Foreldremøte om fagvalg vg1 ST 29.10.14

Report
Det viktige valget
Informasjon om fagvalg
Foreldremøte Vg1 29. oktober 2014
Hvem er ungdommen din?




Hva er ungdommen flink til?
Hva synes andre ungdommen er flink til?
Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?
Hva har ungdommen lyst å gjøre som «stor»?
Veiledningsprosessen
Oktober:
Informasjon fra rådgiver til elevene
 Onsdag 29. oktober: Fagmesse og foreldremøte
November:
 Onsdag 5. november: Interessetest i kontaktlærertid
 Ondag 12. november: Prøvefagvalg
November-januar:
 Samtale med rådgiver – i gruppe og evt. individuelt
 Mulighet for å hospitere i programfag
Januar 2015:
 ENDELIG VALG av programfag
Minst15 timer programfag
FRA VALGFRITT
PROGRAMOMRÅDE
DITT
PROGRAMOMRÅDE
PROGRAMFAG 1
5 TIMER
PROGRAMFAG 2
5 TIMER
PROGRAMFAG 4
5 TIMER
VG2 PROGRAMFAG 1
5 TIMER
PROGRAMFAG 2
5 TIMER
PROGRAMFAG 3
5 TIMER
VG3
Valgmuligheter – fagtilbudet vårt:
To programområder og 18 programfag
REALFAG

Matematikk
R1 eller S1
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Internasjonal
engelsk

Kjemi

(Spansk)

Fysikk

(Fransk)

Biologi

(Tysk)

Teknologi og
forskningslære (3 t)




Politikk, individ
og samfunn:
Sosiologi og
sosialantropologi
Rettslære
Historie og
filosofi
Psykologi



Næringslivsøkonomi:
Økonomistyring
Samfunnsøkonomi
Markedsføring
og ledelse
Merk deg

Det er ikke sikkert at alle fagene vil bli tilbudt
 Fag
som har lav oppslutning ved prøvefagvalget kan
bli droppet før det endelige fagvalget i januar


Fulle grupper?
Karakterene etter VG1 kan bli avgjørende.
Ombestemme seg?
 ENDELIG
fagvalg i januar – planlegging av neste
skoleår
 Skolestart, vurdering ved søknad (særskilte
omstendigheter)
Fag i kombinasjon - blokkskjema
BLOKK 1
BLOKK 2
BLOKK 3
BLOKK 4
BLOKK 5
Matte R1
Fysikk
Kjemi
Biologi
Matte S1
Næringslivsøkonomi
Psykologi
Markedsføring
og ledelse
Sosiologi og
sosialantropologi
Internasjonal
engelsk
Samfunnsøkonomi
Historie og
filosofi
Teknologi og
forskningslære
Matte 2P
Rettslære
Internasjonal
engelsk
Elevpanel



For realfag: Hannah (R1, K1, F1 og B1)
For samfunnsfag: Nikolai (2P, RET1, Int. eng., HF1)
For samf.fag m. fordypning i økonomifag: Frida (R1,
ØS, MFL og SØK)
Fordypning i matematikk eller ikke?
DITT
PROGRAMOMRÅDE (enten SSØ eller REA)
VG3
PROGRAMFAG
VG2
R1 ELLER S1
5 TIMER
eller
FELLESFAG
2P
3 TIMER
FRA VALGFRITT
PROGRAMOMRÅDE
PROGRAMFAG 1
5 TIMER
PROGRAMFAG 2
5 TIMER
PROGRAMFAG 4
5 TIMER
PROGRAMFAG 1
5 TIMER
PROGRAMFAG 2
5 TIMER
PROGRAMFAG 3
5 TIMER
Våre erfaringer

For å velge R1bør du
 Ha
teoretisk matematikk i første klasse - 1T
 Ha minst en sterk 3 eller svak 4 i 1T

For å velge S1 bør du
 Ha
minst karakteren 3 i 1T
 Ha minst karakteren 4 i 1P
 Husk: har du 1T vil det bli mye repetisjon i S1
Studier med spesielle krav - matematikk

S1 + S2 (eller R1)
 Medisin
(lege og farmasøyt)*
 Odontologi (tannlege)*
 Veterinær*
 Bioingeniør*
 Siviløkonom

R1 + R2
 Sivilingeniør/
ingeniør*
 Sivilarkitekt NTNU*
* Krever i tillegg kompetanse innen andre realfag
Tilleggspoeng realfag/språkfag Vg2
Ekstrapoeng
Tilbud på Ullern
0,5 poeng for realfag på Matematikk R1
et omfang på minst 140
Matematikk S1
timer per år (5t)
Fysikk 1
Kjemi 1
Biologi 1
0,5 poeng for alle
språkfag m 5 t, med
unntak av programfag
engelsk.
Et vell av fremmedspråk!
Tilleggspoeng realfag/språkfag Vg3
Ekstrapoeng
Tilbud på Ullern
0,5 poeng for realfag
(5 t)
Matematikk S2
Kjemi 2
Biologi 2
1 poeng for realfag (5t)
Matematikk R2
Fysikk 2
0,5 poeng for alle
språkfag nivå I og II
(5t) (NB! Ikke engelsk)
-
1 poeng for alle språkfag
(5t) nivå III (NB! Ikke
engelsk)
Tysk, spansk og fransk III
tilbys felles i Oslo
Poengberegning
Gjennomsnittskarakter x
10 + Realfagspoeng/
 Språkpoeng (maks. 4
poeng)= Skolepoeng
Førstegangsvitnemål




Gir prioritet til 50% av studieplassene ved norske
universitet og høgskoler. Dette kan bety noe ”lettere”
opptakskrav til enkelte studier
Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret (ved søknad til
høyere utdanning)
Søkeren har fullført og bestått utdanningen i løpet av
sine 3 år på videregående
Søkeren kan forbedre sine karakterer i løpet av 3 år
på videregående
Utvekslingsår

Rådgiver kan informere om fagkrav




Fokus på programfag (1+3) og fremmedspråk fellesfag
Elever med fremmedspråk nivå 1 og nivå 2 må dokumentere fullført og bestått i utlandet (evt.
Privatisteksamen på vg3)
Elever uten fremmedspråk på ung. må fortsette med fremmedspråket I+II på vg3
Eleven bør følge med på egen hånd i fagene norsk, historie og kroppsøving.



Norskeksamen vg3: forutsetter kunnskaper fra vg2-pensum
Viktig å holde tett dialog med rådgiver og studieinspektør slik at eleven får godkjent fagene
dine og går direkte inn på Vg3
Konkurranse på karakterer for å komme inn igjen på Vg3, men karakterene fra Vg2-år i
utlandet vil ikke telle på vitnemålet

Når må eleven ha bestemt seg? Frist på vårparten

Gode utvekslingsavtaler

Kongshavn vgs. i Tyskland/Berlin, Ulsrud vgs. i Cambridge, England, Stovner vgs. i London, England
Fagkoordinatorene
BLOKK 1
BLOKK 2
BLOKK 3
BLOKK 4
BLOKK 5
Matte R1
Fysikk
Kjemi
Biologi
Teknologi og
forskningslære
Matte S1
Næringslivsøkonomi Markedsføring og
ledelse
Samfunnsøkonomi
Matte 2P
Psykologi
Sosiologi og
sosialantropologi
Historie og filosofi
Rettslære
Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk

similar documents