aktuelle området
I tillegg til kategori prisene, deles det ut en overordnet ”Årets Partner” pris
Utdelingen finner sted på Norsk Aften på Wordwide Partner Conference
2014 i Washington D.C, 13. juli- 17. juli.
Microsoft Norge informerer om årets vinnere og finalister på
www.microsoft.no/partnerpriser
Plaketten deles ut på et partner arrangement i etterkant av utnevnelsen
Årets Microsoft Partner - 2014
Årets Partner
Office 365 * (tidligere Cloud/Online)
Devices and Deployment *
Lisens *
Cloud OS (tidligere Systems Managment) *
Cloud Application (tidligere Azure) *
Samhandling /Collaboration
Business Intelligence
Kurs
Hosting
Distributør
SAM
Lync (tidligere Kommunikasjon)
SMB
Dynamics
Beste Kundetilfredshet
Programvarehus
Årets nykommer
Årets PC produsent
Årets Partner
Juryleder
Hans Jacob Svensson
Arne Hartmann
Simen Lofterød
Erik Laurhammer
Geir Morten Allum
Ole Roterud
Enda Flynn
Cecilie Bratbak
Tormod Eek
Eirk Berg
Hilde Lervik
Hanne Leden
Jens Lauenborg
Knut Arild Fjeldvik Evensen
Jan Kiese
Leiv Thomas Sandnes
Anne Gretland
Remi Hariz
Dagfinn Ringås
Årets Microsoft Partner - 2014
•
•
•
•
Er kompetente og fremoverlente
Ligger i forkant av den teknologiske utviklingen, og er proaktive i jakten på nye prosjekter og kunder
Bidrar til fornøyde kunder ved hjelp av fokus på kvalitet og god kundebehandling
Investerer i kompetanse og kunnskap
Partnerskap
•
•
•
•
MPN competency – må ha
Gold/Silver status
Sertifisering innen områdene
for prisen
“Ease of doing business”
PSP oppfølging
Innovasjon
•
•
•
•
Adopsjon av ny teknologi
(internt og eksternt)
Lighthouse wins
Promotering av ny Microsoft
teknologi
Innovative kundereferanser
Marked
•
•
•
•
•
Direkte eller indirekte revenue
(Mssales, PSX)
Markedsandel
Antall wins
Antall kundereferanser
Vekst %
Hver kategori har sine relevante kriterier, med utfyllende krav, som avstemmes og justeres av hver enkelt juryleder.
Årets Partner, Årets nykommer og Årets kundetilfredshet har egne kriterier.
Årets Microsoft Partner – 2014
Prosess
Microsoft identifiserer hvilke partnere som kvalifiserer til å bli nominert til
årets partner, basert på kriteriene på slide 4, og underkriterier for hver
kategori
Nominasjonsprosessen skjer med innspill fra alle relevante stakeholders i
Microsoft Norge, inkl. produktsjefer, salgsledere og kundesegmentseiere, i
tillegg til ledergruppen i Microsoft Norge
Hvert kvartal vil partneransvarlig ha en gjennomgang med sin partner i
forhold til status på prisene
En jury vil i juni 2014 gå gjennom alle nominasjoner, se på oppfylte kriterier,
og innstille en vinner
Årets partner, årets nykommer og beste partnertilfredshet følger egen
prosess
Vinnerne vil bli annonsert på norsk aften på Worldwide Partner Conference i
Washington D.C, juli 2014

similar documents