Erfaringer med yrkesretting av fellesfag ved Olav Duun vgs

Report
Praksisnær opplæring på Byggog anleggsteknikk
Et samarbeidsprosjekt mellom fellesfaglærere og
yrkesfaglærere på BA ved Olav Duun videregående
skole
Team BA Olav Duun VGS
Teamet består i år av:
1 klasse VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 2 klasser VG2 Byggteknikk
 5 Programfaglærere
 3 fellesfaglærere

◦ Norsk
◦ Engelsk
◦ Matematikk

2 Elevassistenter
OG ALLE I TEAMET HAR FELLES
ARBEIDSROM OG PAUSEROM
Tverrfaglige prosjektuker:

Siste året har vi hatt følgende
prosjektuker:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Oppstartuka
HMS-uka
Prosjekt til fordypning VG1
Prosjekt til fordypning VG2
Pepperkakehus konkurranse
Tverrfaglig tentamen VG1
Oppstartsuka:
BLI KJENT- BLI FLINK
BLI KJENT- BLI FLINK
Oppstartsuka:
 Oppgaven: Bygge leikehus
 Grupper på tvers av klasser og år
 Vg2 tegnet og planla mens VG1 fikk nødvendig
sikkerhetsopplæring
 VG2 har veilederog
byggelederansvar
Artikkel i Namdalsavisa
BLI KJENT- BLI FLINK
Oppstartsuka:



Kompetansemål
Matematikk i prosjektet
Norsk i prosjektet
Artikkel i Namdalsavisa



Engelsk i prosjektet
Andre fellesfag
Programfagene
How to build a house
Oppstartprosjektet:
◦ Lærer har vært tilstede i
mye av prosessen
◦ La vekt på innlæring av ord
for verktøy før og under det
praktiske arbeidet
◦ Etterarbeid: Beskriv trinn for
trinn hvordan du bygger et hus.
◦ Støtte i ei skisse med
faguttrykk på norsk og
engelsk
◦ Alle har noe å skrive om,
lærer vet hva de har å skrive
om
◦ Forklare arbeidsprosessen
muntlig, stikkord fra egen
tekst
BLI KJENT- BLI FLINK
Oppstartsuka:
BLI KJENT- BLI FLINK
Oppstartsuka:
Prosjekt til fordypning
VG1 og VG2
• Alle elvene utplasseres i bedrift med bakgrunn i det yrket den
enkelte elev ønsker å fordype seg i
•VG2 Uke 43 og 44. VG1 uke 46. I skoleåret 2011-12 hadde vi
samarbeid med ca. 50 ulike bedrifter.
•Elevene får informasjon fra opplæringskontoret, skriver søknad og
tar kontakt med aktuelle bedrifter.
•Yrkesfaglærene og fellesfaglærerne følger opp elevene i bedriften.
•Elevene rapporterer og dokumenterer etter endt utplassering
Praktisk norsk
Praksisnær opplæring i faget norsk betyr blant annet at yrkesfaglærere og
norsklærere samarbeider om dokumentasjonsarbeid.
Bildet viser elevene i gang med å dokumentere egen kompetanse i digital
lærebok. Photostory
Praksisperiode og engelsk

Praksisperiode VG1:
◦ Undervisningsopplegg
Roleplay

Praksisperiode VG2:
◦ Prepare a presentation
of the firm you are going
to work with. You should
say something about
 the firm
 how you were introduced
to the firm? Security?
 work operations
 photos will be a good
support to your
presentation
Praktisk matematikk
Mattelærer bruker forberedelsestid på å besøke elevene på
arbeidsplassen på leiting etter oppgaver å jobbe videre med i
klasserommet. Det er trivelig å treffe elevene på en annen arena,
og det er mye matematikk-relevant å finne på en byggeplass.

Her er det et
verneverdig
pumpehus som
skal restaureres.
Måling og beregning



En elev får i oppdrag å
måle opp alle
yttervegger, dør og
vindu.
Det er begripelig
hvorfor vi skal vurdere
målenøyaktighet og
om resultatet kan
stemme.
Målene skrives opp på
det vi har for hånden
og tas med tilbake til
skolen.
Her har vi materiale til neste matematikktime. Hvor mange m2
bordkledning trenges det? Hvordan skal de fordeles på hver vegg
til tømmermannskledning? Hva koster det? Vi må huske å regne
med 10 % svinn osv.
Elevene forstår hva vi snakker om, de synes det er relevant, og
det er en stolt ung mann som har notert målene på planken.
Læreboka ligger i skapet, og vi har laget oppgaver selv.
Temaarbeid om måleusikkerhet.
Oppdrag: Mål ulike avstander med forskjellige måleinstrumenter. Vurder hvilket
instrument som er mest anvendelig til hvilken avstand. Diskuter og legg fram.
Dette danner grunnlag for mer avanserte beregninger og problemstillinger
seinere i skoleåret.
Tilbakemeldinger fra elevene: Konkret, relevant og ikke for omfattende.
Pepperkake
verksted
•Klassevis konkurranse om å tegne
konstruere og bygge et pepperkakehus.
•Yrkesfaglærene og fellesfaglærerne følger opp
elevene i prosessen
Bygget teknobygget som pepperkakehus
Andre eksempler
Innslag i Midtnytt
 Prosjektrapport NTNU
 Undervisningsopplegg overflatebehandling
 Scaffolding
 Salgsbrev lekehus
 Rapport VG2
 Film fra utplassering


similar documents