Allmän genom gång av arbetsmarknaden, Malin Sahlén

Report
Det är jobben det
handlar om
Malin Sahlén
Arbetsmarknadens skilda världar
Arbetslöshet 2012
23.6%
5.3%
15-24 år
25-74 år
Vad gör unga? 2012
1 235 000
• 23,7 % arbetslösa
• 7 % exkl studenter, som andel av
hela befolkningen
• 25 % exkl studenter, inkl latent
arbetslösa
• 26 % arbetar mindre än de skulle
vilja (eller inte alls) av hela
befolkningen
Befolkningen
647 600
587 400
I arbetskraften
Ej i arbetskraften
494 400
153 200
Sysselsatta
Arbetslösa
93 000
Undersysselsatta
68 300
Studerande
arbetslösa
76 100
16 900
Vill & Kan arbeta
Vill men kan inte
arbeta
(latent arbetslösa)
7 900
Långtidssjuka
455 400 Studenter
31 100
Vill ej arbeta
Arbetsmarknadens skilda världar
Risk att bli arbetslös för en fastanställd
2.6%
15-24
0.5%
0.5%
25-54
55-74
Arbetsmarknadens skilda världar
Arbetslöshet bland unga, ny och gammal definition
Hur blev det såhär?
Tuffa konsekvenser för individen
• Effekter på inkomst och sysselsättning (IFAU)
• Risken för bidragsberoende (Anna Angelin, LU)
• Mental ohälsa (Karolinska Institutet)
Vad görs åt problemet?
• Alla ska ha högskolebehörighet – men
allt fler hoppar av skolan
• Alla ska ha samma lön – men fler får ingen lön
alls
• Alla ska få sommarjobb – men inga långsiktiga
jobb skapas
• Vi ska ha trygga anställningar – förutom de
som inga jobb får
Det svenska klassamhället
• Sjukfrånvaro, socialbidragsmottagande och
utbildningsval går i arv (IFAU)
• I Sverige är rätt kontakter viktigare än i
något annat EU-land (EU-kommissionen)
• Kontakter särskilt viktiga när betygen är låga
(IFAU)
• Arbetslösheten slår inte blint

similar documents